Galić, Branka, - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 395695
  Galić, Branka ;
  A case study of retraditionalization and clericalization of the Croatian society: “feminist threat” at the governing position of a higher education institution / Soiologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, Vol. LX (2018) (2018), 1 ; str. 210-225. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.2298/SOC1801210G
  http://www.sociologija.org/books/
  edit
 2. 336123
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ; Jurković Kuruc, Ivana ;
  Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija : istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu / Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju . Beograd : Izdanje Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore i Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 21014., 56 (2014), 4 ; str. 506-523.
  edit
 3. 309822
  Galić, Branka ;
  Promjena seksističkog diskursa u Hrvatskoj? Usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. godine / Socijalna ekologija, 21 (2012), 2 ; str. 155-178.
  http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=125006
  edit
 4. 309278
  Galić, Branka ;
  Žene i rad u suvremenom društvu - značaj "orodnjenog" rada / Sociologija i prostor, 49 (2011.), 189 (1) ; str. 25-48.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106714 | http://www.idi.hr/index.php?group=70
  edit
 5. 308591
  Galić, Branka ; Nikodem, Krunoslav ;
  Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena / Revija za socijalnu politiku, 16 (2009), 3 ; str. 253-270.
  http://bib.irb.hr/datoteka/454906.Galic_Nikodem_Percepcija_rodnih.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75247
  edit
 6. 308633
  Relja, Renata ; Despotović, Mirela ; Galić, Branka ;
  Položaj žena na tržištu rada grada Splita / Sociologija i prostor, 47 (2009), 3(185) ; str. 217-239.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75478 | http://www.idi.hr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=12&Itemid=15&lang=en
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313095
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ;
  Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj / U: Drezgić, Rada ; Duhaček, Daša ; Vasiljević, Jelena (ur.). Ekofeminizam - nova politička odgovornost. Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 2012, str. 172-200.
  edit
 2. 313096
  Galić, Branka ;
  Žene i reprodukcija u Hrvatskoj - ekofeministički diskurs / U: Drezgić, Rada ; Duhaček, Daša ; Vasiljević, Jelena (ur.). Ekofeminizam - nova politička odgovornost. Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 2012, str. 201-222.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 395694
  Klasnić, Ksenija ; Jurković Kuruc, Ivana ; Galić, Branka ;
  Pobačaj: istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu / Normalnost krize – kriza normalnosti. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2015, str. 60-61.
  http://www.hsd.hr/web/images/knjizni%20blok%20A5_HSD.pdf
  edit
 2. 369254
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Ajduković, Dean ; Galić, Branka ; Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Leinert-Novosel, Smiljana ;
  Rodna diskriminacija na poslu/tržištu rada u RH / 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2013, str. 67-67.
  edit
 3. 317871
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ;
  Feministkinje u očima studenata: kako studentice i studenti vide feministkinje / U: Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.). Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012, str. 25-25.
  [Naziv skupa: Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva (1.-2. lipnja 2012 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 317872
  Klasnić, Ksenija ; Galić, Branka ;
  Tko je kriv? Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o nasilju nad ženama / U: Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.). Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012, str. 28-29.
  [Naziv skupa: Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva (1.-2. lipnja 2012 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 317444
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ;
  Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: Ekologija i ekofeminizam: nova politička odgovornost (3-5. 11. 2011. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 6. 317470
  Galić, Branka ;
  Promjena seksističkog diskursa u Hrvatskoj? Usporedba rezultata istraživanja 2010. i 2004. godine / U: Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s Heinrich Boll Stiftung Hrvatska (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti, knjiga sažetaka. Zagreb : FF Press, 2011., str. 56-57.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (6-7. 10. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 317429
  Kamenov, Željka ; Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Leinert-Novosel, Smiljana ; Ajduković, Dean ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Galić, Branka ;
  Rodna diskriminacija u RH u obitelji, obrazovanju, poslu i politici / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). Sažetci radova XVII. Dani psihologije. Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2010, str. 62-62.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27. - 29. 05. 2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 8. 317430
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Baranović, Branislava ; Leinert-Novosel, Smiljana ; Ajduković, Dean ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Galić, Branka ;
  Svijest o rodnoj (ne)ravnopravnosti u RH i iskustva rodne diskriminacije u obitelji, obrazovanju, poslu i politici / 18. godišnja konferencija psihologa - Kroskulturalna psihologija Knjiga sažetaka. Opatija : Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2010, str. 47-47.
  [Naziv skupa: 18. godišnja konferencija psihologa - Kroskulturalna psihologija (13. - 16. 10. 2010. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 9. 317511
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Baranović, Branislava ; Leinert-Novosel, Smiljana ; Ajduković, Dean ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Galić, Branka ;
  Attitudes towards Gender Roles and Perception of Gender (in)Equality in Croatia / Review of Psychology. Zagreb : 2010, str. 168-168.
