Hrvatić, Neven - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393545
  Hrvatić, Neven ;
  Položaj djeteta u posttranzicijskim društvima jugoistočne Europe / Putokazi, 5 (2017), 2 ; str. 183-198.
  edit
 2. 335201
  Hrvatić, Neven ;
  Interkulturalne odrednice seksualne pedagogije / Suvremena pitanja, 17. (2014.), str. 15-25.
  http://www.maticahrvatska-mostar.ba/images/pdf/suvremena_pitanja/SP_17.pdf
  edit
 3. 309157
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima / Pedagogijska istraživanja, 8 (2011.), 1 ; str. 7-18.
  edit
 4. 308786
  Hrvatić, Neven ; ;
  Prilozi za povijest odgoja i obrazovanja Roma u Hrvatskoj / Anali za povijest odgoja, 8 (2009.), str. 19-34.
  edit
 5. 307472
  Hrvatić, Neven ; ;
  Vseživljensko izobraževanje - izobraževanje oseb s posebnimi potrebami / Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, 1 (2008.), 2 ; str. 45-1-50-6.
  edit
 6. 307768
  Hrvatić, Neven ; Sablić, Marija ;
  Interkulturalne dimenzije nacionalnog kurikuluma / Pedagogijska istraživanja, 2 (2008), str. 197-208.
  edit
 7. 306579
  Hrvatić, Neven ; Piršl, Elvi ;
  Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja / Pedagogijska istraživanja, 2(2005.), 2. ; str. 251-266.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309706
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalni odgoj i obrazovanje / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 101. (2012.), 127. ; str. 2-4.
  edit
 2. 307767
  Hrvatić, Neven ; ;
  Romi u Hrvatskoj: interkulturalne odrednice / Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 3 (2009.), str. 231-234.
  edit
 3. 307484
  Hrvatić, Neven ;
  Pedagoške kompetencije (vjero)učitelja / Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 2 (2008) ; str. 9-17.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335659
  Hrvatić, Neven ;
  Interkulturalne odrednice seksualne pedagogije / U: Hrvatić, Neven ; Lukenda, Anita ; Pavlović, Slavica ; Spajić-Vrkaš, Vedrana ; Vasilj, Mario (ur.). Pedagogija, obrazovanje i nastava. Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2014., str. 321-328.
  [Naziv skupa: 2. međunarodna znanstvena konferencija: Pedagogija, obrazovanje i nastava (21.-23. 03. 2013. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 316895
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija / U: Babić, Dragutin ; Župarić-Iljić, Drago (ur.). Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2010., str. 131-142.
  [Naziv skupa: Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije (16.10.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 317005
  Hrvatić, Neven ; Sablić, Marija ;
  Kultura kao polazište u izradi nacionalnog kurikuluma / U: Subotić, Ljiljana ; Živančević-Sekeruš, Ivana (ur.). Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kukltura". Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2010., str. 237-245.
  [Naziv skupa: Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura" (1.12.2009. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit
 4. 315879
  Hrvatić, Neven ; Bartulović, Marija ;
  Škola budućnosti : nove kompetencije učitelja / U: Puževski, Valentin ; Strugar ; Vladimir (ur.). Poruke XV. križevačkih pedagoških dana : Škola danas, za budućnost : znanstveno-praktični obzori : zbornik radova. Varaždinske Toplice ; Bjelovar, Križevci : "Tonimir" ; Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Ogranak ; Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Ogranak, 2009., str. 56-67.
  [Naziv skupa: Križevački pedagoški dani (15 ; 2007) (30.11.-01.12.2007. ; Križevci, Hrvatska)]
  edit
 5. 315884
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalno obrazovanje : novi razvoji / U: Peko, Anđelka ; Mlinarević, Vesnica (ur.). Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama : zbornik radova = Educational challenges in multicultural communities : proceedings. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera, Učiteljski fakultet ; Nansen dijalog centar, 2009., str. 99-130.
  [Naziv skupa: Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama = Educational challenges in multicultural communities (10.-13.10.2007. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335547
  Hrvatić, Neven ; Bedeković, Vesna ;
  Intercultural Competence for a Co-existance in a Multicultural Society / U: Bartulović, Marija ; Bash, Leslie ; Spajić Vrkaš, Vedrana (ur.). IAIE Zagreb 2013: Unity and disunity, connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation. Conference proceedings.. Zagreb : Interkultura/IAIE, 2014., str. 267-277.
  [Naziv skupa: IAIE Zagreb 2013: Unity and disunity, connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation. (17.-21. 09. 2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.iaie.org/zagreb/IAIE%20Zagreb%202013%20eBook.pdf
  edit
 2. 316412
  Hrvatić, Neven ; Posavec, Koraljka ;
  Obrazovanje učitelja : prema novim kompetencijama / U: Czékus, Géza (ur.). A tanítóképzés jövőképe : eljárás = Budućnost obrazovanja učitelja : zbornik radova. Subotica : Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2009., str. 473-479.
