Eterović, Ivana - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379108
  Eterović, Ivana ;
  O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filološke znanosti, 69 (2017) ; str. 23-41. http://dx.doi.org/10.21857/y6zolb8j3m

  Scopus ID:2-s2.0-85062422482
  edit
 2. 365300
  Doričić, Robert ; Eterović, Ivana ;
  Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća / 2016Zbornik Lovranšćine, 4 (2016) ; str. 59-72.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=242800
  edit
 3. 374828
  Eterović, Ivana ;
  Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.) / 2016Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42 (2016), 2 ; str. 379-407.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=261933
  WOS:000413182900005
  Scopus ID:2-s2.0-85016802820
  edit
 4. 375545
  Eterović, Ivana ; Doričić, Robert ;
  Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 23-32.
  https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view
  edit
 5. 335130
  Doričić, Robert ; Eterović, Ivana ;
  Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća / Zbornik Lovranšćine, 3 (2014), str. 163-188.
  edit
 6. 322168
  Eterović, Igor ; Eterović, Ivana ;
  Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća : povijesna i jezična analiza / Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva , 3(2013), str. 61-97.
  edit
 7. 309786
  Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ;
  Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 24 (2012), 1 ; str. 143-156.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130386
  edit
 8. 309695
  Eterović, Ivana ; Eterović, Igor ;
  Devet oporuka iz lovranske kancelarije na hrvatskome jeziku iz 18. stoljeća pohranjenih u Državnome arhivu u Rijeci / Zbornik Lovranšćine, 2 (2012), str. 35-84.
  edit
 9. 310049
  Eterović, Ivana ;
  Metodološki prinos(i) Stjepana Damjanovića istraživanjima hrvatskoga glagoljaštva / Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 6 (2012), str. 9-17.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142958
  edit
 10. 308964
  Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ; Žagar, Mateo ;
  Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 60 (2010), str. 133-166.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98534
  edit
 11. 308761
  Eterović, Ivana ;
  Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost / Zbornik Lovranšćine, 1 (2010), str. 281-300.
  edit
 12. 307736
  Eterović, Ivana ;
  Imenički oblici u Gundulićevim "Suzama sina razmetnoga" u odnosu na njihov opis u Della Bellinoj gramatici / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34 (2008), str. 341-355.
  http://bib.irb.hr/datoteka/390032.Sankovi_Ivana_-_Imeniki_oblici.pdf
  edit
 13. 307703
  Zubčić, Sanja ; Eterović, Ivana ;
  Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 20 (2008), 2 ; str. 51-62.
  http://bib.irb.hr/datoteka/387966.SZ_IS_-_Akcenatski_tipovi_pridjeva_u_mjesnome_govoru_Trtna.pdf
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365317
  Eterović, Ivana ;
  Vrhunski udžbenik za slavensku poredbenu gramatiku / 2015Filološke studije, XIII (2015), 1; str. 355-360.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2015-1/27_eterovic_ivanaindd.pdf
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365322
  Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ; Žagar, Mateo ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015, str. 321-338.
  edit
 2. 365325
  Eterović, Ivana ;
  Glagoljaške teme Nikole Žica / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015, str. 37-57.
  edit
 3. 335610
  Eterović, Ivana ;
  Dativ apsolutni u Misalu hrvackom Šimuna Kožičića Benje / U: Stolac, Diana (ur.). Riječki filološki dani 9. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014, str. 357-365.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (22.-24. studenoga 2012. ; Rijeka)]
  edit
 4. 317941
  Eterović, Ivana ;
  Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa. Rijeka : Filozofski fakultet, 2012, str. 33-39.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7. - 10. 9. 2010. ; Rijeka, Republika Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 375544
  Eterović, Ivana ;
  Područje munske župe u rukopisnoj ostavštini hrvatskoga preporoditelja Vjekoslava Spinčića / 2016Mune Maksu Pelozi. Žejane : Udruga "Žejane", 2016, str. 137-156.
  edit
 2. 366342
  Eterović, Ivana ;
  Glagoljaške teme Nikole Žice / U: uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju : zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015., str. 37-57.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup povodom stodesete obljetnice Staroslavenske akademije i šezdesete obljetnice Staroslavenskog instituta (2012 ; Krk)]
  edit
 3. 366339
  Žagar, Mateo ; Eterović, Ivana ; Ceković, Blanka ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva Misala / U: uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju : zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015., str. 321-335.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup povodom stodesete obljetnice Staroslavenske akademije i šezdesete obljetnice Staroslavenskog instituta (2012 ; Krk)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318314
  Doričić, Robert ; Eterović, Ivana ;
  Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća / U: Eterović, Ivana (ur.). Lovran u riječi, riječ u Lovranu: Zbornik sažetaka. Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2013, str. 11-11.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup "Lovran u riječi, riječ u Lovranu" (20. travnja 2013. ; Lovran, Hrvatska)]
  edit
 2. 318489
  Eterović, Ivana ;
  Sociolingvističke paralele slavenskoga srednjovjekovlja / U: Čunčić, Marica ; Kovačević, Ana (ur.). Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti: Zbornik sažetaka. Zagreb : Staroslavenski institut, 2013, str. 26-26.
