Fališevac, Dunja - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365290
  Fališevac, Dunja ; Jovanović, Neven ; Tatarin, Milovan ;
  Život i književno djelo Paska Primovića i njegov ep Od upućenja Riječi vječne i od poroda Djevičkoga / Građa za povijest književnosti hrvatske . Zagreb: HAZU, Knj. 38(2015), str. 255-421.
  edit
 2. 335070
  Fališevac, Dunja ;
  Marin Držić u zrcalu Luke Paljetka / Književna republika, 10 (2014), 7/9 ; str. 66-71.
  edit
 3. 309967
  Fališevac, Dunja ;
  Utjecaj dubrovačkog klasicizma na spjev Ljepos duše Ivana Dražića / Adrias (Split), (2012), 18 ; str. 21-34.
  edit
 4. 309968
  Fališevac, Dunja ;
  Predodžba Indije u dubrovačkoj književnosti : Barlaam i Jozafat u Dubrovačkim legendama / Nova Croatica, 6 (2012), 6 ; str. 69-90.
  edit
 5. 318180
  Fališevac, Dunja ;
  Odnos usmene i pisane književnosti u radovima Maje Bošković Stulli / Književna republika, 10 (2012), 10/12 ; str. 87-94 .
  edit
 6. 309259
  Fališevac, Dunja ;
  Sveta Katarina : prva učena žena u hrvatskoj književnoj kulturi / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 60 (2010), str. 255-277.
  edit
 7. 307151
  Fališevac, Dunja ;
  Renesansna poslanica kao prostor poetičko-estetičkih iskaza / Colloquia Maruliana, 17 (2008), str. 7-25.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 318982
  Fališevac, Dunja ;
  Senzibilni tumač starije hrvatske književnosti : u povodu smrti Rafe Bogišića (1925-2010) / Nova Croatica , 4 (2010), 4 ; str. 125-130.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 318988
  Fališevac, Dunja ;
  Rafael Bogišić : (2. ožujka 1925. - 6. listopada 2010.) : in memoriam / Forum (Zagreb) , 49 (2010), knj. 82, 10/12 ; str. 1303-1306.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 335720
  Fališevac, Dunja ;
  Život i djelo Ivana Mažuranića / Kolo, 3 (2014), str. 165-185.
  http://www.matica.hr/kolo/435/%C5%BDivot%20i%20djelo%20Ivana%20Ma%C5%BEurani%C4%87a/
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335722
  Fališevac, Dunja ; Grmača, Dolores ;
  Divkovićev Život svete Katarine U: urednik Marko Karamatić (ur.). Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi. Sarajevo : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, 2014.
  edit
 2. 316570
  Fališevac, Dunja ;
  O dijalogu i dijalogičnosti u Držićevim komedijama / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Marin Držić : 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010, str. 233-247.
  [Naziv skupa: Marin Držić : 1508-2008. (5-7. 11. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 317299
  Fališevac, Dunja ; Ivančević Ježek, Vesna [trl] ;
  Dubrovnik : offene und verschlossene Stadt / U: Potthoff, W ; Jakir, A. ; Trogrlić, M. ; Trunte, N. (ur.). Dalmatien als europäischer Kulturraum ; Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese“ (Bonn, 6. – 10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006). Split : Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, 2010., str. 297-326.
  [Naziv skupa: Dalmatien als europäischer Kulturraum ; Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese“ (Bonn, 6. – 10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006) (9-13.10.2006. ; Bonn, Njemačka)]
  edit
 4. 316031
  Fališevac, Dunja ;
  Iz Držićeve radionice: oblikovanje karaktera / U: Batušić, Nikola i dr. (ur.). Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana : u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug Split, 2009, str. 83-111.
  [Naziv skupa: Dani hvarskog kazališta (07-10. 05. 2008 ; Hvar, Hrvatska)]
  edit
 5. 316035
  Fališevac, Dunja ;
  Rezignirani renesansni „ junak“ Tripče / U: Anđelković, Sava ; Thomas, Paul-Louis (ur.). Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, (Pariz, 23.-25. listopada 2008.). Zagreb : Disput, 2009., str. 117-132.
