Bilandžić, Mirko, - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391507
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Business intelligence u hrvatskom gospodarstvu – rezultati istraživanja 2017. / Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, 12 (2018), 1 ; str. 9-30. http://dx.doi.org/10.22598/pi-be/2018.12.1. 9
  https://hrcak.srce.hr/205067
  edit
 2. 379678
  Bilandžić, Mirko ;
  Socijalna politika (sigurnost) kao područje nacionalne sigurnosti : prilog raspravi o kritičkim sigurnosnim studijama / Revija za socijalnu politiku, (2017) 24, 3 ; str. 343-359.
  http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1419/1376
  WOS:000418630000005
  Scopus ID:2-s2.0-85038089489
  edit
 3. 368077
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  The plurality of meanings ‘terrorism’-the theoretical and practical importance of understanding the phenomena / 2015Security Dialogues, 6 (2015), 1 ; str. 43-60. http://dx.doi.org/327.88:001.12
  http://sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/Security%20dialogues,%20Vol.%206,%20no%201,%202015.pdf
  edit
 4. 336191
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Predicting Business Opportunities and/or Threats – Business Intelligence in the Service of Corporate Security (Empirical Analysis of the Usage in the Economy of Republic of Croatia) / Collegium Antropologicum,
  http://hrcak.srce.hr/120992

  Scopus ID:2-s2.0-84938600116
  edit
 5. 320708
  Bilandžić, Mirko ;
  Contribution to the debate on terrorism : is there a state terrorism / Sovremena makedonska odbrana
  edit
 6. 320118
  Bilandžić, Mirko ; Grubić, Aleksandra ;
  Samoubilački terorizam : strateške i socijetalne dimenzije / Polemos (Zagreb) , 15 (2012), 2(30) ; str. 53-80.
  Elektronička verzija članka
  edit
 7. 309175
  Matić, Davorka ; Bilandžić, Mirko ;
  Politički islam i mogućnosti demokratizacije arapskog svijeta: slučaj Egipta / Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, XIII (2010), 2 ; str. 33-57.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101877
  edit
 8. 308661
  Bilandžić, Mirko ; Milković, Stjepan ;
  Specijalne vojno-policijske protuterorističke postrojbe: Hrvatska i svijet / Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 12 (2009), 24 ; str. 33-60.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=73572
  edit
 9. 307970
  Bilandžić, Mirko ;
  Hrvatska vojska u međunarodnim odnosima / Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 11(2008) (2008), 2 ; str. 11-27.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65472
  edit
 10. 308662
  Bilandžić, Mirko ;
  Al Qa’ida: nastanak, struktura i strategija / Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 11 (2008), 21 ; str. 33-47.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60120
  edit
 11. 308664
  Bilandžić, Mirko ;
  Islamske oružane organizacije i islamizam na primjeru Bliskog istoka / Revija za sociologiju, 39 (2008), 4 ; str. 307-330.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=55470
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 320626
  Bilandžić, Mirko ; Barun, Ivona ;
  Poslovna znanja u funkciji razvoja : gospodarska diplomacija u Republici Hrvatskoj / Tržište (Zagreb), Vol.25 No.1 Lipanj 2013..
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153059
  edit
 2. 320466
  Bilandžić, Mirko ;
  Prema strategiji "nacionalne" sigurnosti Europske unije? : analiza Strategije unutarnje sigurnosti Europske unije / Policija i sigurnost (Zagreb) , 21 (2012), 1 ; str. 49-69.
  Elektronička verzija članka
  edit
 3. 320474
  Bilandžić, Mirko ;
  Terorizam u teorijama i teorijskim perspektivama / Društvena istraživanja (Zagreb) , 20 (2011), 3(113) ; str. 837-859.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 320625
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ; Putar-Novoselec, Martina ; Jakšić, Jelena ; Čulig, Benjamin ;
  Business intelligence u hrvatskom gospodarstvu / Poslovna izvrsnost (Zagreb), Vol.6 No.1 Lipanj 2012..
