Jurčić, Marko, - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393549
  Jurčić, Marko ; Klasnić, Irena ;
  Pravednost učitelja kao čimbenik uspješnosti nastave / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, 64 (2015), 1 ; str. 25-44.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=212232
  edit
 2. 309633
  Bedeković, Vesna ; Zrilić, Smiljana ; Jurčić, Marko ;
  Različitost u kontekstu suvremenog kurikuluma / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, 60 (2011), 2 ; str. 149-164.
  edit
 3. 322412
  Jurčić, Marko ;
  Kurikulum nastave kao poticaj razvoju socijalnih kompetencija učenika / Pedagogijska istraživanja / ur. Vlatko Previšić., Str. 205-217.
  [Naziv skupa: Pedagogijska istraživanja]
  edit
 4. 322413
  Jurčić, Marko ; Matešić, Irena ;
  Povezanost razrednog ozračja i interkulturalne osjetljivosti / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. Split : Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 2010 (59 (2010), 4), Str. 495-510.
  [Naziv skupa: Školski vjesnik]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122529
  edit
 5. 322414
  Jurčić, Marko ;
  Spremnost roditelja za sudjelovanje u razrednim i školskim aktivnostima / Pedagogijska istraživanja / ur. Vlatko Previšić., Str. 139-151.
  [Naziv skupa: Pedagogijska istraživanja]
  edit
 6. 322415
  Jurčić, Marko ;
  Učiteljevo zadovoljstvo temeljnim čimbenicima izvannastavnih aktivnosti / Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Osijek : Filozofski fakultet, 2008 (2 (2008), 20), Str. 9-26.
  [Naziv skupa: Život i škola]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57951
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 322416
  Jurčić, Marko ;
  Kurikulum - orijentacija i oslonac školskom pedagogu u razvojno-pedagoškoj djelatnosti škole / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. Zagreb : Zrnoprint, 2010. (90-91 (2010)), Str. 2-3.
  [Naziv skupa: Zrno]
  edit
 2. 322417
  Jurčić, Marko ;
  Rad u skupinama u razrednoj nastavi kao sastavnice cjelovitog poučavanja i učenja / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. Zagreb : Zrnoprint, 2008. (78-79 (2008)), Str. 20-21.
  [Naziv skupa: Zrno]
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 322418
  Jurčić, Marko ;
  Didaktičke situacije i strategije za razvoj kritičkog mišljenja / U: Ljubljana, Slovenija, 28-29.11.2013 (ur.). Education vision & challenge for future generation. Ljubljana, 2013.
  [Naziv skupa: EDUvision 2013]
  edit
 2. 322421
  Jurčić, Marko ;
  Kreativno znanje kao kompetencija za budućnost / U: Vršac, Srbija, 15-18.4.2010 (ur.). Daroviti u procesu globalizacije. Vršac : Visoka škola stručnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov", 2010, Str. 51-54.
  [Naziv skupa: Daroviti u procesu globalizacije]
  edit
 3. 322422
  Jurčić, Marko ;
  Jezgrovno kurikularna metodika kao orjentacijski okvir za metodike nastavnih predmeta / U: Subotica, Srbija, 23-25.09.2010. (ur.). Modern Methodological aspects, Magyar Tannyelvű Tanítóképzö Kar. Subotica : Magyar Tannyelvű Tanítóképzö Kar, 2010.
  [Naziv skupa: Modern Methodological aspects]
  edit
 4. 322420
  Jurčić, Marko ;
  Učenikovo opterećenje školom kao čin ravnoteže između kompetencija i zadovoljstva roditelja / U: Baja, Mađarska, 03.-04.11.2009 (ur.). I.KUTATÁSOKRÓL IDEGEN NYELVEN/ Bölesészeti, műszaki és társadalomtudományi. Baja : Eötvös József Főiskolán, 2009, Str. 9-22.
