Karajić, Nenad - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 389271
  Mustapić, Marko ; Karajić, Nenad ;
  Studenti i društveni problemi: imaju li preferencije političkih stranaka što s tim? / Revija za sociologiju, 43 (2013), 2 ; str. 107-131.
  http://bib.irb.hr/datoteka/691927.Rev_za_soc_2013_2_f_Mustapic_Karajic.pdf
  edit
 2. 305352
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Siromaštvo i neslužbeno gospodarstvo u hrvatskoj - kvalitativni aspekti / Financijska teorija i praksa, 26 (2002), 1 ; str. 273-299.
  edit
 3. 304875
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Vrijednosne preferencije kao determinante ekološkog ponašanja u Hrvatskoj / Socijalna ekologija, 8 (1999), 1-2 ; str. 1-22.
  edit
 4. 304636
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Otočni turizam Cresa i Lošinja: neprijatelj prirode ili najkraći put prema ekoturizmu? / Socijalna ekologija, 6 (1997), 1-2 ; str. 81-92.
  edit
 5. 304861
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Javnost u glasačkoj kutiji: struktura hrvatskoga stranačkog prostora i mišljenje o demokraciji / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 6 (1997), 32 ; str. 711-728.
  edit
 6. 306179
  Karajić, Nenad ; Milas, Goran ; Karajić, Nenad ; Rimac, Ivan ;
  Stari i mladi lavovi: tipologija hrvatskih menadžera u razdoblju tranzicije / Revija za sociologiju, 26 (1995), 3-4 ; str. 219-228.
  edit
 7. 389247
  Karajić, Nenad ;
  Važnost pojedinih komponenata kvalitete života / Socijalna ekologija, 1 (1992), 4 ; str. 485-499.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204737 | https://hrcak.srce.hr/138894
  edit
 8. 389249
  Karajić, Nenad ; Smerić, Tomislav ;
  Neki sociologijski aspekti odnosa prema prikupljanju i iskorištavanju komunalnih otpadnih tvari / Socijalna ekologija, 1 (1992), 2 ; str. 189-201.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202616 | https://hrcak.srce.hr/137533
  edit
 9. 389245
  Karajić, Nenad ;
  Okviri ekološkog ponašanja omladine / Revija za sociologiju, 22 (1991), 1/ 2 ; str. 157-162.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=228702 | https://hrcak.srce.hr/155139
  edit
 10. 306178
  Karajić, Nenad ; Rimac, Ivan ; Karajić, Nenad ;
  Profili gledalaca TV Zagreb / Revija za sociologiju, 21 (1990), 1 ; str. 109-120.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 313554
  Štulhofer, Aleksandar ; Karajić, Nenad ;
  Sociocultural Capital and Economic Development: The Case of Croatia / U: Gojić, Srećko et al. (ur.). Enterprise in Transition. Split : Faculty of Economics, Vienna, Daaam Int., Split, Univ. of Split, 1997, str. 128-133.
  [Naziv skupa: Second Conference on Enterprise in Transition (05.1997 ; Split, Brač, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317828
  Mustapić, Marko ; Karajić, Nenad ;
  Prirodne katastrofe kao čimbenici modernizacije hrvatskoga društva : primjer potresa 1962. godine na Makarskom primorju / U: Mustapić, Marko ; Hrstić, Ivan (ur.). Makarsko primorje danas - Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. : zbornik radova. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012, str. 297-317.
  [Naziv skupa: Makarsko primorje danas - Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. (03.-04.05.2012. ; Makarska, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317245
  Mustapić, Marko ; Karajić, Nenad ;
  Stranačke preferencije studenata i viđenje aktualnih društvenih problema u Hrvatskoj / U: Rukavina, Izvor ; Žažar, Krešimir (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti. Zagreb : FF Press, 2011, str. 91-92.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš – perspektive održivosti (6.-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 310678
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Crna kutija racionalnosti / U: Meštrović, Matko ; Štulhofer, Aleksandar (ur.). Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 25-36.
  edit
 2. 310679
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Javnost u hrvatskoj tranziciji - između države i tržišta? / U: Meštrović, Matko ; Štulhofer, Aleksandar (ur.). Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 173-205.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366753
  Karajić Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Hrvatska sociologija u 20. stoljeću / 2016100 godina rođenja Rudija Supeka i 50 godina Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb : FF Press, 2016, str. 273-282.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 379697
  Karajić, Nenad ; Japec, Lidija ; Karajić, Nenad ; Krivokuća, Mirna ;
  Rezultati GAP analize / Zagreb : WYG savjetovanje, 2017. - 262 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789535963318.
  https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Rezultai%20Gap%20analize.pdf
  edit
 2. 379699
  Karajić, Nenad ; Japec, Lidija ; Karajić, Nenad ; Krivokuća, Mirna ; Rupčić, Marija [trl] ;
  GAP Analysis Results / Zagreb : WYG savjetovanje = WYG Consulting, 2017. - 262 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789535963325; 9789535963318[sic! 9789535963325].
  edit
 3. 153333
  Karajić, Nenad ; Karajić, Nenad ;
  Politička modernizacija : prilozi sociologiji hrvatskoga društva / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2000. - 246 str. ; 20 cm. ISBN: 953-6552-32-9.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 155571
  Karajić, Nenad ; Rimac, Ivan ; Karajić, Nenad ;
  Mladi i društvene organizacije : sociološka studija o mladima i izviđačkoj organizaciji u Hrvatskoj / Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991. - 103 str. ; 23 cm.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 379703
  Japec, Lidija ; [aut, ed]
  Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina / Zagreb : WYG savjetovanje, 2017. - 104 str. ; 28 cm. ISBN: 9789535963301.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:27