Kolanović, Maša - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335126
  Kolanović, Maša ;
  I to je Amerika! Američki imaginarij Tribusonova romana Made in U.S.A. / Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXVIII (2014) 58:1-339 (2014), 197-214.
  edit
 2. 335139
  Kolanović, Maša ;
  ''Amerika'' prije Amerike : imaginarij Novog svijeta u hrvatskoj književnosti XX. st. / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 4-6 (2014), str. 464-498.
  edit
 3. 335146
  Kolanović, Maša ;
  Dosezi i granice simboličkog otpora. ''Proza u trapericama'' u kontekstu jugoslavenskog socijalizma / Poznańskie Studia Slawistyczne, 6 (2014), str. 129-143.
  edit
 4. 320648
  Kolanović, Maša ;
  Naš obračun sa socijalizmom : postsocijalistička književna artikulacija (europskog) socijalizma / Studia lexicographica , 5 (2011), 1(8) ; str. 86-102 .
  edit
 5. 307823
  Kolanović, Maša ;
  Što je urbano u ''urbanoj prozi'? Grad koji proizvodi i grad iz kojega proizlazi suvremena hrvatska proza / Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, 1-2 (2008), str. 69-92.
  edit
 6. 307824
  Kolanović, Maša ;
  Od Maara do Mercatora: Književna artikulacija reklame u modernizmu i postmodernizmu / Književna smotra, 3 (2008), str. 3-22.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393905
  Kolanović, Maša ;
  ''Naš'' čovjek iz tranzicije: ekonomsko znanje Perišićeve proze / Hrvatska revija, XVIII (2018), 1 ; str. 44-46.
  edit
 2. 309920
  Kolanović, Maša ;
  Politika pamćenja književnog teksta / Književna smotra, 44 (2012), str. 143-146.
  edit
 3. 309921
  Kolanović, Maša ;
  Slojeviti društveni crnjak / Književna republika : časopis za književnost, VIII (2010), str. 279-282.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315501
  Kolanović, Maša ;
  "Kome treba identitet?" Esejistika Dubravke Ugrešić / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005-2008 : zbornik radova. Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010, str. 110-118.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2007. Pripadnost kulturi - kultura pripadanja (28.-29.09.2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 315502
  Kolanović, Maša ;
  Što je urbano u urbanoj prozi? Grad iz kojeg proizlazi i grad koji proizvodi suvremena hrvatska proza. / U: Falski, Maciej i Kryska-Mosur, Malgorzata (ur.). Miasto w kulturze chorwackiej. Varšava : Uniwersytet Warszawski, 2008, str. 98-110.
  [Naziv skupa: Miasto w kulturze chorwackiej (30. XI.-1. XII. 2006. ; Varšava, Poljska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 321491
  Kolanović, Maša ;
  Utopija pod upitnikom : predodžba "Amerike" u stihovima dekadentnog socijalizma / U: uredile uredili Lada Duraković i Andrea Matošević (ur.). Socijalizam na klupi : jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike . Pula ; Zagreb :Srednja Europa [etc.], 2013., str. 177-216.
  [Naziv skupa: Socijalizam na klupi : međunarodni znanstveni skup (2013 ; Pula)]
  edit
 2. 317362
  Kolanović, Maša ;
  Jedan roman i Omladina na putu bratstva. Poetika osporavanja romana Čangi Alojza Majetića / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2010. : zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Plejada d.o.o., 2011., str. 137-159.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (17.-19.09.2010. ; Zagreb - Islamu Grčki, Hrvatska)]
  edit
 3. 317364
  Kolanović, Maša ;
  Potrošačka kultura u Marinkovićevu ''Kiklopu'' / U: Fiamengo, Jakša (ur.). Poetika Ranka Marinkovića. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži, 10. - 12. rujna 2010. godine. Grad Komiža : Grad Komiža, 2011., str. 71-100.
  [Naziv skupa: 5. Dani Ranka Marinkovića: Poetika Ranka Marinkovića (10-12.09.2010. ; Komiža, Hrvatska)]
  edit
 4. 315500
  Kolanović, Maša ;
  Zagorkin popularni feminizam u međuprožimanju novinskih tekstova i romansi / U: Jakobović-Fribec, Slavica, Grdešić, Maša (ur.). Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke : radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe". Zagreb : Centar za ženske studije, 2008, str. 203-223.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe" (30.11.-01.12.2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365456
  Kolanović, Maša ;
  Imagining the Material Land: Making and Breaking the American Myth in Yugoslav Literature and Culture / Pozvano predavanje na Sveučilištu Texas u Austinu
  edit
 2. 365457
  Kolanović, Maša ;
  Back to the Future of Socialism: Remembering Yugoslav Socialism in Post-socialist Literature and Culture / Pozvano predavanje na Sveučilištu Texas u Austinu
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393907
  Kolanović, Maša ;
  The convenient fiction of geopolitics: rethinking 'America' in the geopolitical imagination of Yugoslav culture / Popular Geopolitics: Plotting an Evolving Interdiscipline. New York i London : Routledge, 2018 (Routledge Geopolitics Series), str. 129-151.
