Grgić, Ana, - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 394057
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  »Ovaj grad zovu još i...« – o antonomazijama za toponime / Folia onomastica Croatica. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014., 23 (2014) ; str. 77-94.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207677 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207677
  edit
 2. 322281
  Grgić, Ana ; Udier, Sanda Lucija ;
  Pravopisna kompetencija na razini B1 u hrvatskome kao inome jeziku / Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 2(2012), br. 14 ; str.204-220.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=163919
  edit
 3. 309379
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Upotreba i prepoznavanje antonomazija - usporedba mlađih i starijih govornika / Govor : časopis za fonetiku, 28 (2011), 1 ; str. 25-43.
  http://bib.irb.hr/datoteka/547724.Upotreba_i_prepoznavanje_antonomazija.pdf
  edit
 4. 309679
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Antonomazija - figura kulturnoga pamćenja / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 23 (2011), 2 ; str. 129-142.
  http://bib.irb.hr/datoteka/575488.Grgic_Nikolic_FLUMINENSIA_2011_2_9.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122630
  edit
 5. 320116
  Grgić, Ana ; Kolaković, Zrinka ;
  Primjena stilova i nastavnih strategija u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / Lahor (Zagreb. 2006) , 5 (2010), 1(9) ; str. 78-96.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320170
  Grgić, Ana ;
  Pridjevi / Lahor Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 9(2010), str. 106-108.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=97354
  edit
 2. 320195
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ;
  Međunarodno društvo učitelja engleskoga kao stranoga jezika / Lahor (Zagreb. 2006) , 6(2008); str. 323-330.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313367
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Nomen est culturae omen - Vosijanske antonomazije u različitim kulturama/jezicima / U: Turk, Marija (ur.). A tko to ide? / А хто там ідзе?: Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013, str. 189-202.
  edit
 2. 317831
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Cowboys, poets, professor... - Antonomasia in Sports Discourse / U: Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric. Book of Abstracts/Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012, str. 27-28.
  [Naziv skupa: Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric (19-22.04.2012. ; Postira, Hrvatska)]
  http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_25_ISBN_978-961-270-170-3_SWF/ISBN_978-961-270-170-3.html
  edit
 3. 320071
  Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana ;
  Zašto je pet puno više od četiri? O opisu brojevnih riječi u hrvatskome kao inom jeziku / Milvia Gulešić Machata; Ana Grgić. U: Akbarov, A., Larsen-Freeman, D. (ur.) (ur.). Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning, Proceedings book FLTAL 2013. Sarajevo: IBU Publications, 2013. , str. 211–225.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366225
  Grgić, Ana ; Salak, Tanja ; Đurđević, Ranka ;
  Čudnovate zgode šegrta Hlapića za razinu B1 / U: zbornik radova, urednici Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač, Sanja Lovrić Kralj (ur.). "Šegrt Hlapić" od čudnovatog do čudesnog. Zagreb - Slavonski Brod : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, str. 41 - 51.
  edit
 2. 335976
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ;
  Bilješke učenika – jezične biografije i ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom / Croaticum. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. 2. zbornik radova. , str. .
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316979
  Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Grgić, Ana ;
  Hrvatski izgovorni identitet i fonetska korekcija hrvatskog kao drugog i stranog / U: Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). III. HIDIS, knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 12-13.
  [Naziv skupa: III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (20-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316948
  Nikolić, Davor ; Grgić, Ana ;
  Antonomazija - figura kulturnog pamćenja / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora : Knjiga sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 51-52.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora (7 ; 2010) (09.-11.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/495173.Sazetak_Grgic_Nikolic.doc
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366173
  Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana ;
  Brojna pitanja o brojevima: Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u / U: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog u Zagrebu od 25. do 17. travnja 2014. godine, uredile S. L. Udier i K. Cergol Kovačević. (ur.). Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2015, 3 - 15.
  edit
 2. 319474
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  The Cowboys, the Poets, the Professor... – Antonomasia in Croatian Sports Discourse / U: Kišiček, Gabrijela ; Žagar, Igor Ž. (ur.). What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives. Windsor ; Ljubljana : University of Windsor ; Pedagoški inštitut, 2013 (Windsor Studies in Argumentation ; Digitalna knjižnica - Dissertationes), str. 408-428.
