Milinović, Dino - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310430
  Milinović, Dino ;
  Writing History, Shaping Images in Later Roman Empire / IKON, Časopis za ikonografske studije, 5(2012).
  edit
 2. 309438
  Milinović, Dino ;
  OUDEIS ATHANATOS: Images surrounding the Dead in Late Antiquity (Some examples from Salona in Dalmatia) / IKON časopis za ikonografske studije, Rijeka, 4 (2011), str. 9-17.
  edit
 3. 320154
  Milinović, Dino ;
  Reljefi bjelokosnog plenarija iz Riznice zagrebačke katedrale: problemi interpretacije / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011), str. 7-18.
  edit
 4. 309440
  Milinović, Dino ;
  How Byzantium viewed classical heritage: A case for the "Macedonian renaissance" in the Archaeological Museum in Pula / Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 16 (2010), str. 63-72.
  edit
 5. 307948
  Milinović, Dino ;
  Nec vi nec insidiis, leo et draco: the Lion, the Dragon and the Triumph of Christ / IKON, Časopis za ikonografske studije, Filozofski fakultet u Rijeci, 2 (2009), str. 53-62.
  edit
 6. 308448
  Milinović, Dino ;
  Što je vidio Euzebije? Prilozi za poznavanje kršćanske umjetnosti u doba Konstantina / Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, 18 (2009), 2 ; str. 73-79.
  edit
 7. 307220
  Milinović, Dino ;
  Tko je darovatelj bjelokosnog plenarija iz riznice Zagrebačke katedrale? / Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, 50 (2007), str. 229-236.
  edit
 8. 306561
  Milinović, Dino ;
  "Bjelokosni plenarij" - prilog poznavanju najstarije povijesti Riznice zagrebačke katedrale / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 29 (2005), str. 29-42.
  edit
 9. 307250
  Milinović, Dino ;
  Bizantska škrinjica u Arheološkom muzeju Istre u Puli / Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, 36 (2005), str. 211-226.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 312932
  Milinović, Dino ;
  "To neizrecivo mjesto, u kojemu je tri dana počivao Sin Čovječji": Bonifacije Dubrovčanin i obnova Svetog Groba / U: Gudelj, Jasenka (ur.). Umjetnost i naručitelji. Zbornik Dana Cvita Fiskovića III. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010. (Zbornik Dana Cvita Fiskovića III), str. 73-80.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391168
  Milinović, Dino ;
  Gentis humanae pater atque custos : Justinijanov konjanički kip / Imago, imaginatio, imaginabile. Zbornik u čast Zvonka Makovića.. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2018, 43-54.
  edit
 2. 320159
  Milinović, Dino ;
  Triton: kroćenje antičkog čudovišta / U: Milinović, Dino i Belamarić, Joško (ur.). Metamorfoze mita: mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (Zbornik Dana Cvita Fiskovića IV), str. 77-90.
  edit
 3. 320160
  Milinović, Dino ;
  Triton: kroćenje antičkog čudovišta / U: Milinović, Dino i Belamarić, Joško (ur.). Metamorfoze mita: mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (Zbornik Dana Cvita Fiskovića IV), str. 77-90.
  edit
 4. 316994
  Milinović, Dino ;
  Le trésor de la cathédrale de Zagreb: construction d'une identité chrétienne entre Danube et Méditerranée / U: Baric, Danijel, LeRider Jacques, Roksandić, Drago (ur.). Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010., str. 143-151.
  [Naziv skupa: Pamćenje i historija u srednjoistočnoj Europi (19-21.01.2006. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 312118
  Milinović, Dino ;
  "Velika" i "male" obnove na primjeru bjelokosnih reljefa u hrvatskim zbirkama / U: Marković, Predrag, Gudelj, Jasenka (ur.). Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Zbornik Dana Cvita Fiskovića. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2008. (Svezak 2), str. 407-416.
  edit
 6. 320422
  Milinović, Dino ;
  Što sve jest, a što nije umjetnička baština: nedovršeni posao hrvatskih povjesničara umjetnosti / U: Kraševac, Irena (ur.). Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007, str. 27-31.
