Kuštović, Tanja - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375566
  Kuštović, Tanja ;
  Nepromjenjive riječi u protestantskim Artikulima / 2016Ricerche slavistiche, 14 (2016) ; str. 179-203.
  edit
 2. 375760
  Kuštović, Tanja ;
  Nepromjenjive riječi u hrvatskoglagoljskim brevijarima / 2016Romanoslavica, LII (2016), 2 ; str. 291-304.
  http://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view
  edit
 3. 309784
  Kuštović, Tanja ;
  Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 1 (2012), str. 125-141.
  edit
 4. 307924
  Kuštović, Tanja ;
  Prilozi mjesta i smjera u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća / Slovo Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, 56-57 (2008), str. 269-286.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309783
  Poljanec, Martina ; Kuštović, Tanja ;
  Višepismenost i višejezičnost hrvatskoga u prošlosti: benediktinci i Pravilo sv. Benedikta iz 14. stoljeća / Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2011), str. 88-96.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366343
  Kuštović, Tanja ;
  Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / U: uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju : zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015., str. 577-594.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup povodom stodesete obljetnice Staroslavenske akademije i šezdesete obljetnice Staroslavenskog instituta (2012 ; Krk)]
  edit
 2. 320239
  Kuštović, Tanja ;
  Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku / Zadarski filološki dani 4. : zbornik radova. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013., str. 207-228 .
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Zadarski filološki dani (4 ; 2013 ; Zadar)]
  edit
 3. 320247
  Kuštović, Tanja ;
  Prilozi količine u staroslavenskom jeziku i u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim tekstovima 14. i 15. stoljeća / Zbornik radova "Tuzla. Grad na zrnu soli" : međunarodni znanstveni lingvistički skup. Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2013., str. 211-227 .
  edit
 4. 312714
  Kuštović, Tanja ; Kuzmić, Boris ;
  Branko Fučić i Bašćanska ploča / U: Galović, Tomislav (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.). Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i dr., 2011 (-), str. 615-620.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366326
  Kuštović, Tanja ;
  Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 41-57.
  edit
 2. 366328
  Kuštović, Tanja ;
  Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičićča Benje / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 81-100.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312886
  Kuštović, Tanja ;
  Podsjetnik na djelo Vinka Premude / U: Dukić, Davor ; Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zagreb : Matica hrvatska, 2010, str. 307-313.
  edit
 2. 312398
  Kuštović, Tanja ;
  Prilozi za izražavanje prostora / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Prostor u jeziku/ Književnost i kultura šezdesetih. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2009, str. 21-30.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309944
  Kuštović, Tanja ;
  Veliki zbornik / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, 61 (2012), 3-4 ; str. 279-282.
  edit
 2. 308411
  Kuštović, Tanja ;
  O jeziku glagoljaša / Kolo : časopis Matice hrvatske, 2 (2009), 3-4 ; str. 190-194.
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 310082
  Kuštović, Tanja ;
  Udžbenici i priručnici profesora Damjanovića / Nova croatica, časopis za hrvatski jezik, knjižvnost i kulturu, 6 (2012), 6 ; str. 19-28.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310081
  Kuštović, Tanja ;
  Svečani kolokvij u čast 56. rođendana profesora Stjepana Damjanovića (Zagreb, 4.XI.2011.g.) / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 62 (2012), 1-388 ; str. 376-379.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 327900
  Kuštović, Tanja ;
  Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Zagreb : Matica hrvatska, 2014. - 353 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531509732.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 365299
  Kožičić Benja, Šimun ; [com]
  Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / Zagreb : Rijeka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2016. - 721 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789535001485(NSK); 9789537474126(SVKRI); 9789535001492(cjelina).
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 318645

  Mali staroslavensko-hrvatski rječnik / 2. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 325 str. ; 18 cm. ISBN: 9789531508940.
  edit

2.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 357007
  Kuštović, Tanja [trc] ; Konzul Istranin, Stjepan [ctb] ; Anton Dalmatin [ctb] ; Trubar, Primož [ctb] ; Matak, Dragutin [edt] ; Badurina Stipčević, Vesna [aut, trc] ; Miladinov, Marina [trl] ; Žagar, Mateo [aut, trc] ;
  Novi testament. Dio 2, 1563 : latinički prijepis glagoljskog izvornika / Zagreb : Adventističko teološko visoko učilište : Školska knjiga : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu : 2015. - 481 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789536033218 (Adventističko teološko visoko učilište); 9789531754880 (Filozofski fakultet u Zagrebu); 9789530617490 (Školska knjiga).
  edit
 2. 320065
  Kuštović, Tanja [aut] ; Konzul Istranin, Stjepan [ctb] ; Anton Dalmatin [ctb] ; Trubar, Primož [ctb] ; Matak, Dragutin [edt] ; Badurina Stipčević, Vesna [aut, trc] ; Miladinov, Marina [trl] ; Žagar, Mateo [aut, trc] ;
  Novi testament : 1562. Dio 1, 1562 : latinički prijepis glagoljskog izvornika / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 555 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789530617476 (Školska knjiga); 9789531754897 (Filozofski fakultet u Zagrebu); 9789536033225 (Adventističko teološko visoko učilište).
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 289933
  Ivšić, Stjepan ; Damjanović, Stjepan [com , edt, aui] ; Kuštović, Tanja [com, edt] ; Hamm, Josip ; Radman, Dražana [oth] ;
  Rasprave i članci / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 682 str. : ilustr., faks. ; 20 cm. ISBN: 9789531503174.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 289933
  Ivšić, Stjepan ; Damjanović, Stjepan [com , edt, aui] ; Kuštović, Tanja [com, edt] ; Hamm, Josip ; Radman, Dražana [oth] ;
  Rasprave i članci / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 682 str. : ilustr., faks. ; 20 cm. ISBN: 9789531503174.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29