Kuzmić, Boris - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393908
  Kuzmić, Boris ;
  O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš- Parać / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 51 (2018), 3-4 ; str. 47-58.
  edit
 2. 379352
  Kuzmić, Boris ; Šivak, Danijela ;
  Fonološko-morfološke osobitosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća / Jezikoslovlje, 18 (2017), 3 ; str. 539-554.
  WOS:000436549800009
  edit
 3. 365337
  Kuzmić, Boris ;
  O jeziku najstarijega hrvatskog bontona / 2016Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 28 (2016), 1 ; str. 45-55.
  WOS:000383172500004
  Scopus ID:2-s2.0-84977117603
  edit
 4. 365339
  Kuzmić, Boris ; Klinčić, Ivana ;
  Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskom književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća / 2016Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 39 (2016), 1-2 ; str. 29-36.
  edit
 5. 375569
  Kuzmić, Boris ; Šimudvarac, Mario ;
  Kongruentna (sročna) dvojina u srednjovjekovnim čakavskim pravnim tekstovima / 2016Croatica et Slavica Iadertina, XII (2016), 1 ; str. 25-40.
  edit
 6. 365347
  Kuzmić, Boris ;
  O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662) / 2015Slovo. Journal of Slavic Languages, Literature, and Cultures Uppsala, 56 (2015) ; str. 24-36.
  http://www2.moderna.uu.se/slovo/Archives/2015-56/8_Kuzmic.pdf | http://www2.moderna.uu.se/slovo/Issue Pages/2015 issue 56.html
  edit
 7. 365350
  Kuzmić, Boris ;
  Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko- posavskih povijesnih dokumenata XVI. stoljeća 2015Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 64 (2015); str. 71-83.
  http://www2.moderna.uu.se/slovo/Archives/2015-56/8_Kuzmic.pdf | http://www2.moderna.uu.se/slovo/Issue Pages/2015 issue 56.html

  Scopus ID:2-s2.0-84994577091
  edit
 8. 365352
  Kuzmić, Boris ; Šimudvarac, Mario ;
  Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća / 2015Croatica et Slavica Iadertina, 11 (2015), 1; str. 37-55.
  http://www2.moderna.uu.se/slovo/Archives/2015-56/8_Kuzmic.pdf | http://www2.moderna.uu.se/slovo/Issue Pages/2015 issue 56.html
  edit
 9. 335239
  Kuzmić, Boris ;
  Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća / Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, XLII (2014), 1-2 ; str. 121-145.
  edit
 10. 310055
  Kuzmić, Boris ; Pupek, Lidija ;
  Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jeziku 17. i 18. stoljeća / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 222 (2012), 4-5 ; str. 81-88.
  edit
 11. 307477
  Kuzmić, Boris ;
  O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.) / Slovo, 56-57 (2008), 56-57 ; str. 287-302.
  edit
 12. 308241
  Kuzmić, Boris ;
  Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.) / Senjski zbornik, 35 (2008), 35 ; str. 47-54.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 310058
  Kuzmić, Boris ;
  O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća / Nova Croatica, VI (2012), 6 ; str. 195-205.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365376
  Kuzmić, Boris ;
  Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu / 2016Hrvatski dijalektološki zbornik, 20 (2016) ; str. 111-128.
  WOS:000413715800010
  edit
 2. 365379
  Kuzmić, Boris ;
  Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika? / 2015Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXIX (2015), 59; str. 137-147.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 312714
  Kuštović, Tanja ; Kuzmić, Boris ;
  Branko Fučić i Bašćanska ploča / U: Galović, Tomislav (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.). Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i dr., 2011 (-), str. 615-620.
  edit
 2. 312770
  Kuzmić, Boris ; Kuzmić, Martina ;
  Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi / U: Jembrih, Alojz (ur.). Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007., 2008. i 2009. godine. Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, 2011 (-), str. 373-378.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379353
  Kuzmić, Boris ; Klinčić, Ivana ;
  Vezana dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku / Definitely Perfect. Festschrift for Janneke Kalsbeek. Amsterdam : Uitgeverij Pegasus, 2017, str. 335-351.
  edit
 2. 313006
  Kuzmić, Boris ;
  Jezik hrvatskih pravnih tekstova / U: Bičanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2011. (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća), str. 323-385.
  edit
 3. 312673
  Kuzmić, Boris ;
  Jezik i stil istarskih pravnih tekstova 16. stoljeća / U: Dukić, Davor ; Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu.. Zagreb : Matica hrvatska, 2010 (Zbornici), str. 83-96.
  edit
 4. 312019
  Kuzmić, Boris ;
  Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika / U: Bičanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009. (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća), str. 405-455.
  edit
 5. 312512
  Kuzmić, Boris ; Kuzmić, Martina ;
  Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina / U: Mrdeža Antonina, Divna (ur.). Zadarski filološki dani II. Zbornik radova.. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2009, str. 205-214.
  edit
 6. 312700
  Siatkowski, Jan ; Kuzmić, Boris ;
  L 1333 "visok, bokovaja čast` čerepa ot uha do kosti lba" / U: Helena Grochola-Szczepanek (ur.). Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatel`naja. Vypusk 9. Čelovek. Krakow : Polska akademija nauk, 2009 (Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatel`naja), str. 34-35.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 375783
  Kuzmić, Boris ;
  Kajkaviana Croatica u opusu Stjepana Damjanovića / 2016Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016, str. 251-257.
  edit
 2. 313007
  Lisac, Josip ; Frančić, Anđela ; Kuzmić, Boris ;
  Antologija djela iz 16. stoljeća / U: Bičanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2011 (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća), str. 483-567.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312017
  Damjanović, Stjepan ; Mihaljević, Milan ; Kuzmić, Boris ; Žagar, Mateo ;
  Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela / U: Bićanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga, Srednji vijek. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009. (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI stoljeća), str. 457-541.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 312668
  Kuzmić, Boris ;
  Kuzmić, Marko Zadranin / U: Visković, Velimir (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod, 2010 (Hrvatska književna enciklopedija), str. 469-469.
  edit
 2. 312669
  Kuzmić, Boris ;
  Derečkajev zbornik / U: Visković, Velimir (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2010 (-), str. 356-357.
  edit
 3. 312670
  Kuzmić, Boris ;
  Cvit svetih / U: Visković, Velimir (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2010 (-), str. 293-293.
  edit
 4. 312671
  Kuzmić, Boris ;
  Četiri posljednja čovika / U: Visković, Velimir (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2010 (-), str. 311-312.
  edit
 5. 312672
  Kuzmić, Boris ;
  Glavinić, Franjo / U: Visković, Velimir (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2010 (-), str. 602-603.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 350679
  Kuzmić, Boris ; Kuzmić, Martina ;
  Povijesna morfologija hrvatskoga jezika / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015. - 167 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531693202.
  edit
 2. 268449

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2011. - 608 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554028 (knj. 2); 9789535554004 (cjelina).
  edit
 3. 233652

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2009. - 582 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554011 (knj. 1); 9789535554004 (cjelina).
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 246169
  Frančić, Anđela ; Kuzmić, Boris ;
  Jazik horvatski : jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. - 191 str. : faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531691970.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 318645

  Mali staroslavensko-hrvatski rječnik / 2. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 325 str. ; 18 cm. ISBN: 9789531508940.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-24 19:30:36