  [Naziv skupa: Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti: Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice ćirilometodske misije (863.-2013.) (21.-27. listopada 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 318165
  Eterović, Ivana ;
  Glagoljaške teme Nikole Žica / U: Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka. Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 22-22.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5.-6. listopada 2012. ; Krk)]
  edit
 4. 318170
  Eterović, Ivana ;
  Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje / Riječki filološki dani: Knjižica sažetaka. Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, 2012., str. 18-19.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani (22.-24. studenoga 2012. ; Rijeka)]
  edit
 5. 318164
  Žagar, Mateo ; Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / U: Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka. Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 54-54.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5.-6. listopada 2012. ; Krk)]
  edit
 6. 318163
  Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ;
  Dvojina u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje / Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.-1531.): Zbornik sažetaka. Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011., str. 25-25.
  [Naziv skupa: Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.-1531.) (16. rujna 2011. ; Rijeka, Republika Hrvatska)]
  edit
 7. 317956
  Eterović, Ivana ; Eterović, Igor ;
  Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća / U: Sanković, Ivana (ur.). Znanstveni skup "Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost": Zbornik sažetaka. Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2011., str. 22-22.
  [Naziv skupa: Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost (16. travnja 2011. ; Lovran, Hrvatska)]
  edit
 8. 318169
  Eterović, Ivana ;
  Komparativna metoda i filološke analize novovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik sažetaka. Rijeka : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva - Filozofski fakultet Sveučilišta u RIjeci, 2010., str. 30-31.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7.-10. rujna 2010. ; Rijeka)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379110
  Eterović, Ivana ; Doričić, Robert ;
  O jednom graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća: prilog čitanju izvora / Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas. Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2017, str. 13-13.
  edit
 2. 365326
  Eterović, Ivana ;
  O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća / 2016Međunarodni znanstveni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Zagreb : Staroslavenski institut, 2016, str. 31-33.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366332
  Eterović, Ivana ; Ceković, Blanka ;
  Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 133-149.
  edit
 2. 366333
  Eterović, Ivana ; Vela, Jozo ;
  Sintaktičke funkcije participa u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 151-170.
  edit
 3. 366334
  Eterović, Ivana ; Vela, Jozo ;
  Iz sintakse Kožičuićeva Misala hruackoga / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 171-196.
  edit
 4. 366335
  Eterović, Ivana ;
  Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 217-228.
  edit
 5. 366330
  Žagar, Mateo ; Eterović, Ivana ; Ceković, Blanka ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva Misala / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 25-40.
  edit
 6. 366331
  Žagar, Mateo ; Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ;
  Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje : glagolski oblici / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 101-132.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 375542
  Eterović, Ivana ;
  O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskoga sadržaja: perspektive novih istraživanja / 2016Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016, str. 109-118.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365318
  Eterović, Ivana ;
  Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća / 2015Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXIX (2015), 59 ; str. 151-160.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=242347
  edit
 2. 310032
  Eterović, Ivana ;
  Nikola Kujundžić – Ante Škrobonja – Milan Glibota – Petra Gašparac, „Libar od likarij“ don Petra Kaštelana, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011., 222 str. [Biblioteka AMHA, knj. 7] / Acta Medico-Historica Adriatica, 10 (2012), 2 ; str. 351-353.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=141941
  edit
 3. 309667
  Eterović, Ivana ;
  Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor, Državni arhiv u Rijeci – Družba »Braća hrvatskoga zmaja«, Stol riječko-bakarski, Rijeka, 2009. Pretisak 28 str., transkripcija 133 str. / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 61 (2011), str. 338-341.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=114638
  edit
 4. 309668
  Eterović, Ivana ;
  Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.–1628.): Glagoljski zapisi, Posebna izdanja Državnoga arhiva u Pazinu, sv. 18, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2009., 300 str. / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 61 (2011), str. 356-359.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=114641
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379097
  Eterović, Ivana ;
  Sintaktičke razlike između glagoljičkoga i ćiriličkog izdanja hrvatskoga protestantskog prijevoda Novoga testamenta
  [Naziv skupa: Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu]
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 365299
  Kožičić Benja, Šimun ; [com]
  Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / Zagreb : Rijeka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2016. - 721 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789535001485(NSK); 9789537474126(SVKRI); 9789535001492(cjelina).
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 279176
  Eterović, Igor ; [edt, aut]Miletić, Cvjetana ; [edt, aut]Simper, Sanja ; [edt, aut]Eterović, Ivana ; [edt, aut]
  Zbornik Lovranšćine. Knj. 2 / Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2012. - 343 str. : ilustr. ; 24 cm. ISSN: 1847-5922.
  edit
 2. 250773
  Eterović, Igor ; [edt, aut]Miletić, Cvjetana ; [edt, aut]Simper, Sanja ; [edt, aut]Eterović, Ivana ; [edt, aut]
  Zbornik Lovranšćine. Knj. 1 / Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010. - 362 str. : ilustr. ; 24 cm. ISSN: 1847-5922.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:23