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126155
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391508
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Tourism, Terrorism and Business Intelligence – Security of the Croatian Economy / INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EKOB 2018 “ECONOMY IN TRANSFORMED SECURITY ENVIRONMENT”. Beograd : Belgrade: Center for Security, Management and International Politics, 2018, str. 1-12.
  https://cesmip.org/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik-radova-EKOB-2018.pdf
  edit
 2. 336187
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Rizici suvremenog poslovanja : gospodarska moć država i terorizam / U: glavna i odgovorna urednica Tanja Grmuša. (ur.). Hrvatske perspektive u Europskoj Uniji [Elektronička građa] : zbornik radova Prve međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Fedor Rocco" iz područja komunikacija i marketinga, [Zagreb, 6. prosinac 2013.] / . Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2013., str. 527-540..
  [Naziv skupa: Prva međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Fedor Rocco" (1 ; 2013 ; Zagreb)]
  edit
 3. 320439
  Bilandžić, Mirko ;
  Nacionalna sigurnost i ekologija : analiza strategija (nacionalne) sigurnosti SAD-a, EU-a i Republike Hrvatske / U: glavni i odgovorni urednici Branka Galić, Krešimir Žažar (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013, str. 171-193..
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (6.-7. 10. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 320594
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Predikcija poslovnih prilika i/ili opasnosti - business intelligence u funkciji korporativne sigurnosti : empirijska analiza primjene u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj / U: urednik Ivan Toth. (ur.). VI. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja", Velika Gorica, 28.-29. svibnja 2013. : zbornik radova. Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2013., str. 457-476..
  [Naziv skupa: VI. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja" (6 ; 2013 ; Velika Gorica)]
  http://www.dku.hr/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_radova_2013.pdf
  edit
 5. 317703
  Bilandžić, Mirko ;
  Terorizam kao svjetska katastrofa i katastrofalne posljedice terorističkih djelovanja / U: Trut, Damir (ur.). Zbornik radova s Druge konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2011, str. 174-180.
  [Naziv skupa: Druga konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa (14.-15. 10. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 316167
  Bilandžić, Mirko ;
  Terorizam kao (ne)efikasna strategija: iskustva za Hrvatsku kao članicu Antiterorističke koalicije i Odbora za protuterorizam VS UN-a / U: uredili Tomislav Smerić ; Gabrijela Sabol. (ur.). Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu / . Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009., str. 83-98.
  [Naziv skupa: Deseti znanstveni skup Annales Pilar, (21-22.05-2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 368076
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Controversy over the Sarajevo assassination – Is it a terrorist act? / Diogen - pro culture magazine. Special Book of Procedings., 11 (2015) ; str. 131-142.
  http://www.diogenpro.com/uploads/4/6/8/8/4688084/mirko_bilandzic_danijela_lucic_final_paper.pdf
  edit
 2. 368690
  Bilandžić, Mirko ; Lucić, Danijela ;
  Gospodarska moć država i terorizam : mediteranske države kao središte svjetskog turizma i meta terorizma / 2015Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferecije ; Izazovi današnjice : turizam i lokalni razvoj / urednici Anita Grubišič [et al.]. Šibenik : veleučilište u Šibeniku
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317704
  Bilandžić, Mirko ;
  Nacionalna sigurnost i ekologija: Analiza strategija (nacionalne) sigurnosti SAD-a, EU-a i Republike Hrvatske /
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (6.-7. 10. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 320571
  Bilandžić, Mirko ;
  Međunarodni terorizam i protuterorizam : iskustva za Republiku Hrvatsku / U: urednik Vedran Horvat (ur.). Sigurnost od koga, za koga : prilozi diskusiji o sigurnosnoj politici RH. Zagreb : Fondacija Heinrich Boell, 2009., str. 22-45.
