Čaldarović, Ognjen - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 319557
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Utjecaj suvremene komunikacijske tehnologije na suvremenu urbanu sredinu-prostor, mjesta, vrijeme / Informatologia , 43 (2010), 1 ; str. 58-62.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 308244
  Čaldarović, Ognjen ; Odak, Iva ; Gregurović, Margareta ; Detelić, Martina ; Štulhofer, Aleksandar ; Glavašević, Bojan ; Kufrin, Krešimir ;
  Combating Corruption in Croatia: From Expert Perceptions to Policy-Oriented Action Strategies and Back / Revija za sociologiju, 40[39] (2009), 1-2 ; str. 3-22.
  edit
 3. 309032
  Čaldarović, Ognjen ;
  Sociologija vremena - pregled osnovnih ideja i koncepata / Socijalna ekologija, 18 (2009), 3-4 ; str. 215-235.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82443
  edit
 4. 307951
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Suvremena komunikacijska tehnologija i urbana sredina - prostor, mjesta, vrijeme / Socijalna ekologija, 17 (2008), 4 ; str. 331-343.
  edit
 5. 307954
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  First signs of gentrification? Urban regeneration in the transitional society: the case of Croatia / Sociologija i prostor, 46 (2008), 3-4 ; str. 369-383.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=50547
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309252
  Čaldarović, Ognjen ;
  Još jednom o 'urbanoj obnovi' : o pojmovima i procesima obnove urbanog naslijeđa / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VII (2010), 1-2 ; str. 70-76.
  http://www.ipu.hr/uploads/documents/1179.pdf
  edit
 2. 309253
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Socijalna važnost prirode u urbanom kontekstu / Društvena istraživanja, 19 (2010), 4/5 ; str. 733-749.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90537
  edit
 3. 319562
  Čaldarović, Ognjen ;
  Filozofija kvarta / Glas Trešnjevke, (2008), 6:str. 17-21..
  http://www.cekate.hr/wp-content/uploads/2011/12/gt_6.pdf
  edit
 4. 308442
  Čaldarović, Ognjen ;
  Urbanizam i planiranje : razmatranja o novijoj sociologiji grada / Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci, 15 (1982), 7 ; str. 15-26.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 319585
  Čaldarović, Ognjen ;
  Urbano planiranje nekad i sad : tranzicijsko društvo i njegov urbanizam / U: urednice Anđelina Sviričić Gotovac ; Jelena Zlatar (ur.). Akteri društvenih promjena u prostoru : transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj / . Zagreb : IDIZ, 2012., str. 29-38..
  [Naziv skupa: Međuregionalni znanstveno-stručni skup Akteri društvenih promjena u prostoru : transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj (16.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija Zbornika
  edit
 2. 316154
  Čaldarović, Ognjen ; Kufrin, Krešimir ;
  Citizens of Zagreb on energy : knowledge, attitudes, and behavior : results of a Survey /
  [Naziv skupa: „ Sustainable Development of Cities: Systematic Energy in Cities and Counties of the Republic of Croatia - Second working conference (27-29.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316146
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Utjecaj suvremene komunikacijske tehnologije na suvremenu urbanu sredinu - prostor, mjesta, vrijeme / U: Plenković, Mario (ur.). Društvo i tehnologija-Society and Technology. Zadar : Hrvatsko komunikološko društvo, 2008, str. 25-26.
  [Naziv skupa: Društvo i tehnologija (26-28.06.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 4. 316150
  Čaldarović, Ognjen ; Štulhofer, Aleksandar ; Kufrin, Krešimir ;
  Korupcija kao kulturni fenomen : percepcija korupcije u hrvatskim ekspertnim elitama /
  [Naziv skupa: Hrvatski kapitalizam (24.04.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317290
  Čaldarović, Ognjen ;
  Etički aspekti rizika: osnovne sociološke dileme : pozvano uvodno predavanje / U: Ivan Toth (ur.). IV. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2011, str. 23-24.
  [Naziv skupa: IV. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja" (25.-26.05.2011. ; Velika Gorica, Hrvatska)]
  http://www.dku.hr/wp-content/uploads/2011/11/zbornik2011.pdf
  edit
 2. 317288
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Basis for (presumed) cosmopolitanism in transitional society / U: Michael Burawoy (ur.). XVIIth World Congress of Sociology- Sociology on the Move (book of abstracts). Gothenburg, Sweden : ISA-International Sociological Association, 2010, str. 74-75.
