Damjanović, Stjepan - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 336248
  Damjanović, Stjepan ;
  Klaićeva poslanica profesoru Ljudevi tu Jonkeu / Rasprave Instituta za hrvatski Jezik i jezikoslovlje, 40, 2, 2014..
  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84920060256&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=7068E58BB195828E0F6C4724B6545E49.I0QkgbIjGqqLQ4Nw7dqZ4A%3a1480&sot=br&sdt=a&sl=61&s=SOURCE-ID%285800207580%29+AND+PUBYEAR+IS+2014+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29&relpos=7&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=SOURCE-ID%285800207580%29+AND+PUBYEAR+IS+2014+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29

  Scopus ID:2-s2.0-84920060256
  edit
 2. 310598
  Damjanović, Stjepan ;
  Hrvatska ćirilična baština u povijesti hrvatske kulture i njezino mjesto u hrvatskoj filologiji / Hrvatska revija (Zagreb) , Obnovljeni tečaj 12 (2012), 4.
  edit
 3. 309377
  Damjanović, Stjepan ;
  Zaboravljeno poglavlje hrvatske paleoslavistike: fra Leo Petrović / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 60 (2010), str. 199-217.
  edit
 4. 318565
  Damjanović, Stjepan ;
  Šokačka rič i šokački ugođaj / Šokačka rič , (2010), 7 ; str. 101-109.
  edit
 5. 318570
  Damjanović, Stjepan ;
  Hrvatski jezik i Matica hrvatska / Kolo (1995) , 19 (2010), 1/2 ; str. 250-256.
  edit
 6. 307466
  Damjanović, Stjepan ;
  Tri najstarije tiskane hrvatske početnice / Hrvatski, Časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, 5 (2007), 2. ; str. 9-21.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 374827
  Damjanović, Stjepan ;
  Uvod u filološku analizu protestantskih Artikula (1562.) / Kolo : časopis Matice hrvatske, utemeljen 1842 , 27 (2017), 1, str. 141-148.
  edit
 2. 318574
  Damjanović, Stjepan ;
  Hrvatskoglagoljski zbornici / Nova Istra , 13 (2008), 1/2(37), str. 65-67.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 318557
  Damjanović, Stjepan ;
  Mjesto gdje se oblikuje prepoznatljiv glas hrvatske kulture / Književna revija , 52 (2012), 2 ; str. 7-13.
  edit
 2. 318563
  Damjanović, Stjepan ;
  Josip Vončina : (Ravna Gora, 18. rujna 1932. - Zagreb, 18. listopada 2010.) : in memoriam / Slovo (Zagreb) , 61 (2011) ; str. 316-319.
  Elektronička verzija članka
  edit
 3. 318572
  Damjanović, Stjepan ;
  Zagledan u iskon hrvatske riječi : uz 80. rođendan Eduarda Hercigonje / Nova Croatica , 3 (2009), 3 ; str. 111-116 .
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 339081
  Damjanović, Stjepan ;
  Približavanje standardu : (napomene o hrvatskom jeziku u 17. stoljeću) / Stoljeća hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. stoljeća : referati sa znanstvenoga skupa, Našice, 19. travnja 2013. godine : zbornik radova. Vinkovci : Riječ : Privlačica, 2014., str. 17-25.
  edit
 2. 312103
  Damjanović, Stjepan ;
  Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 25-41.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379109
  Damjanović, Stjepan ;
  "Slovinski" u povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske filologije / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 93-102.
  edit
 2. 335894
  Damjanović, Stjepan ;
  Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva / U: Ćosić, Vjekoslav (ur.). Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. : zbornik radova sa znanstvenog skupa Glagoljica na biogradskom području održanog 17. studenog 2012. u Biogradu. . Zadar : Matica hrvatska - ogranak u Zadru, 2014., str. 29-34.
  edit
 3. 318624
  Damjanović, Stjepan ;
  Predstandardizacijska razdoblja hrvatskoga jezika i Matija Petar Katančić / U: Bogdan, Tomislav (ur.). Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012., str. 341-353.
  edit
 4. 318632
  Damjanović, Stjepan ;
  Staroslavenski jezik u slavističkim istraživanjima i sveučilišnoj nastavi / U: Fink Arsovski, Željka (ur.). Stručak riječima ispunjen : zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. , str. 37-44.
  edit
 5. 312878
  Damjanović, Stjepan ;
  Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestanskoga Katekizma iz 1561. godine / U: Lukić, Milica, Sabljić, Jakov (ur.). Između dviju domovina. Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011, str. 517-530.
  edit
 6. 318603
  Damjanović, Stjepan ;
  Jezik hrvatskih glagoljičnih tekstova / . Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2011 (Povijest hrvatskoga jezika)
  [Naziv skupa: Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće]
  edit
 7. 312880
  Damjanović, Stjepan ;
  Kakav je jezik za knjige prikladan? : (Nešto napomena uz jezične dvojbe hrvatskih protestanata) / U: Stadnik-Holzer, Elena, Holzer Georg (ur.). Sprache und Leben der fruhmittelalterichen. Frankfurt am Main- Berlin- Bern- Bruxelles- Bew York- Oxford- Wien : Scheibbser Internationale Sprachhistorische Tage, 2010, str. 29-36.
  edit
 8. 312881
  Damjanović, Stjepan ;
  Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / U: Mićanović, Krešo (ur.). Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2010, str. 11-28.
  edit
 9. 312883
  Damjanović, Stjepan ;