  http://windsor.scholarsportal.info/omp/index.php/wsia/catalog/book/8
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 385510
  Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije A2 / Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF press, 2017, str. 51-98.
  edit
 2. 366230
  Juričić, Antonio Toni ; Đurđević, Ranka ; Salak, Tanja ; Grgić, Ana ;
  Šegrt Hlapić za razinu B1 u nastavi inojezičnoga hrvatskoga / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2017 [i.e.2016] , str. 41 - 51.
  edit
 3. 365283
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [aut ] ; Gulešić Machata, Milvia [aut ] ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Jezične funkcije / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 55 - 154.
  edit
 4. 365284
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Korajac, Aida ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 273-363.
  edit
 5. 336057
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ; Banković-Mandić, Ivančica ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski kao ini jezik: ispitni katalog http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-06-06/ini_hrv_b2_katalog.pdf . Zagreb: NCVVO, 2014.
  https://bib.irb.hr/datoteka/786383.Hrvatski_kao_ini_jezik_ispitni_katalog.pdf
  edit
 6. 313315
  Aleksovski, Marinela ; Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Jezične funkcije / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 43-106.
  edit
 7. 319464
  Aleksovski, Marinela ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Opći pojmovi. / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 107-156.
  edit
 8. 319465
  Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / U: Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 175.-232..
  edit
 9. 319556
  Udier, Sanda Lucija ; Grgić, Ana ;
  Provođenje ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma na Croaticumu U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF press, 2012., str. 109-122 .
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 320165
  Grgić, Ana ; Nazalević Čučević, Iva ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Značajke i namjena priručnika / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 385382
  Grgić, Ana ; Đurđević, Ranka ; Salak, Tanja ;
  Šegrt Hlapić za razinu B1 : prilagodba romana 'Čudnovate zgode šegrta Hlapića' Ivane Brlić Mažuranić / 2. izd. - Zagreb : FF press : Croaticum, 2018. - 76 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. ISBN: 9789531756334.
  edit
 2. 390756
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ;
  Izgovorna kompetencija / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 199-210.
  edit
 3. 390764
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Carović, Ines ; Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 51-97.
  edit
 4. 390771
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Opći pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str.99 - 133..
  edit
 5. 390779
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Posebni pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 155 - 197..
  edit
 6. 366341

  Šegrt Hlapić za razinu B1 : Prilagodba romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić / Zagreb : FF press, 2016. - 76 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. ISBN: 9789531754989.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 390755
  Grgić, Ana ; Jelaska, Zrinka [ths] ;
  Jezični identitet inojezičnih govornika hrvatskoga koji žive u Republici Hrvatskoj : doktorski rad / Zagreb, 2018
  Rad u Repozitoriju
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317533
  Grgić, Ana ; Juričić, Antonio Toni ;
  Utjecaj vrste zadataka na procjenjivanje jezičnoga znanja /
  [Naziv skupa: 3. međunarodni znanstveni skup HIDIS (20-21. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 390756
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ;
  Izgovorna kompetencija / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 199-210.
  edit
 2. 390764
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Carović, Ines ; Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 51-97.
  edit
 3. 390771
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Opći pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str.99 - 133..
  edit
 4. 390779
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Posebni pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 155 - 197..
  edit
 5. 383479
  Grgić, Ana ; [edt, aut]Gulešić Machata, Milvia ; [edt, aut]Brnčić, Jadranka ; [oth]Jelaska, Zrinka ; [aft]
  Hrvatski A2 : opisni okviri referentne razine A2 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756358.
  edit
 6. 355827
  Gulešić Machata, Milvia ; [edt , aut]Grgić, Ana ; [edt , aut]Brnčić, Jadranka ; [oth , aut]Cvitanušić, Jelena ; [aut, oth]Korajac, Aida ; [aut, oth ]
  Hrvatski B2 : opisni okvir referentne razine B2 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2015. - 507 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755511.
  edit
 7. 291201
  Martinec, Barbara ; [trl]Nazalević Čučević, Iva ; [edt, aut]Grgić, Ana ; [edt, aut]Gulešić Machata, Milvia ; [edt, aut]
  Hrvatski B1 : opisni okviri referentne razine B1 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013. - 315 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754682 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24