  http://www.hr.boell.org/downloads/HBS-Sigurnost-WWW.pdf
  edit
 2. 320577
  Bilandžić, Mirko ;
  Hrvatsko-irske sličnosti na putu ostvarenja slobode i državne samostalnosti / U: urednik Miroslav Tuđman i Mate Ljubičić (ur.). Informacijski rat protiv oslobodilačke operacije 'Oluja' : rasprave o doktrini informacijskog rata, scenaristima haških optužnica i hrvatskoj samobitnosti. Zagreb : UHIP, 2008, str. 283-295.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 399149
  Bilandžić, Mirko ;
  Nacionalna sigurnost : prognoziranje ugroza / Zagreb : Despot Infinitus, 2019. - 362 str. ; 21 cm. ISBN: 9789538218385.
  edit
 2. 334106
  Bilandžić, Mirko ;
  Sjeme zla : uvod u studije terorizma / Zagreb : Despot infinitus : Filozofski fakultet, 2014. - 400 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789537892265 .
  edit
 3. 258011
  Bilandžić, Mirko ; Banjeglav, Tamara [trl] ;
  Sjeme zla : elementi sociologije terorizma / Zagreb : Plejada : Synopsis, 2010. - 254 str. : graf. prikazi, zemljop. crteži ; 24 cm. ISBN: 9789535604792 (Plejada) : ; 9789958587481 (Synopsis) : .
  edit
 4. 159983
  Bilandžić, Mirko ;
  Poslovno-obavještajno djelovanje : business inteligence u praksi / Zagreb : AGM, 2008. - 215 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 978-953-174-314-3.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 322698
  Bilandžić, Mirko ;
  Suvremeni terorizam i međunarodna zajednica : eliminacija ili eskalacija terorizma /
  [Naziv skupa: Peti kongres studenata prava, „Međunarodni sukobi u 21. stoljeću“ (Zagreb, Hrvatska, 9-11.10.2013)]
  edit
 2. 322707
  Bilandžić, Mirko ; Grubić, Aleksandra ;
  Strateški učinci samoubilačkog terorizma /
  [Naziv skupa: Četvrta Konferencija Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa (13.12.2012.,Zagreb)]
  edit
 3. 317701
  Bilandžić, Mirko ;
  Zašto Business intelligence i korporativna sigurnost nisu dio poslovanja u hrvatskim tvrtkama? /
  [Naziv skupa: Korporativna sigurnost 2010.: Prikupljanje informacija i obrana od industrijske špijunaže (14. 4. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 317702
  Bilandžić, Mirko ;
  Gradovi kao terorističke mete /
  [Naziv skupa: Druga regionalna konferencija o sigurnosti gradova (31. 3. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 322686
  Bilandžić, Mirko ;
  Korporativna sigurnost u Hrvatskoj : mit ili uvjet bez kojeg se ne može poslovati /
  [Naziv skupa: Međunarodna konferencija „Korporativna sigurnost 2009.“, (02. 04. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 322688
  Bilandžić, Mirko ;
  Suvremeni terorizam kao oblik ugrožavanja sigurnosti gradova /
  [Naziv skupa: Međunarodna konferencija „Sigurnost gradova 2009“, (08. 04. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 322691
  Bilandžić, Mirko ;
  Poslovne informacije i upravljanje krizom : business intelligence kao instrument za predviđanje budućnosti /
  [Naziv skupa: Konferencija: „Business Intelligence u inovacijama i transferu tehnologije“, (20. 11. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 322683
  Bilandžić, Mirko ;
  Hrvatsko-irske sličnosti na putu ostvarenja slobode i državne samostalnosti /
  [Naziv skupa: Okrugli stol: „Informacijski rat protiv oslobodilačke akcije Oluja“ (10. 05. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 322684
  Bilandžić, Mirko ;
  Business intelligence i korporativna sigurnost : sigurnost poslovnog uspjeha /
  [Naziv skupa: Konferencija : „Business intelligence i intelektualno vlasništvo“, (30. 10. 2008. ; Split/Dugopolje, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19