Čagalj, Ivana - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365781
  Stričević-Kovačević, Zrinka ; Čagalj, Ivana ;
  O nekim jezičnim značajkama hrvatskih prijevoda Kukučínove inzularne proze / 2015Naučni trudove. Filologija. Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski., 53 (2015), 1, C ; str. 183-196.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335619
  Čagalj, Ivana ; Svítková, Milina ;
  Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, 2014, str. 1-15.
  [Naziv skupa: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (21-22.03.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija rada
  edit
 2. 322279
  Čagalj, Ivana ;
  O prijenosu jezičnih identiteta likova u književnom prijevodu (na primjeru hrvatskoga prijevoda Rivers of Babylon) / U: Kumorová, Zdenka ; Gregorík, Peter ; Palecsková, Dana (ur.). Rara Avis X. Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie Trnava 2. – 3. máj 2013. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2013, str. 11-26.
  edit
 3. 313086
  Čagalj, Ivana ;
  Značenje narodnoga preporoda u povijesti hrvatskoga i slovačkoga književnog jezika / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa. Knjiga 1.. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012, str. 95-102.
  edit
 4. 313123
  Čagalj, Ivana ;
  O voluntativnoj modalnosti u slovačkom i hrvatskom jeziku / U: Kumorová, Zdenka ; Palecsková, Dana ; Gregorík, Peter (ur.). Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. filologickej konferencie Trnava 25. – 26. apríl 2012.. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012, str. 29-37.
  edit
 5. 312763
  Čagalj, Ivana ;
  Književni prijevod kao vid kulturnoga kontakta / U: Žigová, Ľudmila ; Vojtech, Miloslav (ur.). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 (Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk), str. 267-274.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313278
  Čagalj, Ivana ; Vasung, Ana ;
  O metafori sporta u političkom diskursu – neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 153-168.
  edit
 2. 313328
  Čagalj, Ivana ;
  O jednačenju po zvučnosti u hrvatskom i slovačkom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 25-40.
  edit
 3. 313329
  Čagalj, Ivana ;
  Predodžbe o materinskom jeziku u hrvatskoj i slovačkoj preporodnoj književnosti / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 223-231.
  edit
 4. 312766
  Čagalj, Ivana ;
  Hrvatski i slovački narodni preporod iz standardološke perspektive / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 63-68.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-25 04:45:18