Grmača, Dolores - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309266
  Grmača, Dolores ;
  Euridikin prijestup u Vetranovićevoj transformaciji orfejskog mita / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 56 (2012), 1-2 ; str. 23-42.
  edit
 2. 309267
  Grmača, Dolores ;
  Alegorija putovanja poslušnosti: Posvetilište Abramovo Mavra Vetranovića / Bogoslovska smotra, 82 (2012), 1 ; str. 113-130.
  edit
 3. 310057
  Grmača, Dolores ;
  Alegorija onostranih putovanja u srednjovjekovnoj književnosti / Nova Croatica, 6 (2012), 6 ; str. 129-169.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309969
  Grmača, Dolores ;
  Spisateljstvo franjevaca Bosne Srebrene u književnoj historiografiji / Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo, 20 (2012), 36 ; str. 35-50.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335722
  Fališevac, Dunja ; Grmača, Dolores ;
  Divkovićev Život svete Katarine U: urednik Marko Karamatić (ur.). Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi. Sarajevo : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, 2014.
  edit
 2. 314820
  Grmača, Dolores ; Kubelka, Ozren ; Ljubešić, Nikola ;
  Development of a System for Computer-assisted Learning of Croatian Orthography Concerning the Yat Reflex (CAL-COR) / U: Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.). 16th International Conference of Information and Intelligent systems (IIS 2005) : Proceedings. Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2005, str. 455-461.
  [Naziv skupa: International Conference of Information and Intelligent systems (16 ; 2005) (21.-23.05.2005. ; Varaždin, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/219835.CALCOR-IIS2005.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379100
  Grmača, Dolores ; Žagar, Mateo ;
  Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku / Matija Divković i kultura pisane riječi II.. Sarajevo - Zagreb : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, str. 159-194.
  edit
 2. 316565
  Grmača, Dolores ;
  Držićevi grijesi u tri prizora / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Marin Držić : 1508-2008 : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010., str. 247-277.
  edit
 3. 316042
  Grmača, Dolores ;
  Držić i Vetranović: suhi javor i Dugi Nos / U: Batušić, Nikola i dr. (ur.). Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana ; u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2009, str. 152-173.
  [Naziv skupa: Dani hvarskog kazališta (07-10. 05. 2008 ; Hvar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 320189
  Grmača, Dolores ;
  Body Trouble : The Impact of Deguileville’s Allegory of Human Life on Croatian Renaissance Literature / U: Nievergelt, Marco ; Viereck Gibbs Kamath, Stephanie (ur.). The Pèlerinage Allegories of Guillaume de Deguileville : Tradition, Authority, and Influence. Cambridge : D. S. Brewer, 2013., str. 189-208.
  edit
 2. 313185
  Grmača, Dolores ;
  Snovi o Parnasu u hrvatskoj renesansnoj književnosti / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova: Oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb : Disput, 2012, str. 167-192.
  edit
 3. 313189
  Grmača, Dolores ;
  Petrarkini Trijumfi u Zoranićevim Planinama / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor ; Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od Slave: Zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF Press, 2012, str. 113-125.
  edit
 4. 311363
  Grmača, Dolores ;
  Nalješkovićeve "Pjesni bogoljubne" u kontekstu pobožnosti bratovština / U: Dukić, Davor (ur.). Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Zagreb : Disput, 2005, str. 153-185.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 338727
  Grmača, Dolores ;
  Nevolje s tijelom : alegorija putovanja od Bunića do Barakovića / Zagreb : Matica hrvatska, 2015. - 479 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531509374.
  edit
 2. 336032
  Grmača, Dolores ;
  Nevolje s tijelom : alegorija putovanja od Bunića do Barakovića / Zagreb : Matica hrvatska, 2014
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379336
  Grmača, Dolores ; Žagar, Mateo ;
  Analiza razlika u izdanjima malog Nauka fra Matije Divkovića / Dani franjevačke kulturne baštine. Sarajevo, BiH, 1-2. 12. 2017.
  edit
 2. 317300
  Fališevac, Dunja ; Grmača, Dolores ;
  Divkovićeva Sveta Katarina /
  [Naziv skupa: Fra Matija Divković i kultura pisane riječi (14-15.10.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 3. 317315
  Grmača, Dolores ;
  Zoranićevo čitanje Marulića /
  [Naziv skupa: Marulićevi dani 2011. (19-21.04.2011. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 4. 317316
  Grmača, Dolores ;
  Književnost franjevaca Bosne Srebrene u književnoj historiografiji /
  [Naziv skupa: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres (26-28.05.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 5. 317319
  Grmača, Dolores ;
  Putovanje i pisanje u hrvatskoj renesansnoj književnosti /
  [Naziv skupa: Dani hvarskog kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu (07-09.05.2009. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317321
  Grmača, Dolores ;
  Pjesni od pakla i raja: Vetranovićeva pretpiligrinska cviljenja /
  [Naziv skupa: Četvrti hrvatski slavistički kongres (05-08.09.2006. ; Varaždin – Čakovec, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 320187
  Divković, Matija ; Gabrić-Bagarić, Darija [edt, trc, aut] ; Horvat, Marijana [edt, aut] ; Banožić, Maja [trc] ; Grmača, Dolores [edt, trc] ;
  Nauk krstjanski za narod slovinski ; Sto čudesa aliti zlamen’ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije / Sarajevo : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, 2013. - 630 str. : faks. ; 25 cm. ISBN: 9789958902635.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 378251
  Grmača, Dolores ; [edt]Horvat, Marijana ; [edt, aut]Karamatić, Marko ; [edt]
  Matija Divković i kultura pisane riječi II. : zbornik radova sa znanstvenog skupa, [Zagreb, 1. prosinca 2016.- Sarajevo, 2. i 3. prosinca 2016.] / Sarajevo : Zagreb : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 736 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531693837 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:25