  edit
 2. 379408
  Ryznar, Anera ; Jelača, Dijana ; Kolanović, Maša ;
  Neoliberal Discourse and Rhetoric in Croatian Higher Education / U: urednice: Dijana Jelača, Maša Kolanović, Danijela Lugarić (ur.). Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia : (Post)Socialism and Its Other
  [Naziv skupa: Palgrave Macmillan, 2017]
  Stranica izdavača
  edit
 3. 365454
  Kolanović, Maša ;
  "Amerika" i drugovi : prvost Sjedinjenih Američkih Država i trećost Jugoslavije / 2016Drugi : alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2016 , str. 107-128.
  edit
 4. 365402
  Kolanović, Maša ;
  Partisan Star Wars. Aesthetics of Ideology, Ideology of Aesthetics in Croatian Partisan Novels / 2015Partisans in Yugoslavia: Literature, Film and Visual Culture. Bielfeld : Transcript Verlag, 2015, str. 91-116.
  edit
 5. 313158
  Kolanović, Maša ;
  Od masovne kulture do kulture za mase / U: Bavoljak, Jasmina (ur.). Refleksije vremena 1945-54.. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2012, str. 166-179.
  edit
 6. 313159
  Kolanović, Maša ;
  Slijepe pjege osporavanja: o junakinjama jeans proze / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana, Dukić, Davor ; Plejić-Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF Press, 2012, str. 365-376.
  edit
 7. 312704
  Kolanović, Maša ;
  Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji: popularna kultura i hrvatski roman u 80-ima / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / [urednik Krešimir Mićanović], (2011), 165-193.
  edit
 8. 313079
  Kolanović, Maša ;
  Dekadencki socjalizm, prolog (do) tranzycji. Chrowacka powieść i kultura popularna w latach osiemdziesiątych / U: Małczaka, Leszka ; Pyci, Pauliny i Ruttar, Anny (ur.). Chorwacja lat osiemdziesiątych: kultura, język, literatura. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011., str. 164-197.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 313366
  Kolanović, Maša ;
  Komparativni postsocijalizam - slavenska iskustva: uvod / U: Kolanović, Maša (ur.). Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. Zagreb : FF Press i Zagrebačka slavistička škola, 2013, str. 11-27.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 320642
  Kolanović, Maša ;
  Emancipacijske analitičke prakse : [prikaz] / Hrvatska revija (Zagreb) , Obnovljeni tečaj 12 (2012), 1/2 ; str. 168-169.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 366742
  Jelača, Dijana ; Kolanović, Maša ; Lugarić Vukas, Danijela ;
  Introduction: Cultural Capitalism the (Post)Yugoslav Way / The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia. New York, London : Palgrave Macmillan, 2017, str. 1-20.
  Stranica izdavača
  edit
 2. 320643
  Kolanović, Maša ;
  Američki san na postsocijalistički način / Očajnički sluteći Cohena. Zagreb: Disput, 2013., str. 123-129.
  edit

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

 1. 398497
  Kolanović, Maša ;
  Revolucija / Kulturna povijest Oktobarske revolucije - sto godina kasnije. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za znanost o književnosti, 2019., str. 269-280.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 365460
  Kolanović, Maša ;
  Repeating the End: Politics of memory on Yugoslav Socialism in Post-socialist Literature and Culture / 2015 Annual Convention of the Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies
  edit
 2. 365461
  Kolanović, Maša ;
  No Future? Politics of memory on Yugoslav Socialism in Postsocialist Literature and Culture / The Future(s) of (Post)Socialism
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 263612
  Kolanović, Maša ;
  Udarnik! Buntovnik? Potrošač --- : popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije / Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 467 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533033662.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379391
  Kolanović, Maša ;
  Back to the Future of Capitalism : United States of America as Economic Metaphor in the Texts of Post-Yugoslav Dissidents / . New York, Sjedinjene Američke Države, 2017.
  [Naziv skupa: Association for the Studies of Nationalities na Sveučilištu Columbia ]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317922
  Kolanović, Maša ;
  Social life of jeans in Yugoslavia /
  [Naziv skupa: Commodities and Culture in the “Other” Europe (9.-10. 3. 2012. ; Austin, SAD)]
  edit
 2. 317363
  Kolanović, Maša ;
  Modusi književnog pamćenja europskog socijalizma /
  [Naziv skupa: Europa i enciklopedija, kultura i kodifikacija (19-21.10.2011. ; Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366739
  Kolanović, Maša ; [edt, aui]Lugarić Vukas, Danijela ; [edt, aui]Jelača, Dijana ; [edt, aui]
  The Cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other / Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG : Palgrave Macmillan, 2017. - [XIV], 359 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783319474816.
  edit
 2. 291798
  Kolanović, Maša ; [edt, aut]
  Komparativni postsocijalizam : slavenska iskustva / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola. Hrvatski seminar za strane slaviste, 2013. - 460 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754644.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28