Drenjančević, Ivana - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379927
  Drenjančević, Ivana ;
  Ne vije duh iz puti : odnos lirskoga iskazivača i njegovih prikaza u pjesmi Ogledam se u jezeru Tina Ujevića / Fluminensia : [časopis za filološka istraživanja], (2017), 29, 1 ; str. 67-81.
  Pristup članku - Hrčak
  WOS:000406349300004
  Scopus ID:2-s2.0-85021844801
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317729
  Drenjančević, Ivana ;
  Pogled u drami "Glorija" Ranka Marinkovića / U: Fiamengo, Jakša (ur.). Poetika Ranka Marinkovića : zbornik radova sa 5. Dana Ranka Marinkovića u Komiži, 10.-12. rujna 2010. godine . Komiža : Grad Komiža, 2011., str. 161-172.
  [Naziv skupa: Dani Ranka Marinkovića (10-12. 9. 2010. ; Komiža, Hrvatska)]
  edit
 2. 316618
  Drenjančević, Ivana ;
  "Nasrt lirike" - poetičke raznolikosti na hrvatskoj pjesničkoj sceni 1938. godine / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz Andrea (ur.). Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split – Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 227-240.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. (01-02. 10. 2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 315782
  Drenjančević, Ivana ;
  Ivaniševićev Ungaretti / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova 10. znanstvenog skupa : smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti. Split : Književni krug, 2008., str. 271-293.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007) (27-29.09.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 315831
  Drenjančević, Ivana ;
  Proizvodnja prostora i mjesta u pjesmama Viktora Vide : moguće i nemoguće imaginarne kartografije / U: Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani ; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010., str. 181-193.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (6-8. 11. 2008. ; Rijeka, Republika Hrvatska)]
  edit
 2. 315965
  Drenjančević, Ivana ;
  Prostorne prakse u pjesmama Gustava Krkleca / U: Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan (ur.). Dani hvarskoga kazališta. [36], Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split :Književni krug Split, 2010., str. 244-261.
  [Naziv skupa: Dani hvarskog kazališta - Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu (6-9. 05. 2009. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312638
  Drenjančević, Ivana ;
  Vizualnost "Kolajne" Tina Ujevića / U: Vuković, Tvrtko (ur.). Muzama iza leđa ; Čitanja hrvatske lirike. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2010., str. 31-50.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 318871
  Drenjančević, Ivana ;
  Novosti iz književne kroatistike / U: Krešimir Mićanović (ur.). Povijest hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2012 (Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole), str. 215-231.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310433
  Drenjančević, Ivana ;
  Što se vidi u "Crnoj kutiji"? / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 51 (2012), knj. 84, 1/3, str. 235-247 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 14:30:30