Klasnić, Ksenija, - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391627
  Klasnić, Ksenija ; Štulhofer, Aleksandar ;
  Prihvaćanje mitova o silovanju među adolescentima: longitudinalna medijacijska studija / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 27 (2018), 2 ; str. 221-242. http://dx.doi.org/10.5559/di.27.2.02
  https://hrcak.srce.hr/202673
  edit
 2. 391763
  Pavičić Zajec, Tea ; Seljan, Sanja ; Klasnić, Ksenija ; Pavlina, Krešimir ;
  Tablet Technology for Enhancing Pupils' Success in Lower Match Classes of Primary School / Informatics in Education, (2018).
  edit
 3. 336123
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ; Jurković Kuruc, Ivana ;
  Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija : istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu / Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju . Beograd : Izdanje Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore i Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 21014., 56 (2014), 4 ; str. 506-523.
  edit
 4. 309153
  Čulig, Benjamin ; Jakšić, Jelena ; Klasnić, Ksenija ;
  Empirijska verifikacija tipologije ateizma / Revija za sociologiju, 41 (2011), 2 ; str. 185-212.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106259
  edit
 5. 309154
  Klasnić, Ksenija ; Rukavina, Izvor ;
  Što utječe na sliku Hrvatske u inozemstvu? Mišljenja građana Republike Hrvatske / Socijalna ekologija, 20 (2011), 2 ; str. 131-145.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=105385
  edit
 6. 309579
  Klasnić, Ksenija ;
  Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama u hrvatskom društvu - konceptualne pretpostavke / Socijalna ekologija, 20 (2011), 3 ; str. 335-356.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111904
  edit
 7. 307963
  Višković, Klaudija ; Puljiz, Ivan ; Đaković Rode, Oktavija ; Kujundžić Tiljak, Mirjana ; Kuzman, Ilija ; Klasnić, Ksenija ;
  Community-Acquired Legionnaires Disease in Croatia: Clinical and Radiographic Evaluation / Infectious Diseases in Clinical Practice, 18 (2010), 1 ; str. 23-28.
  edit
 8. 307854
  Višković, Klaudija ; Richman, Ilana ; Hernandez, Alexandra ; Krolo, Ivan ; Rutherford, G.W ; Romih, Vanja ; Begovac, Josip ; Klasnić, Ksenija ;
  Assessment of ultrasound for use in detecting lipoatrophy in HIV-infected patients taking combination antiretroviral therapy / Aids patient care and stds, 23 (2009), 2 ; str. 79-84. http://dx.doi.org/10.1089/apc.2008.0118
  http://www.liebertonline.com/doi/pdf/10.1089/apc.2008.0118?cookieSet=1
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318156
  Klasnić, Ksenija ;
  Tko vjeruje u mitove o nasilju nad ženama? Rezultati istraživanja na dva hrvatska sveučilišta / U: Marinković, Dušan ; Šljukić, Srđan (ur.). Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti. Novi Sad : Odsek za sociologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2012, str. 458-484.
  [Naziv skupa: Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti (5.10.2012. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313095
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ;
  Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj / U: Drezgić, Rada ; Duhaček, Daša ; Vasiljević, Jelena (ur.). Ekofeminizam - nova politička odgovornost. Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 2012, str. 172-200.
  edit
 2. 317217
  Klasnić, Ksenija ; Rukavina, Izvor ;
  Dimenzije sociokulturnog i rodnog identiteta u Slavoniji / U: Šundalić, Antun ; Zmaić, Krunoslav ; Sudarić, Tihana (ur.). Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta. Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011, str. 27-49.
  [Naziv skupa: Globalizacija i regionalni identitet 2011. (16.09.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 312331
  Kučiš, Vlasta ; Klasnić, Ksenija ; Seljan, Sanja ;
  Evaluation of electronic translation tools through quality parameters / U: Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing. Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, str. 341-351.
  edit
 4. 316542
  Kučiš, Vlasta ; Klasnić, Ksenija ; Seljan, Sanja ;
  Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters / Digital resources and knowledge sharing. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009, str. 341-351.
