Tomas, Ivana - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375668
  Tomas, Ivana ;
  Romanička crkva sv. Marije na Mljetu: pitanje utjecaja / 2016Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 43 (2016) ; str. 59-85.
  edit
 2. 375671
  Tomas, Ivana ;
  Nova promišljanja o crkvi Sv. Mihajla u Stonu / 2016Ars Adriatica: časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, 6 (2016) ; str. 41-60.
  WOS:000412599900003
  edit
 3. 309363
  Tomas, Ivana ;
  Crkva sv. Marije na otoku Mljetu i njezina povezanost s romaničkim spomenicima Apulije / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 19 (2011), 2 (42) ; str. 296-309.
  http://bib.irb.hr/datoteka/546714.Tomas_I._Ckva_sv._Marije_otoku_na_Mljetu.pdf
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379197
  Josipović, Ivan ; Tomas, Ivana ;
  The Abbey of St. Chrysogonus in Zadar between Early Christian sculpture and the Romanesque architecture / Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 23 (2017), 1 : str 299-308.
  https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=ENPerinatology&rad=819584

  Scopus ID:2-s2.0-85022100252
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309009
  Tomas, Ivana ;
  Cassasovo i Lavalleovo ilustrirano klasicističko viđenje carske palače u Splitu / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, V. (2008.), 12-15 ; str. 6-11.
  edit
 2. 309015
  Tomas, Ivana ;
  Prilog istraživanju umjetničkih grafičkih kronologija (II), Zagrebačka izložba grafike i Hrvatski trijenale grafike iz dokumentacije Kabineta grafike HAZU 1990.-2006. / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, V (2008), 12-15 ; str. 94-100.
  edit
 3. 309014
  Tomas, Ivana ;
  Prilog istraživanju umjetničkih grafičkih kronologija (I), Bijenalna Zagrebačka izložba jugoslavenske grafike iz dokumentacije Kabineta grafike HAZU 1960.-1990. / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, IV (2006.-2007.), 10-11 ; str. 74-77.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 367388
  Josipović, Ivan ; Tomas, Ivana ;
  The Abbey of St. Chrysogonus in Zadar between Early Christian sculpture and the Romanesque architecture / . Zagreb - Motovun, University of Zagreb ; International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 2016.
  [Naziv skupa: 23th International IRCLAMA Colloquium and XXVIIIe Reunion de l'Association pour l'Atiquite Tardive, Zadar, Hrvatska, 28.05-04.06.2016.]
  https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=ENPerinatology&rad=819584
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 373543
  Tomas, Ivana ; Zeman, Maja ;
  Spomenici otoka Lopuda od antike do srednjeg vijeka / Zagreb : Dubrovnik : Filozofski fakultet, FF press ; Ogranak Matice hrvatske, 2017. - 140 str., od toga 22 str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756310 (Filozofski f.); 9789537784539 (Ogranak MH Dubrovnik). http://dx.doi.org/10.17234/9789531756310
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317046
  Tomas, Ivana ;
  Benediktinska crkva sv. Marije na otoku Mljetu /
  [Naziv skupa: XII. Dani Cvita Fiskovića: Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne (30.09.-3.10.2010. ; Pomena, otok Mljet, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:38