  [Naziv skupa: XVIIth World Congress of Sociology- Sociology on the Move (book of abstracts) (11.-18.07.2010. ; Gothenburg, Sweden)]
  edit
 3. 317289
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  From the Chicago School to New Developments in Urban Studies: Qualitative Methodology in a Transitional Context / U: Inga Tomić Koludrović (ur.). Qualitative Transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies. Rijeka : Croatian Sociological Association, 2010
  [Naziv skupa: Qualitative Transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies (19.-21.11.2010 ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 319604
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Prostorna (ne)pravda i urbano društvo : suvremene konceptualizacije o 'pravdenom gradu' / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; urednici Ognjen Čaldarović, Krunoslav Nikodem, Krešimir Žažar (ur.). Privatno, javno, zajedničko : sociologija i hrvatsko društvo danas : kongres je posvećen obilježavanju 100. godišnjice rođenja Rudija Supeka : knjiga sažetaka i program rada / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013., str. 85-86.
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 22.-23. ožujka 2013.]
  edit
 2. 317286
  Čaldarović, Ognjen ;
  'Brutalna gentrifikacija', javni urbani interes i kako ga utvrditi u tranzicijskom društvu / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić (ur.). Sociologija i promjena - izazovi budućnosti / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011., str. 23-24.
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 7.-8. travnja 2011.]
  edit
 3. 317287
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Snaga izgradbnje i/ili očuvanje prirodnog : dvojaki odnos prema javnim prostorima i prirodi u gradu / U: Inga Tomić Koludrović (ur.). Sociologija i promjena-izazovi budućnosti. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011, str. 45-46.
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres hrvatskog sociološkog društva (7-8.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 317525
  Tomljenović, Maja ; Koščak Miočić-Stošić, Vesna ; Čaldarović, Ognjen ;
  Visual attractiveness evaluation criterias of cultural landscapes : the case of Medvednica highlands / U: Rukavina, Izvor ; Žažar, Krešimir (ur.). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2011., str. 122-123.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš – perspektive održivosti ( 6. i 7. listopada 2011. ; Zagreb)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366781
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  The concept of local and global in contemporary urban society : how and why the 'melting pot' and 'salad bowl' concepts should be combined? / U: [urednici] Vedran Jerbić, Anđelko Milardović, Hrvoje Špehar (ur.). Globalization of Culture : European and Global Networks. Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit
 2. 335432
  Čaldarović, Ognjen ;
  Modernizacija i modernost - sociologijski okvir za razmatranje kulture na zagrebačkoj adresi Savska 25 / U: Vukić, Fedja (ur.). Savska 25-arheologija modernosti u prostoru Studentskog centra. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2014, str. 24-42.
  edit
 3. 312223
  Čaldarović, Ognjen ;
  Od dijagnoze do terapije - sociologijska teorija: pacijent je dobro pregledan, no još nije izliječen... / U: Mouzelis, Nicos (ur.). Sociologijska teorija - što je pošlo krivo?. Zagreb : Jesenski i Turk, 2000, str. 9-19.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366762
  Čaldarović, Ognjen ;
  Rudi Supek kao sociolog grada / 2016100 godina rođenja Rudija Supeka i 50 godina Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb : FF Press, 2016, str. 123-129.
  edit
 2. 312120
  Čaldarović, Ognjen ;
  Ka daljnjem učvršćivanju i prihvaćanju predmetne određenosti sociologije u tekućem društvenom kontekstu / U: Krbec, Denisa (ur.). Hrvatska sociologija : razvoj i perspektive : zbornik radova / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2008, str. 15-25.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 385237
  Klempić Bogadi, Sanja ; Vukić, Jana ; Čaldarović, Ognjen [aut.] ;
  Život u povijesnoj jezgri dubrovnika : sociološko-demografska studija / Dubrovnik : Zavod za obnovu, 2018. - 135 str. : ilustr., ; 30 cm. ISBN: 9789535599319.
  edit
 2. 370649
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Suvremeni grad : javni prostori i kultura življenja : primjer Zagreba / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2017. - 168 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532227987 .
  edit
 3. 336061
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Suvremena sociologija grada : od "nove urbane sociologije" do suvremene "sociologije urbanog" / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2015. - 216 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532227185 .
  edit
 4. 275460
  Čaldarović, Ognjen ;
  Prema društvu uspješno reguliranog rizika? / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012. - 239 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536552764 (Hrvatsko sociološko društvo).
