Maraković, Nikolina - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 369870
  Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ;
  Liturgical Vestments in the Eleventh and Twelfth Century Mural Paintings of Dubrovnik and Elaphiti Islands : a Contribution to the Study of “Adrio-Byzantinism” on the Eastern Adriatic / Radovi Instituta za povijest umjetnosti . Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016 , 40 (2016) ; 7-20.

  Scopus ID:2-s2.0-85011304698

  Bibliografske baze: BHA: Bibliography of the History of Art | RILA - Répertoire de la litterature de l'art | IBA - International Bibliography of Art | ERIH - European Reference Index for the Humanities | EBSCO (Art Source Database) | Scopus |
  edit
 2. 369873
  Turković, Tin ; Maraković, Nikolina ;
  "Velike salonitanske terme" - od antičke kuće do biskupskih kupelji / 2014Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 38 (2014) ; str. 25-40.
  http://hrcak.srce.hr/165746

  Scopus ID:od 2015

  Bibliografske baze: BHA: Bibliography of the History of Art;RILA;IBA;ERIH;EBSCO |
  edit
 3. 369872
  Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ;
  "Velike salonitanske terme" - nova razmatranja prostorne organizacije kupališnoga sklopa / 2013Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37 (2013) ; str. 7-22.
  http://hrcak.srce.hr/138233

