Šourek, Danko - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 336106
  Botica, Dubravka ; Šourek, Danko ;
  Oltari u župnoj crkvi sv. Ladislava u Pokupskom – prilog tipologiji arhitekture oltara u XVIII. stoljeću / Portal, 5 (2014), str. 179-192. http://dx.doi.org/
  http://http://www.h-r-z.hr/index.php/djelatnosti/publikacije/asopis-rportall/1565-portal-52014
  edit
 2. 320595
  Šourek, Danko ;
  Pogled u Inventar varaždinskoga isusovačkoga kolegija: prilog rekonstrukciji izgubljenoga konteksta / Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 24 (2013), 24 ; str. 201-228.ISSN: 0352-9509.
  edit
 3. 309326
  Šourek, Danko ;
  Ad imitationem angelicae, apostolicaeque coronae Vngaricae. Prilog ikonografiji krune na prikazima svetih kraljeva u zagrebačkoj katedrali / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 54 (2011), str. 177-186.
  edit
 4. 310100
  Cvetnić, Sanja ; Šourek, Danko ;
  Zagrebački franjevci i ikonografija nakon Tridentskoga sabora (1545. – 1563.) / Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 14 (2010) ; str. 83-130.
  edit
 5. 308450
  Šourek, Danko ;
  Pavia - Čazma: primjer sjevernotalijanskih utjecaja na renesansnu umjetnost kontinentalne Hrvatske / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009), str. 37-46.
  edit
 6. 308029
  Šourek, Danko ;
  Luka Mislej i narudžbe za zagrebačku katedralu / Zbornik za umetnostno zgodovino, XLIV (2008.), str. 263-274.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320616
  Šourek, Danko ;
  Četiri stoljeća pavlinske prisutnosti / Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, X (2013),1-2 ; str. 12-16.
  edit
 2. 310102
  Šourek, Danko ;
  Arhitektura za rat i mir / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 9 (2012), 1/2 ; str. 25-27.
  edit
 3. 310101
  Šourek, Danko ;
  Umjetnosti u službi grada. Robbina fontana na ljubljanskom gradskom trgu / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 7 (2010), 3/4 ; str. 32-34.
  edit
 4. 308034
  Šourek, Danko ;
  Pedeseti broj časopisa "Peristil" / Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, V (2008.), 2 ; str. 44-47.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 320300
  Šourek, Danko ;
  Usvajanje i primjena umjetničkih pojmova i nazivlja na području sjeverozapadne Hrvatske u 17. i 18. stoljeću / . Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2013, 3 (2013) ; str. 175-178.
  [Naziv skupa: Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti]
  edit
 2. 313276
  Šourek, Danko ;
  Kapela sv. Kvirina u Sisku u kontekstu svečeva čašćenja u XVII. stoljeću / U: Tepert, Darko ; Jurić, Spomenka (ur.). Antiquam Fidem. Radovi sa znanstvenoga skupa Sisak, 3 - 5. prosinca 2010.. Zagreb : Glas Koncila, 2011, str. 353-367.
  edit
 3. 312400
  Šourek, Danko ;
  Loretska (lauretanska) kapela uz crkvu Uznesenja bl. Djevice Marije u Varaždinu / U: Šicl, Miroslav ; Kaštela, Slobodan (ur.). 800 godina Slobodnog kraljevskog grada Varaždina. Varaždin : Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 687-704.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316981
  Šourek, Danko ;
  Kapelica svetoga Kvirina u Sisku i njegovo čašćenje u XVII. stoljeću /
  [Naziv skupa: Antiquam fidem. Simpozij o Sisačkoj biskupiji (3. - 5. 12. 2010. ; Sisak, Hrvatska)]
  edit
 2. 316237
  Šourek, Danko ;
  Blaženi Augustin Kažotić i povijesni identitet Zagrebačke (nad)biskupije / III. kongres hrvatskih povjesničara. Program i sažeci izlaganja, Split - Supetar, 1. - 5- listopada 2008.. Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti - Filozofski fakultet u Splitu, 2008., str. 119-119.
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (1 - 5. 10. 2008. ; Split - Supetar, Republika Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 375594
  Šourek, Danko ;
  Virtualna katedrala Artura Schneidera / Artur Schneider 1879. - 1946., Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016 (Hrvatski povjesničari umjetnosti ), Artur Schneider 1879. - 1946, str. 161-189.
  edit
 2. 312401
  Šourek, Danko ;
  Neizvedeni projekt zagrebačkoga sirotišta županijskoga geometra Ivana Stipanovića / U: Cvetnić, Sanja ; Pelc, Milan ; Premerl Daniel (ur.). Sic ars deprenditur arte. Zbornik u čast Vladimira Markovića. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 495-506.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 336092
  Šourek, Danko ; Trška,Tanja ;
  Mary at the triplex confinium: the Veneration of the Virgin in Croatian Lands between the 16th and the 18th Century / . New Orleans, Sjedinjene Američke Države, 16.-19. 10. 2014.
  [Naziv skupa: Sixteenth Century Society and Conference]
  edit

Uredništva

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 264300
  Trška, Tanja ; [edt]Šourek, Danko ; [edt]
  Trogir, Lepoglava, Belec : priručnik za terensku nastavu / Zagreb : Leykam international ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, MMXI [2011.]. - 47 str. : ilustr c/b ; 27 cm. ISBN: 9789537534530.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-25 11:45:41