  [Naziv skupa: InFuture2009 (4-6.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 315717
  Klasnić, Ksenija ; Seljan, Sanja ; Stančić, Hrvoje ;
  Quality parameters for the e-learning Omega system / U: Luzar-Stiffler ; Vesna ; Hljuz Dobric, Vesna ; Bekic, Zoran (ur.). Proceedings of the ITI 2008 30th International Conference on Information Technology Interfaces. Zagreb : Srce - University Computing Centre, 2008, str. 519-526.
  [Naziv skupa: Information Technology Interfaces, ITI 2008 (23-26.06.2008. ; Cavtat)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/361763.Klasnic_Seljan_Stancic.pdf
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379498
  Brajdić Vuković, Marija ; Klasnić, Ksenija ; Baketa, Nikola ;
  Impact of the Implementation of the Erasmus Programme on the Internationalization of Croatian Higher Education Institutions / 11th International Technology, Education and Development Conference. Valencija : IATED, 2017, str. 5533-5540.
  https://library.iated.org/view/BRAJDICVUKOVIC2017IMP
  WOS:000427401300065
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318008
  Klasnić, Ksenija ;
  Tko vjeruje u mitove o nasilju nad ženama? Rezultati istraživanja na dva hrvatska sveučilišta / U: Marinković, Dušan ; Šljukić, Srđan (ur.). Changes: Social Structure and Social Mobility. Novi Sad : Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2012, str. 65-67.
  [Naziv skupa: Promjene u društvenoj strukturi i pokretljivosti (05.10.2012. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit
 2. 317910
  Klasnić, Ksenija ;
  Attitudes about violence against women in intimate relationships - new measuring instruments and the results from two Croatian Universities /
  [Naziv skupa: Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice (26.-30.06.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379501
  Klasnić, Ksenija ;
  Veze između prihvaćanja mitova o silovanju, neoseksizma te uporabe pornografije i drugih seksualiziranih medija među zagrebačkim adolescentima / VI. nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva "Struktura i dinamika društvenih nejednakosti". Zagreb, 2017, str. 39-40.
  http://hsd.hr/hr/kongres-2017-godine/
  edit
 2. 395694
  Klasnić, Ksenija ; Jurković Kuruc, Ivana ; Galić, Branka ;
  Pobačaj: istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu / Normalnost krize – kriza normalnosti. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2015, str. 60-61.
  http://www.hsd.hr/web/images/knjizni%20blok%20A5_HSD.pdf
  edit
 3. 318293
  Klasnić, Ksenija ; Weisglass, Maja ;
  (Ne)jednakosti u partnerskim odnosima - socioekonomski položaj žena u Republici Hrvatskoj / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; urednici Ognjen Čaldarović, Krunoslav Nikodem, Krešimir Žažar (ur.). Privatno, javno, zajedničko : sociologija i hrvatsko društvo danas : kongres je posvećen obilježavanju 100. godišnjice rođenja Rudija Supeka : knjiga sažetaka i program rada / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013, str. 45-46.
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 22.-23. ožujka 2013.]
  edit
 4. 317871
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ;
  Feministkinje u očima studenata: kako studentice i studenti vide feministkinje / U: Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.). Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012, str. 25-25.
  [Naziv skupa: Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva (1.-2. lipnja 2012 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 317872
  Klasnić, Ksenija ; Galić, Branka ;
  Tko je kriv? Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o nasilju nad ženama / U: Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.). Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012, str. 28-29.
  [Naziv skupa: Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva (1.-2. lipnja 2012 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 317909
  Klasnić, Ksenija ; Rodik, Petra ; Rukavina, Izvor ;
  Anketiranje inicijative Akademske solidarnosti / Otpor i promjene u znanosti, obrazovanju i društvu. Zagreb, Ljubljana : 2012, str. 23-23.