  [Naziv skupa: A tanítóképzés jövőképe - Budućnost obrazovanja učitelja (18.-20.09.2008. ; Subotica, Srbija)]
  edit
 3. 316413
  Hrvatić, Neven ; Blažević Simić, Ana ;
  Interkulturalni kurikulum i obrazovanje Roma u Hrvatskoj / U: Bene, Annamaria (ur.). Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban III. Subotica : Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2009., str. 243-255.
  [Naziv skupa: AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A FELZÁRKÓZTATÁS VETÜLETEI AZ OKTATÁSBAN - JEDNAKOST ŠANSI KAO REZULTAT INTEGRACIJE U OBRAZOVANJU (17-19.09.2009. ; Subotica, Srbija)]
  edit
 4. 315321
  Hrvatić, Neven ; Komar, Zvonimir ;
  Obrazovanje učitelja u Hrvatskoj : nove paradigme / U: Kaich, Katalin ; Czekus, Geza (ur.). Obrazovanje učitelja nekada i danas : zbornik radova. Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, 2008, (2007), 96-101.
  [Naziv skupa: Obrazovanje učitelja nekada i danas (25.09.2007. ; Subotica, Vojvodina, Srbija)]
  edit
 5. 315168
  Hrvatić, Neven ; Posavec, Koraljka ; Komar, Zvonimir ;
  Europski okviri reforme odgojno-obrazovnih sustava: EU - Hrvatska / Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja. Međunarodni interdisciplinarni naučni skup Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja, 14-16. decembar 2006, Novi Sad , (2006), 45-50 .
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 322384
  Hrvatić, Neven ;
  Ovisnost o igrama na sreću: pedagoška prevencija i resocijalizacija / U: Međugorje, Bosna i Hercegovina, 12.-14. 10. 2012. (ur.). Seminar Ovisnost o igrama na sreću: između bolesti i osobne-društvene odgovornosti
  [Naziv skupa: Ovisnost o igrama na sreću: između bolesti i osobne-društvene odgovornosti]
  edit
 2. 315880
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalni i religijski aspekti školskog kurikuluma /
  [Naziv skupa: Uloga i zadaci sudionika u školskom kurikulumu (6-8.03.2009. ; Malinska, Hrvatska)]
  edit
 3. 315899
  Hrvatić, Neven ;
  Kurikularno planiranje: odgojni aspekti školskog/domskog kurikuluma /
  [Naziv skupa: Razvojno planiranje i kurikulum (22.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 315318
  Hrvatić, Neven ; ;
  Romi u Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: Comité Catholique International pour les Tsiganes: To be Pacemekrs due to the Position of Gypsies in Europa (28-30.04.2008. ; Trogir, Hrvatska)]
  edit
 5. 315324
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalne dimenzije nacionalnog kurikuluma /
  [Naziv skupa: Šesti susret pedagoga Hrvatske- Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije (08.-11.4.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393541
  Hrvatić, Neven ;
  Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti / Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti. Zagreb : Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2018, str. 197-207.
  edit
 2. 393544
  Hrvatić, Neven ;
  Pedagoška prevencija i resocijalizacija poremećaja u ponašanju / Pedagogija, obrazovanje i nastava: zbornik radova 3. Međunarodne znanstvene konferencije. Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2018, str. 22-31.
  edit
 3. 335359
  Hrvatić, Neven ;
  Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti / U: Hrvatić, Neven (ur.). Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb - Virovitica : Odsjek za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2014., str. 198-211.
  edit
 4. 313282
  Hrvatić, Neven ; ;
  Pedagogija i kultura / U: Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.). Pedagogija i kultura - teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013 (Svezak 1.), str. 152-161.
  edit
 5. 313244
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalno obrazovanje na manjinskim jezicima / U: De Beni, Michele ; Šimović, Vladimir ; Gasparini, Anna Lisa (ur.). Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda - Pedagogy of Communion and the Agazzi Method - Pedagogia di comunione e Metodo Agazzi. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 83-88.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 331491
  Hrvatić, Neven ;
  Novi put-Nevo drom-Nove kalja : Interkulturalni pristup odgoju i obrazovanju Roma u Hrvatskoj. Znanstvena monografija / Zagreb ; Pitomača : Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet : Općina Pitomača, 2014. - 101 str. : graf. prikazi ; 29 cm. ISBN: 9789535621621.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 370025

  Pedagogija, obrazovanje i nastava. Sv. 1. / Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2014. - 477 str. ISBN: 9789958160233.
