Bartulović, Marija - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 372543
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ;
  Queering the White Picket Fence: a social justice take on heteronormative parenting / 2017Multicultural Education Review, 9 (2017), 1 ; str. 11-29.
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2016.1276672
  WOS:000407459400002
  Scopus ID:2-s2.0-85010006269
  edit
 2. 372551
  Bartulović, Marija ;
  Test konfrontacije: rodna dimenzija interkulturnoga obrazovanja / Pedagogijska istraživanja . Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, Školska knjiga, 10(2), (2013); str. 265-283.
  http://hrcak.srce.hr/129607
  edit
 3. 309849
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  He, she, it: gender bias in teacher–student interaction at university / Intercultural education, 23 (2012), 2 ; str. 147-159. http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2012.686237
  edit
 4. 309161
  Bartulović, Marija ; ;
  Hofstedeova dimenzija muževnosti kao analitički okvir rodne jednakosti i seksualne različitosti / Pedagogijska istraživanja, 8 (2011) (2011), 1 ; str. 171-183.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 369264
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ;
  Interkulturna homofobija: LGBTIQ (ne)vidljivost u odgojno-obrazovnom kontekstu / Pedagogijska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Školska knjiga, 2014, Vol. 11, No. 2 (2014), str. 229-246.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=256799
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315879
  Hrvatić, Neven ; Bartulović, Marija ;
  Škola budućnosti : nove kompetencije učitelja / U: Puževski, Valentin ; Strugar ; Vladimir (ur.). Poruke XV. križevačkih pedagoških dana : Škola danas, za budućnost : znanstveno-praktični obzori : zbornik radova. Varaždinske Toplice ; Bjelovar, Križevci : "Tonimir" ; Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Ogranak ; Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Ogranak, 2009., str. 56-67.
  [Naziv skupa: Križevački pedagoški dani (15 ; 2007) (30.11.-01.12.2007. ; Križevci, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316627
  Bartulović, Marija ; ;
  Sex Education or Education “For“ Sex - Croatian Sex Education Curriculum Observed Through the Intercultural Prism /
  [Naziv skupa: IAIE Annual Conference 2009. Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi (22.-26.6.2009. ; Atena, Grčka)]
  edit
 2. 316395
  Bartulović, Marija ;
  Intercultural Education as a factor and a result of social change in Croatia /
  [Naziv skupa: Theory and Practice in Intercultural Education (30.6.-3.7.2008. ; Varšava, Poljska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316472
  Bartulović, Marija ; Car, Sandra ;
  Povezanost glazbenih preferencija adolescenata i stavova o spolnim ulogama /
  [Naziv skupa: Međunarodna znanstvena konferencija Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja (16.-18.10.2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335488
  Bartulović, Marija ;
  Nastava kao ritual. Integriranje feminističkih i interkulturnih načela u poučavanju / U: Hrvatić, Neven (ur.). Interkulturalmo obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb-Virovitica : Odsjek za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2014, str. 151-165.
  edit
 2. 322728
  Bartulović, Marija ;
  Kultiviranje žudnje : tijelo u feminističkoj pedagogiji / Pedagogija i kultura- teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti / Ur.: Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012., Str. 72-80.
  [Naziv skupa: Pedagogija i kultura- teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366642
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ;
  Što je interkulturno obrazovanje? : priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike / Zagreb : Centar za mirovne studije, 2016. - 153 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537729417.
  http://cms.hr/system/publication/pdf/86/_to_je_interkulturno_obrazovanje.pdf
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 370027
  Bartulović, Marija ; [aut, edt]Bash, Leslie ; [aut, edt]Spajić-Vrkaš, Vedrana ; [aut, edt]
  Unity and disunity, connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation. Conference proceedings. / Zagreb : Interkultura ; IAIE, 2014. - 330 str. ISBN: 9789539696731.
  http://iaie.org/zagreb/IAIE%20Zagreb%202013%20eBook.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18