Kozina, Filip - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367000
  Kozina, Filip ;
  Osobni kontakti s Poljacima i poljska književnost u ostavštini A. G. Matoša / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 163-173.
  WOS:000364439900017
  Scopus ID:2-s2.0-84978194058
  edit
 2. 367039
  Kozina, Filip ; Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Poljska književnost i kultura u prijevodima na hrvatski jezik od 1989. do 2015. godine / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 145-161.
  WOS:000364439900016
  Scopus ID:2-s2.0-84978291123
  edit
 3. 367196
  Kozina, Filip ;
  Uznosita predodžba Srednje Europe Czesława Miłosza i Milana Kundere / 2013Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLV (2013), 169-170 ; str. 23-35.
  http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Knjizevna_smotra/ks169-170-sadrzaj.pdf
  edit
 4. 309279
  Kozina, Filip ;
  Socrealistička arhitektura i književnost otapanja: literarizacija prostora i spacijalizacija literature / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 3/4 (2011), str. 163-193.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160720
  edit
 5. 309281
  Kozina, Filip ;
  Ideja nacije u Antuna Gustava Matoša / HUM - časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 7 (2011), 7 ; str. 178-202.
  edit
 6. 308090
  Kozina, Filip ;
  Prisutnost odsutnog: pamćenje povijesti u ''Pripovijetkama za vrijeme preseljenja'' Pawela Huellea / Književna smotra, XLI/2009 (2009), 151 (1) ; str. 119-130.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 367420
  Kozina, Filip ;
  O Matošu i pravaštvu, a i o nama danas --- / Hrvatska revija (Zagreb) , XIV (2014), 1 ; str. 4-14.
  edit
 2. 367430
  Kozina, Filip ;
  Matoš i domoljublje / 2014Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXII (2014.), 523 ; str. 13-13.
  edit
 3. 367432
  Kozina, Filip ;
  Europska obitelj i rodbina / 2011Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XIX (2011.), 461 ; str. 18-18.
  edit
 4. 367442
  Kozina, Filip ;
  Više od krimića / 2011Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XIX (2011.), 443 ; str. 13-13.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365800
  Kozina, Filip ;
  Predodžba Poljaka u opusu Antuna Gustava Matoša / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 159-178.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 2. 318351
  Kozina, Filip ;
  Recepcja tworczosci Andrzeja Stasiuka w Chorwacji / Literatura polska w swiecie. Mapowanie, opisy, interpretacje (13-15.06.2013. ; Cieszyn, Poljska). Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo Gnome, 2014.
  edit
 3. 336060
  Kozina, Filip ;
  Religijski motivi u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka o Srednjoj Europi / U: Dyras, Magdalena ; Suchoń-Chmiel, Barbara ; Kwoka, Tomasz (ur.). In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś (w 1700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego) (23. - 25. 10. 2013. ; Krakov, Poljska). Krakov : Wydawnictwo scriptum, 2014., str. 75-88.
  edit
 4. 317626
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Kozina, Filip ;
  Dlaczego Miłosz, a nie Brandys? / U: Cudak, Romuald (ur.). Literatura polska w świecie. Tom IV - Oblicza światowości. Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2012, str. 233-243.
  [Naziv skupa: Literatura polska w świecie. Oblicza światowości (5.-7.5.2011. ; Cieszyn, Poljska)]
  edit
 5. 316278
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Kozina, Filip ;
  Literatura polska w Chorwacji 1990 - 2009: inicjatywy wydawnicze, instytucjonalne i prywatne / U: Cudak, Romulad (ur.). Literatura polska w swiecie. Obecnosci.. Katowice : Uniwersytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2010., str. 189-201.
  [Naziv skupa: III międzynarodowa konferencja Literatura polska w swiecie. Obecnosci. (8-10.06.2009. ; Cieszyn, Poljska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379119
  Kozina, Filip ;
  Gdje se nalazi Srednja Europa Andrzeja Stasiuka? / Život mora biti djelo duha. Zagreb : Disput, 2017., str. 195-203.
  edit
 2. 319553
  Kozina, Filip ;
  Czesław Miłosz, Srednja Europa i (post)kolonijalni aspekti Jalte / U: Blažina, Dalibor, Čilić Škeljo, Đurđica (ur.). Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije ''Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije''. Zagreb : FF-press, 2013, str. 101-119.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 395104
  Kozina, Filip ;
  Pravaštvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 343-347.
  edit
 2. 395107
  Kozina, Filip ;
  Narodnjaštvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015 , (2015) : str. 262-263 .
  edit
 3. 395300
  Kozina, Filip ;
  Frank, Josip / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 112-114.
  edit
 4. 395301
  Kozina, Filip ;
  Jugoslavenstvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 169-171.
  edit
 5. 395302
  Kozina, Filip ;
  Kvaternik, Eugen / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015 , (2015) : str. 206-208.
  edit
 6. 395303
  Kozina, Filip ;
  Naprednjaštvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 260-262.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 367198
  Kozina, Filip ;
  O sudbini slikarstva i koječega još / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 187-189.
  edit
 2. 367199
  Kozina, Filip ;
  "Vi ste iz Poljske? U Poljskoj još ima Židova?" / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 47 (2015), 4(178) ; str. 115-117.

  Scopus ID:nema
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 365940
  Kozina, Filip ;
  Mladi Kranjčević i pravaštvo. Od "Zavjeta" do odlaska u Mostar / Hrvatska revija, XVI (2016), 1 ; str. 4-11.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379515
  Kozina, Filip ;
  „Dokaz i izraz prijateljstva“ sovjetskog i poljskog naroda? Palača kulture i znanosti u Varšavi iz (ne samo) književnog očišta / Treći međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi: KOMUNISTI I KOMUNISTIČKE PARTIJE: POLITIKE, AKCIJE, DEBATE
  edit
 2. 379521
  Kozina, Filip ;
  Antun Gustav Matoš jako piewca polskości / VI światowy kongres polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy
  edit
 3. 379524
  Kozina, Filip ;
  "Jesen u Poljskoj" Matka Peića: "Od Save do Wisłe je isto" / Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura
  edit
 4. 317336
  Kozina, Filip ;
  Srednja Europa od politike do estetike /
  [Naziv skupa: Drugi Malićevi dani: Czesław Miłosz – pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije (28.-29. 10. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 233987
  Herbert, Zbigniew ; Blažina, Dalibor [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl, com, aui, aft] ; Kozina, Filip [trl] ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ; Maslač, Ivana [trl] ; Pintarić, Neda [trl] ; Sychowska-Kavedžija, Jolanta [trl, com, aui] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ; Cyganik, Agnieszka [trl] ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Malić, Zdravko [trl] ;
  Moć ukusa : izbor iz djela / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2009. - 277 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532600872 (Disput); 9789532960112 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 284005
  Zurek, Piotr ; Kozina, Filip [trl] ;
  Siječanjski ustanak 1863. u Poljskoj i Eugen Kvaternik / Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012. - 199 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 19 cm. ISBN: 9789536659593 : .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29