Novak Milić, Jasna - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308951
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Što je što u aspektologiji / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 10 (2010.), str. 125-143.
  http://hrcak.srce.hr/68592
  edit
 2. 308741
  Novak Milić, Jasna ; Barbaroša-Šikić, Mirela ;
  Različiti sustavi ocjenjivanja i usporedne ljestvice / Lahor - Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani, 2 (2008), str. 198-210.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54983
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 306827
  Gulešić Machata, Milvia ; Novak Milić, Jasna ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  HIDIS _Prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku / Lahor, Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1. (2006.), str. 111-127.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317944
  Novak Milić, Jasna ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Glagolski vid u inojezičnome hrvatskome – izazov na mnogim razinama / U: Peti Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija. Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013., str. 47-60.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" (11.-13.5.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317943
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Verbal aspect in SLA – Much More than (just) Grammar / U: Akbarov, A., Cook, V. (ur.). Conteporary foreign language education: Linking theory into practice. Sarajevo : International Burch University, 2012, str. 327-334.
  [Naziv skupa: 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’12) (4.-6.5.2012. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://eprints.ibu.edu.ba/874/
  edit
 3. 315199
  Novak Milić, Jasna ; Antunović, Goranka ;
  Phrasal Verb Competence in Croatian Learners of Swedish / U: Nenonen, Marja ; Niemi, Sinikka (ur.). Collocations and Idioms 1 : Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu : Joensuu University Press, 2007, str. 243-256.
  [Naziv skupa: First Nordic Conference on Syntactic Freezes : Collocations and Idioms 1 (19-20.05. 2006 ; Joensuu, Finska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315960
  Jelaska, Zrinka ; Novak Milić, Jasna ;
  Word Classes in Children's Definitions / U: Navracsics, Judit (ur.). 11th Summer School of Psycholinguistics. Veszprem : Pannon Eguetem nyomdajaban, 2009, str. 15-15.
  [Naziv skupa: 11th Summer School of Psycholinguistics (24-27. svibnja 2009. ; Balatonalmadi, Mađarska)]
  edit
 2. 315738
  Novak Milić, Jasna ; Cvikić, Lidija ; Jelaska, Zrinka ;
  Importance of intercultural education and competence in learning small languages / AILA 2008 Multilinguism: Challenges and Opportunities, Abstracts. Essen. Njemačka : 2008, str. 117-117.
  [Naziv skupa: AILA 2008 Multilinguaism: Challenges and Opportunities (24.-29.08.2008. ; Essen, Njemačka)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317945
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Swedish phrasal verbs and their aspectuality in comparison to Croatian verbal aspect / 11th International Conference of Nordic and General Linguistics. Freiburg : 2012.
  [Naziv skupa: 11th International Conference of Nordic and General Linguistics (18.-20.4.2012. ; Freiburg, Njemačka)]
  edit
 2. 317730
  Jelaska, Zrinka ; Novak Milić, Jasna ;
  Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / 4. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga - knjiga sažetaka. Zagreb : 2011.
  [Naziv skupa: 4. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (8. i 9. srpnja 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317946
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Iz mnogih aspekata o aspektnosti / 5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). Zagreb : Croaticum, 2012.
  [Naziv skupa: 5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) (5.-6.7.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316392
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Od gramatike do govorništva / 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH). Zagreb : Filozofski fakultet U Zagrebu, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, 2009., str. 14-14.
  [Naziv skupa: 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) (3.-4.7.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 310362
  Novak Milić, Jasna ;
  Švedski dvočlani glagoli / Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb : Srednja Europa, 2015
  [Naziv skupa: Glimpses of the North]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365711
  Cvikić, Lidija ; Novak Milić, Jasna ; Aladrović Slovaček, Katarina ;
  The role of formal language instruction in maintenance of heritage language: The case of the Croatian language / 2016Advances in Understanding Multilingualism: A Global Perspective. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016 (Warschauer Studien zur Germanistik und sur Angewandten Linguistik), str. 43-59.
  edit
 2. 365716
  Novak Milić, Jasna ;
  European language policies and foreign language education – Example of Croatia / 2016Global Language Policies and Local Educational Practices and Cultures. Blue Mounds, Wisconsin, USA : Deep University Press, 2016, str. 18-32.
  edit
 3. 335536
  Cvikić, Lidija ; Novak Milić, Jasna ;
  Pripremljenost budućih nastavnika za međukulturne izazove u nastavi hrvatskoga kao nasljednoga i drugoga jezika / U: Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ur.) (ur.). Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Srednja Europa, 2014, str. 145-162.
  [Naziv skupa: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, 28. međunarodni znanstveni skup HDPL-a (25-27.04.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 336334
  Novak-Milić, Jasna ;
  Hrvatska svakidašnjica / . - .U: Udier, Sanda Lucija (ur.). Hrvatska na prvi pogled : udžbenik hrvatske kulture. Zagreb : Filozofski fakultet, 2014.
  edit
 2. 313105
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Međukulturalna komunikacijska kompetencija i inojezični hrvatski u okruženju hrvatske škole / U: Češi, Marijana ; Cvikić, Lidija, Milović, Sanja (ur.). Inojezični učenik u okruženju hrvatskoga jezika. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2012, str. 61-66.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 310560
  Gulešić Machata, Milvia ; Novak Milić, Jasna ; Udier, Sanda Lucija ;
  HIDIS : prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku : [osvrt] / Lahor (Zagreb. 2006) , 1(2006), 1 ; str. 111-127 .
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16739
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 393503
  Novak Milić, Jasna ; Bošnjak, Marija ;
  Peti međunarodni znanstveni skup "Hrvatski kao drugi i strani jezik" - V. HIDIS / . - .hrvatski i engleski
  http://bib.irb.hr/datoteka/750841.HIDIS_2014_Knjiga_sazetaka.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32