Coha, Suzana - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366195
  Coha, Suzana ;
  O Gjalskome, Matošu i hrvatskome narodnom preporodu / Godišnjak grada Zaboka, (2014./2015), 2/3 ; str. 84-93.
  edit
 2. 320705
  Coha, Suzana ;
  Slavonska književnost i povijest nacionalne književnosti : regionalizam i nacionalni identitet / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 207-227.
  Elektronička verzija članka
  edit
 3. 320706
  Coha, Suzana ;
  Tko (ni)je "spoznal" (n)i "prepoznal" "Kipa domovine"? : Od Štoosa preko Matoša prema Krleži / Kaj (Zagreb) , 45 (2012), 6 ; str. 25-52.
  Elektronička verzija članka
  edit
 4. 307973
  Coha, Suzana ;
  U potrazi za izgubljenim identitetima: o predodžbama kazališnih umjetnica u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća / Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, LIV (2009), 1-2 ; str. 47-67.
  edit
 5. 307955
  Blažević, Zrinka ; Coha, Suzana ;
  Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117.
  edit
 6. 307382
  Coha, Suzana ;
  Od Velike Ilirie do "Lijepe naše" H(o)rvatske domovine : oblikovanje nacionalnog identiteta u programskim tekstovima preporodnog razdoblja / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 51 (2007), 3-4 ; str. 265-295.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 379292
  Coha, Suzana ;
  (Ne)održivost ideje žanra i koncepta žanrovskoga sustava : primjeri iz hrvatske preporodne književnosti / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / uredile Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić. . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379283
  Coha, Suzana ;
  Književnohistoriografski rad Đure Šurmina : povijest i povijest književnosti / Zbornik o Đuri Šurminu : radova sa znanstvenoga skupa Zagreb, Varaždin, Čazma, 21. i 22. travnja 2016. Zagreb : Osijek : Hrvatski studiji Sveučilišta ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera [etc.], 2017, Maštrović, Tihomil (ur.).
  [Naziv skupa: Znanstveni skup o Đuri Šurminu (2016 ; Zagreb etc.).]
  edit
 2. 379073
  Coha, Suzana ;
  Publicistika Bogoslava Šuleka kao prilog promociji stožernih ideja hrvatskoga narodnog preporoda : / (s naglaskom na tekstovima objavljivanima u Gajevoj Danici) / VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016., str. 49-57.
  edit
 3. 366198
  Coha, Suzana ;
  Slika Bugarske u kulturi hrvatskoga narodnog preporoda / Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sofija : Sofijski iniversitet "Sv. Kliment Ohridski", 2015., str. 100-106.
  [Naziv skupa: Meždunarodni slavistični četineja (12 ; 2016 ; Sofija)]
  edit
 4. 320713
  Coha, Suzana ;
  Pisanje/čitanje Hrvatskog proljeća – između mita i traume / Hrvatsko proljeće 40 godina poslije. Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo : Filozofski fakultet : Fakultet političkih znanosti : Pravni fakultet, 2012., str. 291-308.
  edit
 5. 320735
  Coha, Suzana ; Đukić, Jelena ;
  Status i funkcije književnosti u Primorcu, listu za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo / Zbornik Kraljevice, 1(2012) ; str. 150-169.
  edit
 6. 320736
  Coha, Suzana ;
  Između drage i domovine : o pjesništvu hrvatskoga narodnog preporoda / Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV. (Romantizam-ilirizam-preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu. Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 159-174.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split) ]
  edit
 7. 320734
  Coha, Suzana ;
  "Amazonski serdca odziv" : o diskurzivnome oblikovanju ženskoga identiteta u hrvatskome narodnom preporodu / Kako je bilo --- : o Zagorki i ženskoj povijesti : radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, povijest, politika”, održanog 27. i 28. 11. 2009. u Zagrebu u okviru trećih Dana Marije Jurić Zagorke . Zagreb : Centar za ženske studije, 2011., str. 91-118.