  [Naziv skupa: II. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (27-29.04.2006. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 366749
  Milinović, Dino ;
  "Doba oponašatelja" : rano kršćanstvo ili kasna antika? Problemi periodizacije na primjeru u umjetnosti Rimskoga Carstva / 4. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 24.-26.11.2016.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 320157
  Milinović, Dino ;
  An Unknown Ivory Carver from the Treasury of the Zagreb Cathedral / U: C. Blondeau, B. Boissavit-Camus, V. Boucherat, P. Volti (ur.). Ars auro gemmisque prior. Melanges en hommage a Jean-Pierre Caillet. Zagreb-Motovun : University of Zagreb International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, 2013 (Dissertationes et monographiae 6), str. 293-300.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 391169
  Milinović, Dino ;
  Prve ilustracije Biblije u kršćanskoj umjetnosti / Zagrebačka Biblija. Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018, 69-78.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321071
  Milinović, Dino ;
  Diptih s prizorima Bogorodice s Djetetom i Krista Pobjednika / Dino Milinović. Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina :katalog izložbe. Zagreb, Muzej Mimara, 2008.
  edit
 2. 321061
  Milinović, Dino ;
  Bjelokosni plenarij / Dino Milinović. Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina : katalog izložbe. Zagreb, Muzej Mimara, 2008.
  edit
 3. 321076
  Milinović, Dino ;
  Škrinjica / Dino Milinović. Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina :katalog izložbe. Zagreb, Muzej Mimara, 2008
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 321065
  Milinović, Dino ;
  Bibliografija / Dino Milinović. Dominikanci u Hrvatskoj. Zagreb, Klovićevi dvori, 2011
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379014
  Milinović, Dino ;
  Pitanje stila i problemi periodizacije : nedovršeni posao hrvatskih povjesničara umjetnosti, 2. dio / Zbornik IV. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, [ u tisku]
  [Naziv skupa: IV. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (2016. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 363453
  Milinović, Dino ;
  Nova post vetera coepit : ikonografija prve kršćanske umjetnosti / Zagreb : FF press : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. - 478 str. : ilustr. pretežno c/b ; 24 cm. ISBN: 9789531754675 (FF); 9789531693646 (HSN).
  FF Open Press
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 266736
  Jovanović, Nikolina ; [trl]Bačić, Živko ; [pht]
  Dominikanci u Hrvatskoj : [Galerija Klovićevi dvori, 20. prosinca 2007. - 30. ožujka 2008.] / Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2011. - 534 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. ISBN: 9789532710113.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 363103
  Milinović, Dino ;
  Seuso : autopsija jednog slučaja / Zagreb : AGM, 2016. - 84 str. : ilustr. u boji ; 23 cm. ISBN: 9780531744713.
  edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

 1. 379814
  Milinović, Dino ;
  In maiorem gloriam Dei : bjelokosni plenarij iz riznice Zagrebačke katedrale / Zagreb : FF-Press ; Hrvatska sveučilišna naklada, [u pripremi za objavljivanje u 2018.]. - .U: Preprint (ur.). , (2017).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 366439
  Milinović, Dino ;
  Pogani ili kršćani : problemi u interpretaciji kasnoantičkih predmeta od srebra / Znanstveni skup Svečanost starine : Uzdarje Mati Suiću, Zadar - Zagreb, 3 -7. studenog 2015
  edit
 2. 369888
  Milinović, Dino ;
  Salona: an example of "blood and fanaticism with respect to people who think differently"? /
  [Naziv skupa: Ejnar Dyggve: Creating Crossroads (07-09.11.2013. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 369889
  Milinović, Dino ;
  Salona: an example of "blood and fanaticism with respect to people who think differently"? /
  [Naziv skupa: Ejnar Dyggve: Creating Crossroads (07-09.11.2013. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 4. 369890
  Milinović, Dino ;
  Paideia vs. Politeia: how Political Development in the Fourth Century Changed Roman Art / Late Antiquity and Middle Ages in Europe, 20 Years of Research,Poreč, Hrvatska, 02-06.10.2013.
  edit
 5. 317727
  Milinović, Dino ;
  Bjelokosni radovi u crkvenim i muzejskim zbirkama u Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina (27.01.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317724
  Milinović, Dino ;
  O Bibliji u hrvatskoj likovnoj umjetnosti /
  [Naziv skupa: 40 godina Zagrebačke Biblije (24.-25.10.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 281917
  MIlinović, Dino ; [edt]Belamarić, Joško ; [edt ]
  Metamorfoze mita : mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne : zbornik radova sa znanstvenog skupa "Dani Cvita Fiskovića" održanog 2010. godine / Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; FF press, 2012. - 189 str. : ilustr. c/b ; 28 cm. ISBN: 978-953-7875-01-3.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31