  [Naziv skupa: Mađunarodni stručno-znanstveni skup "Otpor i promjene u znanosti, obrazovanju i društvu" (19.-21.4.2012. ; Zagreb, Hrvatska i Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 7. 317030
  Čulig, Benjamin ; Klasnić, Ksenija ;
  Tipologija prosvjednika i politički stavovi : analiza jednog studentskog bunta / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić (ur.). Sociologija i promjena - izazovi budućnosti / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011. , str. .
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 7.-8. travnja 2011. ]
  edit
 8. 317444
  Galić, Branka ; Klasnić, Ksenija ;
  Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: Ekologija i ekofeminizam: nova politička odgovornost (3-5. 11. 2011. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 9. 317031
  Klasnić, Ksenija ; Rukavina, Izvor ;
  Što utječe na sliku koju u drugim zemljama imaju o Hrvatskoj? / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić (ur.). Sociologija i promjena - izazovi budućnosti / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011. , str. .
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 7.-8. travnja 2011. ]
  edit
 10. 317238
  Klasnić, Ksenija ;
  Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama / U: Rukavina, Izvor ; Žažar Krešimir (ur.). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti. Zagreb : FF press, 2011, str. 70-70.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (6.-7.10.2011 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 315978
  Čulig, Benjamin ; Klasnić, Ksenija ;
  Tipovi ateizama u kontekstu sociodemografskih karakteristika i političkih stavova / U: Marinović, Ankica: Zrinščak, Siniša ; Marinović Jerolimov, Dinka ; Ančić, Branko (ur.). Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2009
  [Naziv skupa: Nacionalni sociološki kongres "Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije" (3-4.4.2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 12. 315977
  Klasnić, Ksenija ; Čulig, Benjamin ;
  Religijski identitet u kontekstu sociodemografskih karakteristika i političkih stavova / U: Marinović, Ankica: Zrinščak, Siniša ; Marinović Jerolimov, Dinka ; Ančić, Branko (ur.). Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2009
  [Naziv skupa: Nacionalni sociološki kongres "Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije" (3-4.4.2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 313269
  Klasnić, Ksenija ; Ksenija ;
  Kvantitativno istraživanje / U: Markulin, Željka ; Sarnavka, Sanja (ur.). Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama?. Zagreb : Babe!, 2013, str. 23-54.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313258
  Klasnić, Ksenija ; Trako Poljak, Tijana ;
  Koncept i metodologija istraživanja / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013 (Knjiga 20), str. 13-20.
  edit
 2. 313259
  Klasnić, Ksenija ; Rukavina, Izvor ;
  Stavovi o slici Hrvatske u drugim zemljama / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013 (Knjiga 20), str. 63-83.
  edit
 3. 313260
  Klasnić, Ksenija ; Rukavina, Izvor ;
  Mišljenja građana o pripadnicima različitih naroda i vjera / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013 (Knjiga 20), str. 85-118.
  edit
 4. 313117
  Kučiš, Vlasta ; Klasnić, Ksenija ; Seljan, Sanja ;
  Evaluation of Eletronic Translation Tools through Quality Parameters / U: Seljan, Sanja (ur.). Computational Language Analysis. Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 199-210.
  edit
 5. 312278
  Klasnić, Ksenija ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Seljan, Sanja ;
  Quality metrics of an integrated e-learning system – students’ perspective / U: Safeeullah Soomro (ur.). E-learning experiences and future. Vienna : InTech, 2010, str. 71-93.
  http://sciyo.com/articles/show/title/quality-metrics-of-an-integrated-e-learning-system-students-perspective
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366868
  Ančić, Branko ; Klasnić, Ksenija ;
  Evaluacija sektorskih programa Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci / 2016K internacionalizaciji obrazovanja - Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje. Zagreb : Agencija za mobilnost i programe EU, 2016, str. 60-157.