  [Naziv skupa: Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse (23-25. 10. 2008. ; Pariz, Francuska)]
  edit
 6. 316571
  Fališevac, Dunja ;
  Dosjetka, domišljatost i igre riječima kao formalne i semantičke sastavnice Ranjinina zbornika / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507.-2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007.. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, str. 77-94.
  edit
 7. 316019
  Fališevac, Dunja ;
  Dijete i djetinjstvo u staroj hrvatskoj književnosti / U: Batušić, Nikola (ur.). Dani Hvarskog kazališta. [34], Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu . Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2008. , str. 15-34.
  [Naziv skupa: Dani hvarskog kazališta (03-05.05.2007. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit
 8. 316028
  Fališevac, Dunja ;
  Prostor Grada u dubrovačkoj ranonovovjekovnoj književnosti / U: Falski, Maciej ; Kryska-Mosur, Małgorzata (ur.). Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kulturi. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008., str. 31-41.
  [Naziv skupa: Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kulturi (30. 11-01. 12. 2006. ; Varšava, Poljska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318179
  Fališevac, Dunja ;
  Frangešovo čitanje Vidrića / U: glavni urednik Tihomil Maštrović (ur.). . Zagreb [etc.] : Hrvatski studiji Sveučilišta [etc.], 2013., str. 75-83.
  [Naziv skupa: Zbornik o Ivi Frangešu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb/Trst, 19. - 21. travnja 2012. ]
  edit
 2. 312805
  Fališevac, Dunja ;
  Čalino čitanje Držića / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Hrvatsko-talijanski književni odnosi. Zbornik 10, Stil i izvornost : znanstveni skup u spomen prof. dr. Franu Čalu (1927-1993). Zagreb : FF press, 2011, str. 135-140.
  edit
 3. 319740
  Fališevac, Dunja ; Ivančević Ježek, Vesna [trl] ;
  Dubrovnik : offene und verschlossene Stadt / U: Potthoff, W ; Jakir, A. ; Trogrlić, M. ; Trunte, N. (ur.). Dalmatien als europäischer Kulturraum ; Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese“ (Bonn, 6. – 10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006). Split : Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, 2010., str. 297-326.
  [Naziv skupa: Dalmatien als europäischer Kulturraum ; Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese“ (Bonn, 6. – 10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006) (9-13.10.2006. ; Bonn, Njemačka)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 313183
  Fališevac, Dunja ;
  Wilfried Potthoff kao povjesničar hrvatske drame i kazališta / U: Hećimović, Branko (ur.). Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : drugi dio / Krležini dani u Osijeku 2011.. Zagreb – Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU / Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek, 2012, str. 328-335.
  [Naziv skupa: Krležini dani (2011 ; Osijek)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379153
  Fališevac, Dunja ;
  Knjiga počtovanomu gospodinu i piscu Pavlu / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit
 2. 313181
  Fališevac, Dunja ;
  Tovari u književnoj kulturi hrvatskoga ranonovovjekovlja / U: Marjanić, Suzana ; Zaradija Kiš, Antonija (ur.). Kulturni bestijarij. Dio 2, Književna životinja. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012 (Biblioteka Nova etnografija), str. 495-507.
  edit
 3. 313182
  Fališevac, Dunja ;
  San i snovito u Vidrićevoj lirici / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb : Disput, 2012, str. 289-307.
  edit
 4. 317322
  Fališevac, Dunja ;
  Kako Držića pamte suvremeni hrvatski pisci / U: Senker, Boris i dr. (ur.). Dani hvarskog kazališta. [37], Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split :Književni krug, 2011., str. 271-302.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107242
  edit
 5. 318980
  Fališevac, Dunja ;
  Barokna kazališna meraviglia u znanstvenom opusu Nikole Batušića / Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011., str. 12-21.
  edit
 6. 317320
  Fališevac, Dunja ;
  Tema bijega u staroj dubrovačkoj književnosti / Dani hvarskog kazališta. [36], Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split :Književni krug Split, 2010., str. 11-46.
