Kryzan-Stanojević, Barbara - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308959
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Kryzan-Stanojević, Barbara ; Parizoska, Jelena ;
  A contrastive view of adjectives in Croatian, Polish and English: subjectification as a local phenomenon / Cognitive Studies, 11 (2011), str. 31-52.
  edit
 2. 309081
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Synonim pojęcie zapomniane. O dżokeryzacji współczesnego języka / Slavia meridionalis, 10 (2010), str. 169-184.
  edit
 3. 308418
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Levels of constructional meaning: the confluence of the dative and middle voice in Polish and Croatian / Cognitive studies, 9 (2009), str. 181-197.
  edit
 4. 307113
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Formal and semantic characterization of joker words / Etudes Cognitives:Studia Kognitywne, Vol.8 (2008), str. 189-210.
  edit
 5. 308043
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Certifikacija znanja poljskoga jezika i ulazak Poljske u Ujedinjenu Europu / Lahor Vol. 2 No. 6, Zagreb, 2 (2008), 6 ; str. 256-269.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54989
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 309080
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Norma i uzus u novim udžbenicima stranoga jezika / Lahor, 5 (2011), 2 ; str. 233-246.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102462
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 315329
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Poljska jezična politika uoči ulaska Poljske u Ujedinjenu Europu / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality.. Zagreb : 2009, str. 651-661.
  [Naziv skupa: Jezična polityka i jezična stvarnost (24-26. 05.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365819
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Stav prema jeziku kao kreator jezične norme / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 81-96.
  [Naziv skupa: Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma]
  edit
 2. 312711
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Jezična pogreška, jezična inovacija i kultura jezika / U: Barbara, Kryžan-Stanojević (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011, str. 9-18.
  edit
 3. 312334
  Feller, Marko ; Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Nacionalizam i njegovo značenje u korpusima hrvatskog i poljskog jezika / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 131-152.
  edit
 4. 312333
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Mali i manji između integracije i globalizacije / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 9-19.
  edit
 5. 311681
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Miasto-język-ekolingwistyka / U: Maciej Falski, Małgorzata Kryska-Mosur (ur.). Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2008, str. 319-331.
  edit
 6. 311686
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Naj- w roli "dżokera". Nowe użycie przedrostka naj- w języku chorwackim / U: Rudnik-Karwatowa, Zofia (ur.). Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa : SOW-IS, 2008 (Prace Slawistyczne), str. 123-134.
  edit
 7. 312184
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Dyktando jako sprawdzian ogólnej kompetencji językowej / U: Seretny, Anna ; Lipińska, Ewa (ur.). Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Krakow : Universitas, 2008, str. 71-80.
  edit
 8. 315341
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Ekolingvistika i norma - granice preskripcije / U: Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). Riječki filološki dani 7. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008., str. 683-690.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 7 (16-18.11.2006. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 9. 315342
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Imiona własne w nowym chorwackim słowniku ortograficznym. Konfrontacja kultur. / U: Pstyga, Alicja (ur.). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, str. 33-40.
  [Naziv skupa: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III (18-20.10.2007. ; Gdansk, Poljska)]
  edit
 10. 311705
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Synonimy w procesie nauczania cudzoziemców języka polskiego / U: Czermińska, Małgorzata ; Meller, Katarzyna ; Fliciński, Piotr (ur.). Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007, str. 135-146.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 229897

  Poljski pravopis za početnike : učimo poljski / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2008. - 157 str. ; 24 cm + 1 DVD-ROM. ISBN: 9789531753005.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317604
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Język polskiej mniejszości narodowej wobec innych języków mniejszościowych w Chorwacji / Zeszyty Lužyckie
  [Naziv skupa: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie (10-11.03. 2011. ; Warszawa)]
  edit

Uredništva

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 319565
  Udier, Sanda Lucija ; Kryzan-Stanojević, Barbara [edt] ;
  Suvremeni poslovno-stručni jezik u hrvatskome novinarstvu U: uredila Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima / uredila Barbara Kryżan-Stanojević. . Zagreb : Srednja Europa, 2011 - 146 str., str. 47-58 .
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 287872
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt , aui]
  Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / Zagreb : Srednja Europa, 2013. - 220 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789536979929.
  edit
 2. 259556
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt, aui, aut]
  Inovacije u slavenskim jezicima / Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 146 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979806.
  edit
 3. 246179
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt, aut]
  Lice i naličje jezične globalizacije / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 159 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979639.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 361204
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt , aui , aut]
  Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma / Zagreb : Srednja Europa, 2016. - VI, 99 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963477.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 233987
  Herbert, Zbigniew ; Blažina, Dalibor [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl, com, aui, aft] ; Kozina, Filip [trl] ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ; Maslač, Ivana [trl] ; Pintarić, Neda [trl] ; Sychowska-Kavedžija, Jolanta [trl, com, aui] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ; Cyganik, Agnieszka [trl] ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Malić, Zdravko [trl] ;
  Moć ukusa : izbor iz djela / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2009. - 277 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532600872 (Disput); 9789532960112 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 270256
  Krall, Hanna ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ;
  Stići prije Boga / Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 150 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979813.
  edit
 2. 282538
  Piotrowski, Piotr ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ;
  Avangarda u sjeni Jalte : umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.-1989. / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2011. - 485 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536106943.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29