  edit
 2. 370026

  Pedagogija, obrazovanje i nastava. Sv. 2. / Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2014. - 355 str. ISBN: 9789958160233.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318246
  Hrvatić, Neven ; ;
  Perspektive interkulturalnog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: Stručni skup vjeroučitelja Varaždinske biskupije - Interkulturalni odgoj i obrazovanje kroz prizmu vjerskog odgoja: problem i perspektiva (Romska nacionalna manjina) (7.01.2013. ; Petrijanec, Hrvatska)]
  edit
 2. 322385
  Hrvatić, Neven ;
  Interkulturalni kurikulum i odgoj za različitost / U: Zagreb, Hrvatska, 12.-13. 12. 2013. (ur.). Međunarodni znanstveni kolokvij: Interkulturalni kurikulum i odgoj za različitost
  [Naziv skupa: Interkulturalni kurikulum i odgoj za različitost]
  edit
 3. 322387
  Hrvatić, Neven ;
  Specifičnosti odgoja i obrazovanja Roma u Hrvatskoj / U: Podgorica, Crna Gora, 28. 11. 2013. (ur.). Međunarodni znanstveni okrugli stol: Specifičnosti obrazovanja socijalno depriviranih kategorija djece
  [Naziv skupa: Specifičnosti obrazovanja socijalno depriviranih kategorija djece]
  edit
 4. 322388
  Hrvatić, Neven ;
  Razvoj poduzetničke kompetencije / U: Zagreb, Hrvatska, 4. 10. 2013. (ur.). Okrugli stol: Želim li biti poduzetnik?
  [Naziv skupa: Želim li biti poduzetnik?]
  edit
 5. 317777
  Hrvatić, Neven ;
  Pedagoške odrednice integracije učenika s posebnim potrebama u nastavi geografije /
  [Naziv skupa: Državni seminar za učitelje i nastavnike geografije (12-13.01.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 317829
  Hrvatić, Neven ; ;
  Profesionalni razvoj ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova /
  [Naziv skupa: Profesionalni razvoj ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova (24.-26. 04. 2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 7. 317849
  Hrvatić, Neven ; Bedeković, Vesna ;
  Interkulturalne kompetencije pedagoga /
  [Naziv skupa: Bilateralni naučni kolkvijum - Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (17-20.05.2012. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit
 8. 317192
  Hrvatić, Neven ; ;
  Znanstveni projekt: Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni kolokvij - Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (9.-12.06.2011. ; Zagreb-Virovitica-Pitomača, Hrvatska)]
  edit
 9. 317262
  Hrvatić, Neven ; ;
  Međunarodni znanstveni projekt: Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija /
  [Naziv skupa: Bilaterarlni znanstveni kolkovij - Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (27.10. - 30.10. 2011. ; Zagreb-Pitomača-Virovitica, Hrvatska)]
  edit
 10. 316947
  Hrvatić, Neven ; ;
  Vladimir Poljak kao sveučilišni nastavnik /
  [Naziv skupa: Okrugli stol o pedagogu Vladimiru Poljaku (08.12.2010. ; Šenkovec, Hrvatska)]
  edit
 11. 315907
  Hrvatić, Neven ;
  Sukonstrukcija domskog kurikuluma /
  [Naziv skupa: Kurikularno domsko planiranje (26.-27.04.2009. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 12. 316505
  Hrvatić, Neven ; Posavec, Koraljka ;
  Romi u Hrvatskoj i društvena skrb za Rome /
  [Naziv skupa: Prvi nacionalni susret djelatnika i suradnika u pastoralu Roma (14.10.2009. ; Đakovo, Hrvatska)]
  edit
 13. 316506
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalni kurikulum: od teorije do odgojne prakse /
  [Naziv skupa: Znanstveni kolokvij "Kurikulum suvremenog odgoja i škole" (4.-6.09.2009. ; Brijuni, Hrvatska)]
  edit
 14. 315881
  Hrvatić, Neven ; ;
  Interkulturalni odgoj i obrazovanje u učeničkom domu /
  [Naziv skupa: Različitosti su naše bogatstvo (17-18.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 15. 315882
  Hrvatić, Neven ; ;
  Upravljanje i stručno-pedagoško vođenje učeničkog doma /
  [Naziv skupa: Menadžement i liderstvo u upravljanju učeničkim domom (21-22.04.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 16. 316786
  Hrvatić, Neven ;
  Pedagogijska znanost: između teorije i pedagoške prakse /
  [Naziv skupa: Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja (16-18.10.2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

Uredništva

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 322288
  Slunjski, Edita ; Hrvatić, Neven [edt] ;
  Kultura mišljenja i pozicioniranje autoriteta u ranom odgoju i obrazovanju / Pedagogija i kultura / ur. Neven Hrvatić, Anita Klapan. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012., Str. 364-371.
  [Naziv skupa: Pedagogija i kultura]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 393878
  Hrvatić, Neven ; [edt, aut]
  Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti : znanstvena monografija / Zagreb ; Virovitica : Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, 2018. - 210 str. ; 25 cm. ISBN: 9789538028083.
  edit
 2. 331490
  Hrvatić, Neven ; [edt, aut]
  Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti : znanstvena monografija / Zagreb ; Virovitica : Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, 2014. - 211 str. : graf. prikazi ; 25 cm. ISBN: 9789535621614.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 289648
  Klapan, Anita ; [edt]Hrvatić, Neven ; [edt]
  Pedagogija i kultura : zbornik radova. Sv. 1, Teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti / Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. - 460 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789539916754; 9789539916747 (cjelina).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:25