  edit
 8. 317696
  Coha, Suzana ;
  Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus / U: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. Zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu. Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2010., str. 96-123.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti (1.-2. 10. 2011. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 9. 312139
  Coha, Suzana ;
  Konstrukcija i reprezentacija ženskoga identiteta u Zagorkinu Ženskom listu / U: Grdešić, Maša ; Jakobović Fribec, Slavica (ur.). Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe", održanog 30.11. i 1.12.2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Zagreb : Centar za ženske studije, 2008., str. 257-297.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366182
  Coha, Suzana ;
  Antun Gustav Matoš - domovina, nacija, identitet / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016, str. 649-658.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366201
  Coha, Suzana ;
  Strah, trauma, vjera u 'Prokletoj avliji' Ive Andrića / U: Branko Tošović (ur.). Andrić's avlija = Andrićs Hof. Graz - Beograd : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2015. (Anrić-Initiative 8)
  edit
 2. 320740
  Coha, Suzana ;
  (In)compatible with Patriarchal Borders of Nation : The Status of Female Readers and Authors in the Croatian National Revival / Transnational Identities of Women Writers in Austro-Hungarian Empire. New York : Addelton Academic Publishers, 2013., str. 41-63.
  edit
 3. 322717
  Coha, Suzana ;
  Estetika i(li) politika : preporodne teme u opusu Ive Frangeša / U: glavni urednik Tihomil Maštrović (ur.). . Zagreb [etc.] : Hrvatski studiji Sveučilišta [etc.], 2013., str. 205-220.
  [Naziv skupa: Zbornik o Ivi Frangešu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb/Trst, 19. - 21. travnja 2012. ]
  edit
 4. 320737
  Coha, Suzana ;
  Starija vs. novija hrvatska književnost : pitanja (dis)kontinuiteta i (dez)integriteta / Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012., str. 329-339.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312972
  Coha, Suzana ;
  Stanko Vraz / U: Ana-Marija Dodigović ; Sonja Martinović (ur.). Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: povodom 200. godišnjice rođenja hrvatskog književnika. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2010., str. 5-15.
  edit
 2. 320742
  Coha, Suzana ;
  Stanko Vraz / Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu : povodom 200. godišnjice rođenja hrvatskog književnika : [Zagreb, 15. - 25. studenoga 2010.]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2010., str. 5-15.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 320746
  Coha, Suzana ;
  Kritička (ne)moć popularne kulture : od Zagorke do postfeminizma (Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Radovi sa znanstvenog skupa 'Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam i popularna kultura' održanog 28. i 29. studenog 2008, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009) / Književna republika, 10(2012), 1-3 ; str. 258-261.
  edit
 2. 309498
  Coha, Suzana ;
  Nadnacionalni učinci i internacionalni odjeci : Zagorkin Ženski list. (Marina Vujnović: Forging the Bibikopf Nation. Journalism, Gender and Modernity in Interwar Yugoslavia, Peter Lang Publishing, Inc., New York, 2009.) / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 160 (2011), str. 141-143.
  edit
 3. 320707
  Coha, Suzana ;
  Smisao potrage za originalom : (Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje /ur. V. Brešić/. Sv. 3: Romani. Ogranak MH Slavonski Brod. Slavonski Brod, 2010.) : [prikaz] / Nova Croatica , 4 (2010), 4 ; str. 89-96.
  Elektronička verzija članka
  edit
 4. 320709
  Coha, Suzana ;
  O bliskome s distance : (dez)iluzije nacionalne povijesti i mitologije / Književna republika (Zagreb) , 8 (2010), 7/9 ; str. 308-312.
  edit
 5. 309499
  Coha, Suzana ;
  Kako se proizvodila hrvatska književnost (Marina Protrka: Stvaranje književne nacije, FF Press, Zagreb, 2008.) / Nova Croatica, 3 (2009), 3 ; str. 103-106.
  edit
 6. 320744
  Coha, Suzana ;
  Na ilirskom tragu : (Zrinka Blažević: Ilirizam prije ilirizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008) / Književna republika, 6(2008), 8-10 ; str. 289-293.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379335
  Coha, Suzana ;
  Solarova Povijest svjetske književnosti ili Što ako povijest književnosti nije samo dijakronijski pristup proučavanju književnosti…? / . (2017)
  [Naziv skupa: Znanstveni susreti na Sjeveru. Jezik književnosti, znanosti i medija. Međunarodni znanstveni skup povodom 80. rođendana akademika Milivoja Solara. Sveučilište Sjever, Koprivnica, 21. - 22. listopada 2016. ]
  edit
 2. 379343
  Coha, Suzana ;
  Funkcije i značenja kajkavske književnosti i kulture u hrvatskome narodnom preporodu / . (2017)
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni skupu „Marija Bistrica u doba hrvatskoga narodnog preporoda. 'Tiho žarište' Hrvatskog narodnog preporoda i Matica ilirske“ (2017 ; Marija Bistrica)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:21