Nestić, Jasmina - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367373
  Nestić, Jasmina ;
  The Influence of Andrea Pozzo’s models from His Treatise Perspectivae pictorum atque architectorum on Croatian 18th-Century Illusionist Altarpieces / 2015Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39 (2015) ; str. 85-98. http://dx.doi.org/

  Scopus ID:2-s2.0-84978066132
  edit
 2. 393741
  Nestić, Jasmina ;
  Zidni oslik svetišta župne crkve sv. Antuna Pustinjaka u Slavetiću: prilog poznavanju opusa slikara Antuna Archera / Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda., 5 (2014) ; str. 123-136. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.17018/portal
  http://www.h-r-z.hr/images/portal/Portal_br_5-08.pdf | http://www.h-r-z.hr/images/portal/Portal_br_5-08.pdf
  edit
 3. 309558
  Nestić, Jasmina ;
  Sveti Leopold, Austriae Marchionis, unutar habsburške »ikonografske panorame« Hrvatske u XVIII. stoljeću / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 54 (2011), str. 187-194.
  edit
 4. 308837
  Nestić, Jasmina ;
  Kipovi bočnih oltara kapele sv. Križa u međimurskom Svetom Križu / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 52 (2009), str. 45-52.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313154
  Nestić, Jasmina ;
  Naslikani retabli u župnoj crkvi sv. Marije Magdalene u Selima kraj Siska / U: Darko Tepert OFM, Spomenka Jurić (ur.). ANTIQUAM FIDEM: radovi sa znanstvenoga skupa Sisak, 3.-5. prosinca 2010.. Zagreb : Glas Koncila, 2011, str. 369-381.
  edit
 2. 312324
  Nestić, Jasmina ;
  Kamena skulptura Bezgrješnoga začeća na pročelju kuće Drach (Košmerl) u Varaždinu - problem atribucije i kontekst narudžbe / U: Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009.: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 715-724.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379134
  Nestić, Jasmina ;
  National Cultural Heritage in High School Visual Arts Programme in Croatia – Possibilities of Different Approaches and Methodologies / U: 2017 (ur.). Global Education, Teaching & Learning Conference. Zagreb : Institut za inovacije, 2017, str. 46-55.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365523
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Izidor Kršnjavi i počeci poučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj / 2015Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 153-168.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318134
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Izidor Kršnjavi i počeci studija povijesti umjetnosti u Hrvatskoj / U: Matijević, Zlatko ; Kraševac, Irena ; Mance, Ivana (ur.). Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Program znanstvenog skupa i Knjižica sažetaka.. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2012., str. 12-12.
  [Naziv skupa: Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj (21-23.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318140
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi Likovne umjetnosti / U: Bede, Lana ; Margetić, Mirjana (ur.). Partnerstvo. Knjiga sažetaka sa VII. skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem.. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2012., str. 50.
  [Naziv skupa: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (14. - 16. 11. 2012. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 332110
  Botica, Dubravka [edt] ; Nestić, Jasmina [edt] ; Špikić, Marko [edt] ;
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [3] : izvještaj treće faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. - 80 str. : ilustr cb ; 25 cm. ISBN: 9789531755108 (Filozofski fakultet) ; 9789536089352 (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32