  Slova ostavlena i pogrišena / Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zagreb : Matica hrvatska, 2010, str. 267-282.
  edit
 10. 312884
  Damjanović, Stjepan ;
  Fučićevi "Glagoljski natpisi" / U: Galović, Tomislav (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Malinska, Rijeka, Zagreb : HAZU ..., 2011, str. 63-69.
  edit
 11. 318619
  Damjanović, Stjepan ;
  Jezik glagoljične Regule svetoga Benedikta / U: Badurina, Lada, Mihaljević, Vine (ur.). Jezična skladanja. Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije, 2010., str. 159-177.
  edit
 12. 312102
  Damjanović, Stjepan ;
  Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / U: Bičanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2009. (Povijest hrvatskoga jezika), str. 351-403.
  edit
 13. 312413
  Damjanović, Stjepan ;
  Brozovićeve paleoslavističke teme / U: Mrdeža Antonina, Dina (ur.). Zadarski filološki dani 2. Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2009, str. 343-350.
  edit
 14. 312105
  Damjanović, Stjepan ;
  Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / U: Marijanović, Stanislav (ur.). Ličnost i djelo J. J. Strossmayera. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2008, str. 365-372.
  edit
 15. 311806
  Damjanović, Stjepan ;
  Jagićeva rasprava «Iz prošlosti hrvatskoga jezika» / U: Konestra-Srdoč, Ines (ur.). "U službi jezika", zbornik u čast Ivi Lukežić. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2007 (Biblioteka časopisa Fluminensia 3), str. 165-174.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312879
  Damjanović, Stjepan ;
  Jezik i identitet / U: Mandarić, Blaženka Valentina, Razum, Bužica (ur.). Identitet kao odgojno- obrazovna vrjednota. Zagreb : Glas koncila, 2011, str. 143-156.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 379403
  Damjanović, Stjepan ;
  Kako skinuti luđačku košulju? / . Zagreb : Večernji list, 2017., str. 397-399.
  [Naziv skupa: Urednikov pečat : Na granici - Bosna i Hercegovina od Daytona do Europske unije / Jozo Pavković.]
  edit
 2. 312017
  Damjanović, Stjepan ; Mihaljević, Milan ; Kuzmić, Boris ; Žagar, Mateo ;
  Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela / U: Bićanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga, Srednji vijek. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009. (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI stoljeća), str. 457-541.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310590
  Damjanović, Stjepan ;
  Filićeva knjiga "Lik Vatroslava Jagića" / Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin , 23 (2012) ; str. 187-197.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 318559
  Damjanović, Stjepan ;
  Dva jezikoslovca u Stoljećima hrvatske književnosti / Republika (Zagreb. 1945) , 68 (2012), 4 ; str. 69-72.
  edit
 3. 318562
  Damjanović, Stjepan [rev] ;
  Pola stoljeća druženja s djelom hrvatskih glagoljaša / Slovo (Zagreb) , 61 (2011) ; str. 327-338.
  Elektronička verzija članka
  edit
 4. 318564
  Damjanović, Stjepan ;
  Odlično jezikoslovno štivo / Kolo (1995) , 19 (2011), 1 ; str. 194-196.
  edit
 5. 318567
  Damjanović, Stjepan [rev] ;
  Intertekstualnost u hrvatskom srednjovjekovlju : Gordana Čupković, Zavijače i žuželice (nešto primjera intertekstualnosti u hrvatskoj glagoljaškoj književnosti), HKD Napredak, Sarajevo, Zagreb, 2010. : [prikaz] / Zadarska smotra , 59 (2010), 1/2 ; str. 231-233.
  edit
 6. 308468
  Damjanović, Stjepan ;
  Strossmayerovi poučci / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 2 (2009), str. 117-121.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379397
  Damjanović, Stjepan ;
  Predgovor / . Zagreb : Matica hrvatska, 2017., str. 9-10.
  [Naziv skupa: Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967.-2017. : vijesti, komentari, osude, zaključci : u povodu 50. obljetnice donošenja / priredio i pogovor napisao Marko Samardžija]
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 396622
  Damjanović, Stjepan ;
  Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 47 (2015), 1 ; str. 39-59.
  WOS:000373806900003
  Scopus ID:2-s2.0-84961620536
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 327899
  Damjanović, Stjepan ;
  Novi filološki prinosi / Zagreb : Matica hrvatska, 2014. - 390 str. : faks. ; 21 cm. ISBN: 9789531509725.
  edit
 2. 320036
  Damjanović, Stjepan ;
  Opširnost bez površnosti : podsjetnik na život i djelo Vatroslava Jagića / 3. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. - 161 str. : ilustr., faks. ; 21 cm. ISBN: 9789531692649.
  edit
 3. 270345
  Lukić, Milica ; [com , aut]Sabljić, Jakov ; [com , aut]Nikčević, Milorad ; [dte]
  Između dviju domovina : zbornik Milorada Nikčevića : povodom sedamdesetgodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenog rada / Osijek : Podgorica : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera : Crnogorsko kulturno društvo "Montenegro-Montenegrina" : Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva Croatica-Montenegrina ; Institut za crnogorski jezik i književnost, 2011. - 703 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533140315 (Filozofski fakultet Osijek) .
  edit
 4. 268449

