Ivačić, Matija - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367304
  Ivačić, Matija ;
  Oficijelna rehabilitacija kriminalističke proze u češkoj književnosti 1958-1969. / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 179[48] (2016), 1 ; str. 43-52.
  http://hrcak.srce.hr/168517
  WOS:000380078500005
  edit
 2. 375550
  Ivačić, Matija ;
  Karel Čapek i "renesansa" češke kriminalističke proze 1958-1969. / 2016Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 1 (2016). http://dx.doi.org/10.15291/sic/1.7.lc.4
  http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=418 | http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=418
  edit
 3. 309354
  Ivačić, Matija ;
  Češki književni underground: značenje i granice / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LV (2011), 3-4 ; str. 195-220.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160721
  edit
 4. 308372
  Ivačić, Matija ;
  Prebučna samoća Bohumila Hrabala. Tekst i kontekst / Književna smotra, 41 (2009), 153(3) ; str. 105-112.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318017
  Ivačić, Matija ;
  Heterotopije krize u Molitvi za Kateřinu Horovitzovu Arnošta Lustiga / U: Virók, Attila ; Gyugyi, Dániel ; Alaksza, Dóra ; Rágyánszki, György ; Hamsovszki, Júlia ; Zahradníková, Marta ; Fabok, Zsófia (ur.). Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I.. Budimpešta : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2012, str. 151-153.
  [Naziv skupa: 1st Conference for Young Slavists in Budapest (3.3.2011. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf
  edit
 2. 317221
  Ivačić, Matija ;
  Bohumil Hrabal jako literární outsider? Outsiderstvi - problém definice / U: Jungmannová, Lenka (ur.). Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha : Ústav pro českou literaturu, 2010, str. 277-283.
  [Naziv skupa: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky (27.06.-02.07.2010. ; Prag, Češka)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365954
  Ivačić, Matija ;
  Prostor tamnice u poemi Maj K. H. Máche / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 243-252.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310078
  Ivačić, Matija ;
  Odlazak češkog velikana (Josef Škvorecký, 27. rujna 1924. - 2. siječnja 2012.) / Croatica et Slavica Iadertina, 8 (2012), 2 ; str. 490-492.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145441
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317835
  Ivačić, Matija ;
  Analogije u filmu Spaljivač leševa Juraja Herza /
  [Naziv skupa: 2nd Conference for Young Slavists (19.04.2012. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 2. 318093
  Ivačić, Matija ;
  Ideologická (re)definice české detektivky 1958-1968 /
  [Naziv skupa: Konference mladých slavistů (1-2.11.2012. ; Prag, Češka)]
  edit
 3. 316555
  Ivačić, Matija ;
  Fenomen "Hrabal" u češkoj (popularnoj) kulturi /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (znanstveni skup o jeziku i književnosti) (22-25.6.2009. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-22 22:45:25