Matić, Davorka - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391484
  Matić, Davorka ;
  Arapski nacionalizam: uspon, slom i posljedice jedne ideologije / Revija za sociologiju, 48 (2018), 2 ; str. 177-207. http://dx.doi.org/10.5613/rzs.48.2.3
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=276228
  edit
 2. 379609
  Matić, Davorka ;
  The Calling of Sociology: Beyond Valuedetached Professionalism and Partisan Activism / Revija za sociologiju, 47 (2017), 2 ; str. 177-205. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.5613/rzs.47.2.3
  http://bib.irb.hr/datoteka/919213.Rev_za_soc_2017_2_Matic_5.pdf | https://hrcak.srce.hr/187355

  Scopus ID:2-s2.0-85031760994
  edit
 3. 309176
  Matić, Davorka ;
  Islamski pokret u arapskom svijetu:uzroci, teme i politički značaj / Socijalna ekologija, XX (2011), 1 ; str. 31-54.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100705
  edit
 4. 308590
  Matić, Davorka ; Mikac, Robert ;
  Humanitarni intervencionizam: etička, pravna i sigurnosna pitanja u 21. stoljeću / Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, XIII (2010), 1 ; str. 51-76.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96424
  edit
 5. 309175
  Matić, Davorka ; Bilandžić, Mirko ;
  Politički islam i mogućnosti demokratizacije arapskog svijeta: slučaj Egipta / Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, XIII (2010), 2 ; str. 33-57.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101877
  edit
 6. 308588
  Matić, Davorka ;
  Islam i politika: prilog raspravi o uzrocima demokratskog deficita na Bliskom istoku / Revija za sociologiju, 39 (2008), 4 ; str. 283-305.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=55469
  edit
 7. 309178
  Matić, Davorka ;
  Demokracija, povjerenje i socijalna pravda / Revija za sociologiju, XXXI (2000), 3-4 ; str. 183-197.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312742
  Matić, Davorka ;
  Political Culture, Socio-Cultural Values and Democratic Consolidation in Croatia / U: Ramet, Sabrina P. ; Clewing, Konrad ; Lukić, Reneo (ur.). Croatia since Independence: War, Politics, Society, Foreign Relations. Munchen : R.Oldenbourg Verlag, 2008, str. 171-188.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 290700
  Matić, Davorka ;
  Znanost kao kultura i društvena praksa : doprinos sociologije znanja razumijevanju znanstvene spoznaje / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. - 247 str ; 21 cm. ISBN: 9789532224061 (Naklada Jesenski i Turk).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30