Car, Sandra - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365294
  Car, Sandra ; Jeđud Borić, Ivana ;
  Participacija djece u školi / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, (2016).
  edit
 2. 365328
  Sheldon, Pavica ; Rauschnabel, P ; Car, Sandra ; Antony, M. G ;
  A Cross-Cultural Comparison of Croatian and American Social Network Sites: Exploring Cultural Differences in Motives for Instagram Use / Journal of Computer-Mediated Communication, (2017).
  edit
 3. 365336
  Car, Sandra ; Kolak, Ante ; Markić, Ivan ;
  Stavovi učenika o nastavnom procesu u multikulturalnim školama : socijalni aspekt / 2015Pedagogijska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Školska knjiga, 2014 , Vol. 11, No. 2(2015), str. 71-83.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308271
  Car, Sandra ; ;
  Reklame i djeca: Stvaranje vrijednosti i želja / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 111-112 (2009), 85-86 ; str. 26-27.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335549
  Car, Sandra ; Kolak, Ante ; Markić, Ivan ;
  The social component of teaching in multicultural schools - students’ perspective / U: Bartulović, Marija ; Bash, Leslie ; Spajić-Vrkaš, Vedrana (ur.). IAIE Zagbreb 2013: Unity and disunity, connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation. Conference proceedings.. Zagreb : Interkultura, 2014, str. 126-137.
  [Naziv skupa: IAIE Zagbreb 2013: Unity and disunity, connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation (17.-21.09.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 315672
  Car, Sandra ;
  Nepostojeći svijet: Uloga masovnih medija u socijalnoj konstrukciji stvarnosti mladih / U: Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Svezak 2. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008, str. 205-211.
  [Naziv skupa: Cjeloživotno učenje za održivi razvoj 2008. (21.-23.05.2008. ; Plitvice, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 365332
  Batarelo Kokić, Ivana ; Car, Sandra ; Klišanin, Kristina ;
  Teacher Education Students’ attitudes towards the use of information and communication technology: Some Implications for Teacher Education in Croatia / 2015ATEE Annual Conference 2015 – Programme and Abstracts BookATEE. Glasgow : ATEE, 2015, str. 122.
  http://www.gla.ac.uk/media/media_416528_en.pdf
  edit
 2. 316475
  Car, Sandra ; ;
  Tko sam zapravo ja? – konstruiranje identiteta online / 18. dani Frane Petrića / 18. Days of Frane Petrić. Zagreb : HFD - Hrvatsko filozofsko društvo, 2009, str. 52-53.
  [Naziv skupa: Filozofija i mediji Međunarodni interdisciplinarni simpozij (18. dani Frane Petrića) (20.-23.09.2009. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 3. 316472
  Bartulović, Marija ; Car, Sandra ;
  Povezanost glazbenih preferencija adolescenata i stavova o spolnim ulogama /
  [Naziv skupa: Međunarodna znanstvena konferencija Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja (16.-18.10.2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 4. 315538
  Car, Sandra ;
  Kooperativno učenje (putem tehnologija) kao sredstvo uspostavljanja interkulturalnog dijaloga / Šesti susret pedagoga Hrvatske: Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunkacije. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2008, str. 52-52.
  [Naziv skupa: Šesti susret pedagoga Hrvatske: Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunkacije (08.-11.04.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 5. 315539
  Car, Sandra ;
  Creating Desires: The Effects of Television Toy Advertising on Children / Child and Teen Consumption 2008: the 3rd international conference on multidisciplinary perspectives on child and teen consumption. Norveška : Norwegian Centre for Child Research, 2008
  [Naziv skupa: Child and Teen Consumption 2008: the 3rd international conference on multidisciplinary perspectives on child and teen consumption (24.-25.04.2008. ; Trondheim, Norveška)]
  edit
 6. 316473
  Car, Sandra ;
  Slobodno vrijeme adolescenata u digitalnoj kulturi / Filozofija slobodnoga vremena i športa. Zagreb : HFD - Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 18-18.
  [Naziv skupa: Filozofija slobodnoga vremena i športa Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva (27.-28.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393548
  Car, Sandra ;
  Socijalna konstrukcija društva i 'drugih': aspekt medija i aspekt gledatelja / Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: znanstvena monografija / uredio Neven Hrvatić. Zagreb ; Virovitica: Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, 2018., str. 130-138..
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308844
  Car, Sandra ; ;
  Don Tapscott: Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing our World / Metodički ogledi - časopis za filozofiju odgoja, 16 (2010), 1-2 ; str. 167-171.
  edit

2.13 Traktat, prelimiarna studija, studija

 1. 371504
  Jeđud Borić, Ivana ; Mirosavljević, Anja ; Koller-Trbović, Nivex ; Širanović, Ana ; Car, Sandra ; Kušević, Barbara ;
  Poštujmo, uključimo, uvažimo : analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj / Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789537702366.
  http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/Analiza_stanja_djecje_participacije_u_Hrvatskoj.pdf
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316474
  Car, Sandra ;
  Socijalni odnosi učenika u vremenu online komunikacije /
  [Naziv skupa: Kurikulum suvremenog odgoja i škole Znanstveni kolokvij (04.-06.09.2009. ; Brijuni, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:20