Antunović, Goranka - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 389632
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context / 2019inTRAlinea. Online translation journal, (2019).
  http://www.intralinea.org/
  edit
 2. 319843
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  The effect of interpreting experience on distance dynamics : Testing the literal translation hypothesis / 2013Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events / Guest-edited by Maureen Ehrensberger-Dow, Birgitta Englund Dimitrova, Séverine Hubscher-Davidson and Ulf Norberg . Kent : Kent State University, 2013. (Special issue of Translation and Interpreting Studies 8:2 (2013)), str. 233-252.
  [Naziv skupa: Translation and Interpreting Studies : The Journal of the American Translation and Interpreting Studies Association / ed. Brian James Baer.]
  edit
 3. 309517
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3 / Across Languages and Cultures, 12 (2011), 2 ; str. 213-234.
  http://www.akademiai.com/content/q515607315146014/
  edit
 4. 306789
  Antunović, Goranka ;
  Švedski u švengleskom - still going strong: Prilog proučavanju jezičnih dodira na primjeru anglicizama u švedskom / Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiga 446 (1992), str. 207-257.
  Elektronička verzija (Digitalna zbirka HAZU)
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317914
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Dinamika otklona od izvornika tijekom izrade prijevoda / U: Pon, L. – V. Karabalić – S. Cimer (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a. Osijek : HDPL, 2012, str. 199-214.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 315070
  Antunović, Goranka ;
  Croatian Translators' Take on Swedish Collocations and Idioms / U: Nenonen, M. - Niemi, S. (ur.). Collocations and Idioms 1, Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu, Finska : Joensuun yliopisto - University of Joensuu, 2007, str. 27-40.
  [Naziv skupa: Collocations and Idioms 1: The First Nordic Conference on Syntactic Freezes (19-20. svibnja 2006. ; Joensuu, Finska)]
  edit
 3. 315199
  Novak Milić, Jasna ; Antunović, Goranka ;
  Phrasal Verb Competence in Croatian Learners of Swedish / U: Nenonen, Marja ; Niemi, Sinikka (ur.). Collocations and Idioms 1 : Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu : Joensuu University Press, 2007, str. 243-256.
  [Naziv skupa: First Nordic Conference on Syntactic Freezes : Collocations and Idioms 1 (19-20.05. 2006 ; Joensuu, Finska)]
  edit
 4. 314804
  Antunović, Goranka ;
  Translation Theory -- A Gateway to Comprehending Culture / U: Čok, Lucija (ur.). Bližina drugosti - The Close Otherness. Koper, Slovenija : Založba Annales, 2006, str. 175-185.
  [Naziv skupa: Poti do medkulturne sporazumevalne zmožnosti (16-18. lipanj 2005. ; Koper, Slovenija)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 319954
  Antunović, Goranka ; ;
  25 godina znanstvenih skupova i 35 godina djelatnosti HDPL-a : prevođenje i znanost o prevođenju / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - 25. međunarodni skup HDPL-a (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 315505
  Antunović, Goranka ;
  Švedski kao jezik EU - neka pitanja jezične politike i prakse / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost - Sažeci Language Policy and Language Reality - Abstracts. Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2007
  [Naziv skupa: Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality (24-26. svibnja 2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316044
  Antunović, Goranka ; ;
  Norme bez forme : utvrđivanje normi usmenog prevođenja u hrvatskom kontekstu / U: Brdar, Mario ; Omazić, Marija (ur.). XXII. međunarodni znanstveni skup Lingvistika javne komunikacije : knjižica sažetaka = Linguistics of public communication : book of abstracts. Zagreb : Filozofski fakultet ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2008, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Lingvistika javne komunikacije (22 ; 2008) (22.-24. 05.2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 389630
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  Redaktura strojnih prijevoda – susret ljudskog i umjetnog uma / 2018JEZIK I UM. XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a. Rijeka, Hrvatska, 03–05.05.2018. . , 2018, str. 100-100.
  http://www.hdpl.hr/upload/1531dab39b1d2088438ea57d7110ebd60333b39c.pdf | http://hdpl.hdpl.hr/conference
  edit
 2. 379208
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context / 2017Teaching Translation and Interpreting / (eds.) Paulina Pietrzak ; Michal Kornacki. Skup: Lodz, Poljska, 15.-16.09.2017. . Lodz : University of Lodz, 2017, str. 30-30.
  edit
 3. 365679
  Antunović, Goranka ;
  Švedski subjekti u hrvatskom ruhu / 2016Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a. : Srednja Europa / Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016, str. 7-7.
  http://http://hdpl.hdpl.hr/abstracts
  edit
 4. 365681
  Antunović, Goranka ;
  Što čovjek/se može zaključiti analizom prijevodnih ekvivalenata švedskoga man? / 2015Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja //Applied linguistic research and methodology, XXIX. međunarodni znanstveni skup // 29th international conference. : Srednja Europa, HDPL, 2015, str. 27-27.
  http://issuu.com/ja66/docs/metodologija_i_primjena_lingvisti__
  edit
 5. 319852
  Antunović, Goranka ; ;
  Prevoditeljeve želje i obaveze prema sociolekatski markiranom izvorniku U: eds. Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću. Zagreb : HDPL - Srednja Europa, 2013., str..