  edit
 2. 366726
  Brajdić Vuković, Marija ; Klasnić, Ksenija ; Baketa, Nikola ;
  Evaluacija sektorskog programa Erasmus / 2016K internacionalizaciji obrazovanja - Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje. Zagreb : AMPEU, 2016, str. 159-226.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309580
  Žažar, Krešimir ; Klasnić, Ksenija ;
  Simpozij “Razvoj i okoliš - perspektive održivosti” / Socijalna ekologija, 20 (2011), 3 ; str. 378-382.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111919
  edit
 2. 308157
  Klasnić, Ksenija ;
  Koprivnica dobila nagradu europskog tjedna mobilnosti / Socijalna ekologija: Journal for Environmental Thought and Sociological Research, 17 (2008), 4 ; str. 421-422.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57558
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 391764
  Kunac, Suzana ; Klasnić, Ksenija ; Lalić, Sara ;
  Uključivanje Roma u hrvatsko društvo : istraživanje baznih podataka / Zagreb : Centar za mirovne studije, 2018. - 287 str. : graf. prikazi ; 23 cm. ISBN: 9789537729523.
  edit
 2. 287403

  Znanje (ni)je roba : empirijska analiza jednog studentskog prosvjeda / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. - 220 str ; 23 cm. ISBN: 9789532224306 (Naklada Jesenski i Turk); 9789536552801 (Hrvatsko sociološko društvo).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 391951
  Klasnić, Ksenija ;
  Utjecaj rodne podjele obiteljskih obveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena / Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2017. - 56 str. : graf. prikazi ; 21 cm. ISBN: 9789535912132.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318372
  Klasnić, Ksenija ; Weisglass, Maja ;
  Social justice in gender relations : regional inequalities and socioeconomic status of women in Croatia /
  [Naziv skupa: Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice (17-22.6.2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 2. 316479
  Klasnić, Ksenija ; Čulig, Benjamin ;
  Student protest for the right to free education : expectations and fears of plenum participants at the Faculty of Humanities and Social Sciences /
  [Naziv skupa: REAS 2009 (8-11. 10. 2009 ; Hrvatska, Zagreb)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 320407
  Cifrić, Ivan ; [edt , aut]Klasnić, Ksenija ; [edt , aut]Trako Poljak, Tijana ; [edt , aut]
  Hrvatski identitet u promjeni? : relacijski identiteti 2 / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Institut za društvena istraživanja (IDIZ), Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013. - 295 str. : ilustr., graf. prikazi ; 20 cm. ISBN: 9789536552818 (Hrvatsko sociološko društvo); 9789536552818 (Institut za društvena istraživanja).
  edit

Ostalo

2.02 Stručna monografija

 1. 288579
  Sarnavka, Sanja ; [edt, aui, ctb]Markulin, Željka ; [edt, ctb]Matejčić, Sniježana ; [ctb]Idžaković, Fedra ; [ctb]Čatović, Arijana ; [ctb]Raičević, Ljiljana ; [ctb]Hajduković, Jovana ; [ctb]Jovanović, Milka ; [ctb]Tisheva, Genoveva ; [ctb]Balabanova-Stoycheva, Iliana ; [ctb]Elenkova, Rada ; [ctb]Triffonova, Elena ; [ctb]Stefanović, Svetlana ; [ctb]Rakin, Dina ; [ctb]Drobnjak, Tanja ; [ctb]Veselinović, Jasminka ; [ctb]Kolin, Marija ; [ctb]Bertek, Tihana ; [oth]Čulig, Benjamin ; [oth]Klasnić, Ksenija ; [ctb]
  Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama? / Zagreb : B.a.B.e., 2013. - 148 str. : ilustr. ; 15 x 30 cm. ISBN: 9789536967209.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 286834
  Drezgić, Rada ; [edt]Duhaček, Daša ; [edt]Vasiljević, Jelena ; [edt]Blagojević Hughson, Marina ; [ctb]Buzov, Ivanka ; [ctb]Đurić, Jelena ; [ctb]Mršević, Zorica ; [ctb]Popović, Dragana ; [ctb]Terzić, Ajla ; [ctb]Tong, Rosemarie ; [ctb]Klasnić, Ksenija ; [ctb]Jurić, Hrvoje ; [ctb]Galić, Branka ; [ctb]Selak, Marija ; [ctb]
  Ekofeminizam : nova politička odgovornost / Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012. - 270 str. ; 20 cm. ISBN: 9788682417330.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28