Čagalj, Ivana - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391328
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  Das Konzept der Muttersprache in Burgenlandkroatischen Gemeinschaften in Österreich und in der Slowakei:Einstellungen und Herausforderungen / Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects, 1 (2018), 1-2 (32-33) ; str. 168-182.
  edit
 2. 392400
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat Anita ;
  Das Konzept der Muttersprache in Burgenlandkroatischen Gemeinschaften in Österreich und in der Slowakei:Einstellungen und Herausforderungen / Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects, 1 (2018), 1-2 (32-33) ; str. 168-182.
  edit
 3. 378784
  Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ; Ščukanec, Aleksandra ;
  O položaju manjinskoga jezika "odozdo" i "odozgo" na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/1 (2017) ; str. 227-240.
  WOS:000413185300015
  Scopus ID:2-s2.0-85023181901
  edit
 4. 365781
  Stričević-Kovačević, Zrinka ; Čagalj, Ivana ;
  O nekim jezičnim značajkama hrvatskih prijevoda Kukučínove inzularne proze / 2015Naučni trudove. Filologija. Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski., 53 (2015), 1, C ; str. 183-196.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391408
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  O junaku i jarcu: analiza lažnih parova u trima hrvatskim varijetetima / Riječki filološki dani 11. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 183-195.
  edit
 2. 392409
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  O junaku i jarcu: analiza lažnih parova u trima hrvatskim varijetetima / Riječki filološki dani 11. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 183-195.
  edit
 3. 335619
  Čagalj, Ivana ; Svítková, Milina ;
  Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, 2014, str. 1-15.
  [Naziv skupa: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (21-22.03.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija rada
  edit
 4. 322279
  Čagalj, Ivana ;
  O prijenosu jezičnih identiteta likova u književnom prijevodu (na primjeru hrvatskoga prijevoda Rivers of Babylon) / U: Kumorová, Zdenka ; Gregorík, Peter ; Palecsková, Dana (ur.). Rara Avis X. Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie Trnava 2. – 3. máj 2013. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2013, str. 11-26.
  edit
 5. 313086
  Čagalj, Ivana ;
  Značenje narodnoga preporoda u povijesti hrvatskoga i slovačkoga književnog jezika / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa. Knjiga 1.. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012, str. 95-102.
  edit
 6. 313123
  Čagalj, Ivana ;
  O voluntativnoj modalnosti u slovačkom i hrvatskom jeziku / U: Kumorová, Zdenka ; Palecsková, Dana ; Gregorík, Peter (ur.). Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. filologickej konferencie Trnava 25. – 26. apríl 2012.. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012, str. 29-37.
  edit
 7. 312763
  Čagalj, Ivana ;
  Književni prijevod kao vid kulturnoga kontakta / U: Žigová, Ľudmila ; Vojtech, Miloslav (ur.). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 (Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk), str. 267-274.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391326
  Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ;
  Ako dočekamo sutra: Mogućnosti očuvanja jezika i identiteta Hrvata u Slovačkoj / CLARC 2018: Perspektive jezične raznolikosti, str. 75-77.
  edit
 2. 379388
  Čagalj, Ivana ; Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ;
  Re(constructing) Language and Identity: Burgenland Croats in Slovakia / Sociolinguistics Symposium 21
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379105
  Čagalj, Ivana ; Šunjić, Vice ;
  O nekim aspektima leksičkoga stapanja u hrvatskom i slovačkom jeziku / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017., str. 69-82.
  edit
 2. 395113
  Čagalj, Ivana ;
  O kulturno specifičnim varijetetima u hrvatskom prijevodu Mitanine pseudomemoaristike / Philologica 73.. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, str. 353-362.
  edit
 3. 313278
  Čagalj, Ivana ; Vasung, Ana ;
  O metafori sporta u političkom diskursu – neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 153-168.
  edit
 4. 313328
  Čagalj, Ivana ;
  O jednačenju po zvučnosti u hrvatskom i slovačkom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 25-40.
  edit
 5. 313329
  Čagalj, Ivana ;
  Predodžbe o materinskom jeziku u hrvatskoj i slovačkoj preporodnoj književnosti / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 223-231.
  edit
 6. 312766
  Čagalj, Ivana ;
  Hrvatski i slovački narodni preporod iz standardološke perspektive / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 63-68.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 332294
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita [ths] ; Sesar, Dubravka [ths] ;
  O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima : doktorski rad / Zagreb, 2014
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 379351
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ;
  Hrvatski jezik u manjinskom obrazovanju: situacija u Slovačkoj u usporedbi s Austrijom / Jezik in kultura. Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales ZRS Koper, 2017, str. 79-80.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391409
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ;
  Ima li jezika nakon Groba? O pesimizmu, stanju i perspektivama hrvatskoga jezika u Slovačkoj / KOMPAS 2018.
  edit
 2. 379460
  Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ;
  O jazyku a identite Chorvátov na Slovensku / Po stopách Chorvátov na Slovensku
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-24 19:15:26