  [Naziv skupa: XXVII. međunarodni znanstveni skup "Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću" (18-20.04, 2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 6. 317913
  Antunović, Goranka ;
  Jezična i kulturna informativnost švedskoga lagom i njegovih hrvatskih ekvivalenata / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija / Language as Information XXVI. međunarodni znanstveni skup HDPL, Knjiga sažetaka / Book of Abstracts. Zagreb : HDPL/CALS, Srednja Europa, 2012, str. 16-18.
  [Naziv skupa: Jezik kao informacija / Language as Information (11-13.05.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 317712
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Udaljenost sukcesivnih prijevodnih rješenja od formalnog korespondenta / U: Karabalić, V. ; Aleksa Varga, M. ; Pon, L. (ur.). Knjižica sažetaka: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - 25. međunarodni znanstveni skup HDPL. Osijek : HDPL / Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2011, str. 18-18.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 8. 317719
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  The effect of interpreting experience on self-monitoring in translation processes / Abstracts: Text-Process-Text. Stockholm : 2011
  [Naziv skupa: Text-Process-Text: Questions in Process Oriented Research on Translation and Interpreting (17-19.10.2011. ; Stockholm, Švedska)]
  http://www2.tolk.su.se/tpt2011/abstracts_text_process_text.pdf
  edit
 9. 316689
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3 / Translation Studies : Moving In - Moving On : Programme and Abstracts. 2009
  [Naziv skupa: Translation Studies : Moving In - Moving On (10-12. 12. 2009 ; Joensuu, Finska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 365682
  Antunović, Goranka ; Gizdavčić-Plohl, Irena ;
  Legal Translator Training at Croatian Universities – between Wishes and Reality / 2015Professionalization vs. Deprofessionalization: Building Standards for Legal Translators and Interpreters. , 2015, str. 11-11.
  http://www.eulita.eu/sites/default/files/Opatija-book%20of%20abstracts.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365626
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  The effect of interpreting experience on distance dynamics: Testing the literal translation hypothesis / 2015U: edited by Maureen Ehrensberger-Dow, Birgitta Englund Dimitrova, Séverine Hubscher-Davidson, Ulf Norberg. (ur.). Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events /. Amsterdam : John Benjamins, 2015 (Benjamins Current Topics; Vol. 77), str. 85-103.
  edit
 2. 335335
  Antunović, Goranka ;
  Ekonom i v.d. s kravatom – hrvatsko-švedski lažni prijatelji / Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb : Srednja Europa, 2015, str. 189-206.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 365533
  Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka ;
  Preface / 2015Language Varieties Between Norms and Attitudes: South Slavic Perspectives. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2015, str. 7-12.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 389631
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  The impact of time pressure and source text access in post-editing of neural MT / 2018Translation research - translator training. Budimpešta, Mađarska, 24-26.05.2018. . , 2018, str. ---.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 389629
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Poželjne kvalifikacije i kompetencije nastavnika prevođenja: rezultati anketnog istraživanja / 2018Translating Europe Workshop. Training the trainers: What's hot and what's not. Zagreb, Hrvatska, 16.04.2018.. , 2018, str. ---.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 339770
  Antunović, Goranka ; [edt, aut]
  Glimpses of the North : discovering Scandinavia and Scandinavian studies / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - IX, 209 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963217.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 346925
  Peti-Stantic, Anita ; [edt]Stanojevic, Mateusz-Milan ; [edt]Antunović, Goranka ; [edt]
  Language varieties between norms and attitudes : South Slavic perspectives : proceedings from the 2013 CALS conference / Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2015. - 235 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783631662564.
  edit
 2. 326294
  Peti-Stantić, Anita ; [edt , aui]Stanojević, Mateusz Milan ; [edt , aui]Antunović, Goranka ; [edt , aui]
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 18. do 20. travnja 2013. u Dubrovniku / Zagreb : SE [i. e.] Srednja Europa : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2014. - VII, 260 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789537963101 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18