  [Naziv skupa: 9th Alps Adria Psychology Conference (15. - 18. 09. 2010. ; Klagenfurt, Austrija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335467
  Galić, Branka ;
  Socio-Cultural Influences of Reproductive Technologies and Family Concepts in Contemporary Society / U: Adamović, Mirjana, Galić, Branka, Gvozdanović, Anja, Maskalan, Ana, Potočnik, Dunja, Somun Krupalija, Lejla (ur.). Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb : Institute for Social Research in Zagreb, Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014, str. 213-234.
  edit
 2. 312815
  Galić, Branka ;
  Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi i njihovim reproduktivnim pravima / U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (ur.). Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011. (Biblioteka zbornici, knjiga 39), str. 297-317.
  edit
 3. 313028
  Galić, Branka ;
  Društvena uvjetovanost rodne diskriminacije / U: Kamenov, Željka / Galić, Branka (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji.. Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011., str. 9-28.
  http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/dokumenti/rodna%20ravnopravnost%202.pdf
  edit
 4. 313029
  Galić, Branka ;
  Rodna (ne)ravnopravnost i diskriminacija na poslu/tržištu rada / U: Kamenov, Željka / Galić, Branka (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011., str. 49-59.
  edit
 5. 313030
  Galić, Branka ;
  Stavovi o reproduktivnim pravima / U: Kamenov, Željka / Galić, Branka (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011., str. 112-120.
  edit
 6. 313031
  Galić, Branka ;
  Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti na poslu/tržištu rada / U: Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj : Istraživanje "Percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji". Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011. (Biblioteka ONA), str. 165-185.
  http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/hr/biblioteka-ureda/826-22-rodna-ravnopravnost-i-diskriminacija-u-hrvatskoj.html | http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/dokumenti/rodna%20ravnopravnost%202.pdf
  edit
 7. 313032
  Galić, Branka ;
  Spremnost na sudjelovanje u aktivnostima za poboljšanje položaja žena u društvu / U: Kamenov, Željka / Galić, Branka (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011., str. 245-255.
  edit
 8. 312449
  Galić, Branka ; Nikodem, Krunoslav ;
  Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj / U: Franičević, Vojmir ; Puljz, Vlado (ur.). Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti. Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2009 (-------), str. 107-130.
  http://bib.irb.hr/datoteka/454843.Galic_i_Nikodem_poglavlje_4.doc
  edit
 9. 312474
  Galić, Branka ; Buzov, Ivanka ; Bandalović, Gorana ;
  Ženske uloge u obitelji u hrvatskom društvu – retradicionalizacija i/ili modernizacija / U: Milić, Anđelka ; Tomanović, Smiljka (ur.). Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi. Beograd : Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2009, str. 187-200.
  edit
 10. 312477
  Galić, Branka ;
  Ženski pokreti / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009 (Sv. XI, Tr-Ž), str. 811-812.
  edit
 11. 311918
  Galić, Branka ;
  Rodni identitet i seksizam u hrvatskom društvu / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 153-183.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317446
  Galić, Branka ;
  Žene i reprodukcija u Hrvatskoj - ekofeministički diskurs /
  [Naziv skupa: Ekologija i ekofeminizam: nova politička odgovornost (3-5. 11. 2011. ; Beograd, Srbija)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317443
  Galić, Branka ;
  Perception, experiences and attitudes on gender discrimination in the labour market in Croatia - some sociological aspects /
  [Naziv skupa: Sociology and the Challenges of the Global Age (12-15. 6. 2011. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 292601
  Žažar, Krešimir ; [aut, edt]Galić, Branka ; [edt, aut]
  Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013. - 392 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754484.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 286836
  Milić, Anđelka ; [aut, edt]Smiljka, Tomanović ; [aut, edt]Rener, Tanja ; [ctb]Kuhar, Metka ; [ctb]Šućur Janjetović, Vesna ; [ctb]Ljubičić, Milana ; [ctb]Stanojević, Dragan ; [ctb]Petrović, Mina ; [ctb]Babović, Marija ; [ctb]Pešić, Jelena ; [ctb]Buzov, Ivanka ; [ctb]Bandalović, Gorana ; [ctb]Bobić, Mirjana ; [ctb]Vukelić, Jelisaveta ; [ctb]Čičkarić, Ljiljana ; [ctb]Tripković, Gordana ; [ctb]Polovina, Nada ; [ctb]Milošević, Zorica ; [ctb]Rajković, Ljubica ; [ctb]Miletić-Stepanović, Vesna ; [ctb]Sekulić, Nada ; [ctb]Filipović, Snežana ; [ctb]Lažetić, Goran ; [ctb]Radulović, Lidija ; [ctb]Galić, Branka ; [ctb, aut]
  Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi / Beograd : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2009. - 369 str. : graf. prikazi, tablice ; 21 cm. ISBN: 9788686563644.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 286834
  Drezgić, Rada ; [edt]Duhaček, Daša ; [edt]Vasiljević, Jelena ; [edt]Blagojević Hughson, Marina ; [ctb]Buzov, Ivanka ; [ctb]Đurić, Jelena ; [ctb]Mršević, Zorica ; [ctb]Popović, Dragana ; [ctb]Terzić, Ajla ; [ctb]Tong, Rosemarie ; [ctb]Klasnić, Ksenija ; [ctb]Jurić, Hrvoje ; [ctb]Galić, Branka ; [ctb]Selak, Marija ; [ctb]
  Ekofeminizam : nova politička odgovornost / Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012. - 270 str. ; 20 cm. ISBN: 9788682417330.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:23