  Scopus ID:od 2015

  Bibliografske baze: BHA: Bibliography of the History of Art; RILA ; IBA ; ERIH |
  edit
 4. 309204
  Maraković, Nikolina ;
  Crkva sv. Martina u Svetom Lovreču Pazenatičkom – privatna crkva porečkih biskupa ili istarskih (mark)grofova? / Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 1 (2011), str. 13-36.
  edit
 5. 308852
  Maraković, Nikolina ;
  Le pitture murali nella chiesa di San Martino a San Lorenzo del Pasenatico: nuove interpretazioni di un capolavoro pittorico di XI secolo in Istria / Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 16 (2010), str. 311-332.
  edit
 6. 307517
  Maraković, Nikolina ;
  The Mural Paintings in St. Fosca's near Peroj (Istria) and Their Specific Place in the Context of European Romanesque / Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 14 (2008), str. 141-157.
  edit
 7. 306991
  Maraković, Nikolina ; Jurković, Miljenko ;
  Signatures in the Stones – The Legacy of Early Medieval Elites on the Territory of Modern Croatia / Hortus Artium Medievalium : Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 13 (2007), 2 ; str. 359-374.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308666
  Turković, Tin ; Maraković, Nikolina ;
  Projekt "IRCLAMA" Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 3-4 (2009), str. 94-97.
  edit
 2. 307518
  Maraković, Nikolina ;
  Simone Piazza, Pittura rupestre medievale. Lazio e Campania settentrionale (secoli VI-XIII) / Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 14 (2008), str. 322-323.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317227
  Maraković, Nikolina ;
  Zidne slike u crkvi sv. Martina u Svetom Lovreču (Istra) : nove spoznaje na tragu Fučićevih opažanja / U: Badurina, Anđelko ; Bratulić, Josip ; Dujmović, Perica ; Fisković, Igor ; Galović, Tomislav ; Maroević, Tonko ; Mihaljević, Milan ; Nazor, Anica ; Pelc, Milan ; Slišković, Slavko ; Šanjek, Franjo (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić : Radovi međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Malinska ; Rijeka ; Zagreb : Denona d.o.o., 2011, str. 281-316.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) "Ag grišni diak Branko pridivkom Fučić" (30.01-01.02.2009. ; Malinska - Dubašnica (otok Krk), Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379184
  Turković, Tin ; Maraković, Nikolina ;
  Late Antique Changes in the Urban Structure of the Dalmatian Metropolis - the Episcopal Complex in Salona / U: 2017 (ur.). Cities, Lands and Ports in Late Antiquity and the Early Middle Ages: Archaeologies of Change / Diarte-Blasco, Pilar (ur.), str. 27-30.
  [Naziv skupa: Urban and Rural Landscapes between Late Antiquity and the Middle Ages, Zaragoza, Španjolska, 14-16.11.2012.]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315852
  Maraković, Nikolina ;
  Zidne slike u crkvi sv. Martina u Svetom Lovreču (Istra): nove spoznaje na tragu Fučićevih opažanja /
  [Naziv skupa: Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) (30.01.-01.02.2009. ; Malinska-Dubašnica, Krk, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318414
  Turković, Tin ; Maraković, Nikolina ;
  Duje Rendić-Miočević i kronologija gradnje episkopalnog sklopa u Saloni - trideset godina kasnije /
  [Naziv skupa: Illyrica Antiqua - in honorem Duje Rendić-Miočević (12-15.09.2013. ; Šibenik, Hrvatska)]
  edit
 2. 318101
  Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ;
  Late Antique Changes in the Urban Structure of the Dalmatian Metropolis - the Episcopal Complex in Salona / U: Diarte Blasco, Pilar ; Lopez, Alejandro Martin (ur.). Arqueología de un Paisaje en Transición. Antigüedad Tardía y Alta Edad Media. Zaragoza : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 2012, str. 27-30.
  [Naziv skupa: Arqueología de un Paisaje en Transición. Antigüedad Tardía y Alta Edad Media (15-16. 11. 2012. ; Zaragoza, Španjolska)]
  edit
 3. 318102
  Turković, Tin ; Maraković, Nikolina ;
  Transformation of Rural Landscape in the Southern Part of the Province of Dalmatia: Polače, Ostrvica, Mogorjelo / U: Diarte Blasco, Pilar ; Lopez, Alejandro Martin (ur.). Arqueología de un Paisaje en Transición. Antigüedad Tardía y Alta Edad Media. Zaragoza : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 2012, str. 61-63.
  [Naziv skupa: Arqueología de un Paisaje en Transición. Antigüedad Tardía y Alta Edad Media (15-16. 11. 2012. ; Zaragoza, Španjolska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 396394
  Maraković, Nikolina ;
  Prilog proučavanju "bizantiz(a)ma" u romaničkom slikarstvu istočnoga Jadrana. Studija slučaja i neke istraživačke smjernice / Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu. Zagreb : FF-press, 2018, str. 99-112.
  edit
 2. 311930
  Jurković, Miljenko ; Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ;
  Continuity of Urban Structures between Antiquity and Middle Ages in Croatia / U: Hendrickson, Kenneth E. ; Pappas, Nicolas C. J. (ur.). Interpreting the Past: Essays from the 4th International Conference on European History. Atena : Atiner, 2007, str. 185-204.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 309610
  Maraković, Nikolina ; Basić, Ivan ; Lulić, Josipa ;
  Edukacijske radionice „Prepoznavanje, istraživanje i prezentacija arheoloških nalaza – primjer Sv. Marije Velike u Balama“ projekta „IRCLAMA“ Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu (Bale – Galižana, 2008./2009.) / Hrvatski arheološki godišnjak, 6 (2009 [2011]), str. 723-727.
  edit
 2. 309619
  Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ; Zeman, Maja ;
  Edukacijske radionice „Menadžment kulturne baštine – modeli istraživanja, zaštite i gospodarskog vrednovanja” projekta „IRCLAMA” Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu (Skradin – Bribir, 2008./2009.) / Hrvatski arheološki godišnjak (1845-8408), 6 (2009), 2 ; str. 728-731.
  edit
 3. 312497
  Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ;
  Ciklus edukacijskih radionica "Menadžment kulturne baštine - modeli istraživanja, zaštite i gospodarskog vrednovanja" (Skradin-Bribir 2008/2009) / U: Kuntić-Makvić, Bruna (ur.). Studia Varvarina. Vol.1. Zagreb : International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, University of Zagreb, 2009 (Dissertationes et Monographiae), str. 153-162.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 326736
  Turković, Tin ; Maraković, Nikolina ; Basić, Ivan ;
  Consentium deorum dearumque = Kolegijat bogova iz Arheološkog muzeja u Splitu / Zagreb ; Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF Press ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014. - 144 str. : ilustr. u boji ; 21 cm. ISBN: 9789531754376 (Zagreb); 9789537395537.
  edit
 2. 285095
  Basić, Ivan ; Maraković, Nikolina ; Turković, Tin ;
  Gurano - Valle : Santa Maria Alta : la chiesa e il convento altomedievale di S. Maria Alta / l'insediamento e le chiese altomedievali di Gurano presso Dignano / Zagreb : International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, University of Zagreb 2009. - 36 str. ISBN: 978-953-6002-48-1.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316680
  Maraković, Nikolina ;
  O južnonjemačkom slikarstvu 11. stoljeća na dva istarska primjera - problemi utvrđivanja provenijencije i datacije, uloga naručitelja i značenje zidnih slika u europskim okvirima /
  [Naziv skupa: 35. susreti na dragom kamenu /Istarske freske nakon Fučića/ (05.-08.11.2009. ; Rakalj-Pula-Mutvoran, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30