  edit
 5. 277605
  Čaldarović, Ognjen ;
  Čikaška škola urbane sociologije : utemeljene profesionalne sociologije / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2012. - 198 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532224252 (Naklada Jesenski i Turk); 9789536552719 (Hrvatsko sociološko društvo).
  edit
 6. 258825
  Čaldarović, Ognjen ;
  Urbano društvo na početku 21. stoljeća : osnovni sociološki procesi i dileme / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 2011. - 308 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532223712.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 319589
  Čaldarović, Ognjen ;
  Kako regulirati utjecaj privatnih investitora u urbanom razvoju i osigurati provođenje javnog interesa? / Ognjen Čaldarović.
  [Naziv skupa: Međuregionalni znanstveno-stručni skup Akteri društvenih promjena u prostoru : transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj (16.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317060
  Vitasović Kosić, Ivana ; Aničić, Branka ; Čaldarović, Ognjen ;
  Istraživanje vrijednosti i načina korištenja parka Maksimir /
  [Naziv skupa: Međunarodna manifestacija "Travanj-svjetski mjesec krajobrazne arhitekture" (17.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://hdka.hr/2011/04/hdka-proslavilo-svjetski-mjesec-krajobrazne-arhitekture/
  edit
 3. 316155
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Urbani prostori u tranzicijskom društvu /
  [Naziv skupa: Društvene promjene i društvena struktura-Hrvatska 20 g. kasnije (3-4.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 316563
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Major sociological dimensions of sovereignty in a global society : global cities, enrivonmental paradigm and new quests for recognition /
  [Naziv skupa: Sovereignty in the Age of Globalization (23-25.10.2009. ; Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska)]
  edit
 5. 316564
  Čaldarović, Ognjen ;
  Urbana sociologija, urbano planiranje i grad : u Prelogovo vrijeme i danas /
  [Naziv skupa: Prelogova baština danas (28-29.11.2009. ; PPoslijediplomsko središte Dubrovnik, Sveučilište u Zagrebu)]
  edit
 6. 316052
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Osnovne socijalne značajke prirode kao javnog dobra u urbanom kontekstu /
  [Naziv skupa: 6. međunarodno interdisciplinarno savjetovanje Njega gradskog prostora - Zaštita prirode u urbanim sredinama (27-30.10.2008. ; Brijuni, Hrvatska)]
  [Naziv skupa: 6. međunarodno interdisciplinarno savjetovanje „ Njega gradskog prostora“ na temu „ Zaštita prirode u urbanim sredinama" (23-25.10.2008. ; Brijuni, Hrvatska)]
  edit
 7. 316149
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Interdisciplinarity in urban planning and the role of sociology : A hopeless Mission? /
  [Naziv skupa: Sociology and Interdisciplinarity: Central and South East European Perspectives (8-10. 05.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 8. 316152
  Čaldarović, Ognjen ;
  Transitional societies and the role of the NIMBY syndrome in risk issues /
  [Naziv skupa: First ISA Forum on Sociology (4-8.09.2008. ; Barcelona, Španjolska)]
  edit
 9. 316157
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  The Notions of Local and Global Culture in the Contemporary Urban Society : 'Melting Pot' and 'Salad Bowl' : Concepts taken together? /
  [Naziv skupa: Globalization of Culture (17-18.10.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 10. 316598
  Čaldarović, Ognjen ; Vukić, Jana ;
  Inevitability of gentrification-sociological aspects of urban regeneration in the transitional society : the case of Croatia / U: Burawoy Michael (ur.). First ISA Congress of Sociology. Barcelona : International sociological association, 2008, str. 134-135.
  [Naziv skupa: First ISA Forum on Sociology (5-9.09.2008. ; Barcelona, Španjolska, engleski)]
  edit

Uredništva

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 319592
  Čaldarović, Ognjen ; [edt]Nikodem, Krunoslav ; [edt]Žažar, Krešimir ; [edt]
  Privatno, javno, zajedničko : sociologija i hrvatsko društvo danas : kongres je posvećen obilježavanju 100. godišnjice rođenja Rudija Supeka : knjiga sažetaka i program rada / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. - 99 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536552832.
  edit
 2. 320428
  Čaldarović, Ognjen ; [edt]Žažar, Krešimir ; [edt]
  Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva 2012., Zagreb, 1.-2. lipnja 2012. : knjiga sažetaka i program rada / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012. - 55 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536552771.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:21