  edit
 7. 312059
  Fališevac, Dunja ;
  Petrarkin sonet br. LXI kao citatni predložak hrvatskim ranonovovjekovnim pjesnicima / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., str. 225-234.
  edit
 8. 311696
  Fališevac, Dunja ;
  Postoji li zabavna književnost u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti? (Raslojavanje književne kulture u Dubrovniku 18. stoljeća) / U: Duda, Dean ; Slabinac, Gordana ; Zlatar, Andrea (ur.). Pitanja poetike : zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara. Zagreb : FF press, 2007., str. 65-80.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 310665
  Fališevac, Dunja ;
  Joanna Rapacka - poljska kroatistica; pogovor / U: . (ur.). Joanna Rapacka: Zaljubljeni u vilu. Split : Književni krug Split, 1998 (.), str. 217-221.

  Scopus ID:2-s2.0-84978224583
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 318945
  Fališevac, Dunja ;
  Što se prikazivalo do preporoda / Forum (Zagreb) , 51 (2012), knj. 84, 10/12 ; str. 1337-1341.
  edit
 2. 318948
  Fališevac, Dunja ;
  Ilirizam prije ilirizma / Radovi (Zavod za hrvatsku povijest) , 43 (2011) ; str. 502-505.
  Elektronička verzija članka
  edit
 3. 318990
  Fališevac, Dunja ;
  Temeljno djelo o hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu : Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo; pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010. : [prikaz] / Forum (Zagreb) , 49 (2010), knj. 82, 4/6 ; str. 607-615.
  edit
 4. 319000
  Fališevac, Dunja ;
  Marija-Ana Duerigl: Čti razumno i lipo. Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007. : [prikaz] / Slovo (Zagreb) , 58 (2008) ; str. 358-360 .
  Slovo: časopis Staroslavenskog instituta
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 323305
  Fališevac, Dunja ;
  Slike starog Dubrovnika : filološke i književnoantropološke studije / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 338 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531509381 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317300
  Fališevac, Dunja ; Grmača, Dolores ;
  Divkovićeva Sveta Katarina /
  [Naziv skupa: Fra Matija Divković i kultura pisane riječi (14-15.10.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282919
  Čilić Škeljo, Đurđica ; [trl]Vidović Bolt, Ivana ; [trl]Fališevac, Dunja ; [edt, aut, aui]Benčić, Živa ; [edt, aut, aui]Polak, Iva ; [aut, trl]Beganović, Davor ; [trl]
  Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem / Zagreb : Disput, 2012. - 435 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532601602.
  edit
 2. 279553
  Jurjević, Atanazije ; Bratulić, Josip [com, ctb] ; Stipčević, Ennio [com, ctb] ; Žužul, Ivana [com, ctb] ; Kos, Koraljka [edt] ; Fališevac, Dunja [edt] ;
  Pisni za najpoglavitije, najsvetije i najvesel'je dni svega godišća složene: i kako se u organe s'jednim glasom mogu spivati, napravljene po Atanaziju Georgiceu, u Beču, iz pritiskopisa Matea Formike, 1635 : pretisak, transkripcija nota i teksta / Zagreb : Šibenik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2011. - 179 str. : ilustr., note ; 20 cm. ISBN: 9789531548823 (HAZU); 9789533090092 (Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić").
  edit
 3. 249440
  Batušić, Nikola ; [edt, aut]Fališevac, Dunja ; [edt, aui]
  Marin Držić : 1508-2008. : zbornik radova o Marinu Držiću s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. - 441 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531549110.
  edit
 4. 229708
  Batušić, Nikola ; [edt]Fališevac, Dunja ; [edt]
  Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću : (1508-2008) / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. - 877 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531548366.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 229553
  Detoni-Dujmić, Dunja ; [edt]Fališevac, Dunja ; [edt, aui]
  Leksikon hrvatske književnosti : djela / Zagreb : Školska knjiga, 2008. - X, 1044 str. ; 24 cm. ISBN: 9789530611207.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 241488
  Moguš, Milan ; [ctb]Batušić, Nikola ; [edt, aui]Fališevac, Dunja ; [edt, aui, aut]
  Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507.-2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007. / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531548588.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-19 19:30:31