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2011. - 608 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554028 (knj. 2); 9789535554004 (cjelina).
  edit
 5. 233652

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2009. - 582 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554011 (knj. 1); 9789535554004 (cjelina).
  edit
 6. 229487
  Bratulić, Josip ; Damjanović, Stjepan ;
  Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća. Sv. 3, XX.-XXI. stoljeće / Križevci : Veda, 2008. - 285 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789539665775.
  edit
 7. 232844
  Damjanović, Stjepan ;
  Jezik hrvatskih glagoljaša / Zagreb : Matica hrvatska, 2008. - 359 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531508575.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 406563
  Damjanović, Stjepan ; Svalina, Fabijan [aft] ;
  Crtice o hrvatskom glagoljaštvu / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski katolički radio, 2020. - 154 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531694483.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 318640
  Damjanović, Stjepan ;
  Slovo iskona : staroslavenska / starohrvatska čitanka / 3. popravljeno izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2012. - 321 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531509787 .
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 318645

  Mali staroslavensko-hrvatski rječnik / 2. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 325 str. ; 18 cm. ISBN: 9789531508940.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 330718
  Damjanović, Stjepan ; [edt , aut]Kusić, Zvonko ; [aui]
  Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Velikom ratu 1914.-1918. : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanim u Varaždinu 3. i 4. srpnja 2014. godine / Zagreb : Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2014. - 677 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531542708 : .
  edit
 2. 291726
  Damjanović, Stjepan ; [edt]Badurina Stipčević,Vesna ; [edt, aui, ctb]
  Hrvatska srednjovjekovna proza. Knj. 1, Legende i romani / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 416 str. : ilustr. , 20 cm. ISBN: 9789531503198.
  edit
 3. 289933
  Ivšić, Stjepan ; Damjanović, Stjepan [com , edt, aui] ; Kuštović, Tanja [com, edt] ; Hamm, Josip ; Radman, Dražana [oth] ;
  Rasprave i članci / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 682 str. : ilustr., faks. ; 20 cm. ISBN: 9789531503174.
  edit
 4. 318643
  Damjanović, Stjepan ; [edt]
  Hrvatska ćirilična baština : međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 26. do 27. studenoga 2012. : povodom 500. obljetnice tiskanja prve hrvatske ćirilične knjige : knjiga sažetaka / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. - 43 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531541596.
  edit
 5. 272426
  Deković, Darko ; Damjanović, Stjepan [edt] ;
  Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu / Zagreb : Matica hrvatska, 2011. - 523 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531509084.
  edit

2.07 Bibliografija

 1. 318605
  Kaštela, Slobodan ; [edt]Zrnić, Aco ; [edt]Damjanović, Stjepan ; [edt , aui]
  Bibliografija nakladničke djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu : (1983.-2012.) / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. - 152 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531541961 : .
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 289933
  Ivšić, Stjepan ; Damjanović, Stjepan [com , edt, aui] ; Kuštović, Tanja [com, edt] ; Hamm, Josip ; Radman, Dražana [oth] ;
  Rasprave i članci / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 682 str. : ilustr., faks. ; 20 cm. ISBN: 9789531503174.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:22