  [Naziv skupa: KUTATÁSOKRÓL IDEGEN NYELVEN]
  edit
 5. 322424
  Jurčić, Marko ;
  Učionička i izvanučionička nastava u kontekstu odnosa i prožimanja formalnog, neformalnog i informalnog učenja / U: Subotica, Srbija, 15-18.9.2008 (ur.). Budućnost obrazovanja učitelja, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar. Subotica : Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, 2008.
  [Naziv skupa: Budućnost obrazovanja učitelja]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393890
  Jurčić, Marko ; Klasnić, Irena ;
  Domaća zadaća: dopuna školskom učenju i odgojnosti učenika / Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana : EDUvision, 2014, str. 231-247.
  https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QXVZ3OIJ/3027bcf9-0d6c-4c06-b8c1-cf83c5d2c9c0/PDF
  edit
 2. 322419
  Jurčić, Marko ;
  Kompetencijski profil nastavnika u postupku vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća u školi / U: Ljubljana, Slovenia, 6-7.12.2012 (ur.). Modern approaches to teaching the coming generations. Ljubljana, 2012.
  edit
 3. 317566
  Jurčić, Marko ; Markić, Ivan ;
  Modeliranje kohezije školskog razreda u kontekstu interkulturalnih odnosa / U: Subotić, Ljiljana ; Živančević-Sekeruš, Ivana (ur.). Susret kultura. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2010, str. 156-162.
  [Naziv skupa: Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura" (1-4.12.2009. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit
 4. 317795
  Bedeković, Vesna ; Jurčić, Marko ; Kolak, Ante ;
  Sociometrijski status darovitog učenika i njegov položaj u društvenoj (razrednoj) eliti / U: Gojkov, Grozdanka (ur.). Daroviti i društvena elita. Vršac : Visoka škola strukovnih studija Vršac, 2009., str. 80-91.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup "Daroviti i društvena elita" (10. 7. 2009. ; Vršac, Srbija)]
  edit
 5. 317567
  Jurčić, Marko ; Markić, Ivan ;
  Cjeloživotnim učenjem do kompetentnog znanja i kreativnog nastavnog umijeća / U: Bene, Annamaria (ur.). A Tehetseggondozastol az elethosszig Tarto Tanulasig. Subotica : Forum Konyvkiado, Ujvidek es Uyvideki Egyetem, Magyar Tannyelu Tanitokepso Kar, 2009, str. 268-275.
  [Naziv skupa: AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A FELZÁRKÓZTATÁS VETÜLETEI AZ OKTATÁSBAN - JEDNAKOST ŠANSI KAO REZULTAT INTEGRACIJE U OBRAZOVANJU (17-19.09.2009. ; Subotica, Srbija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 322426
  Jurčić, Marko ;
  Intercultural education as quality coexistence factor in contemporary multicultural societies / U: Ohrid, Makedonija, 28-29.5.2010 (ur.). V. International Scientific Conference, „Education for a human society“
  [Naziv skupa: Education for a human society]
  edit
 2. 322427
  Jurčić, Marko ;
  Profesionalni razvoj školskog pedagoga kao ishod trajnog usmjeravanja i uklapanja u proces cjeloživotnog učenja / U: Mostar, BiH, 16-18.10.2008 (ur.). Kontraverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja
  [Naziv skupa: Kontraverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366650
  Jurčić, Marko ;
  Odgoj u izvanučioničkoj nastavi / 2015Odgoj u školi. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 197-222.
  edit
 2. 335870
  Jurčić, Marko ;
  Kultura škole / Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti . Zagreb - Virovitica : Odsjek za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2014. , str. 81-93.
  edit
 3. 322302
  Jurčić, Marko ;
  Pedagoško-didaktička umijeća suvremenog učitelja u izvođenju nastave / Pedagogija i kultura / ur. Neven Hrvatić, Anita Klapan.. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012., str. 190-197.
  [Naziv skupa: Pedagogija i kultura]
  edit
 4. 312905
  Jurčić, Marko ; Markić, Ivan ;
  Pedagoško-didaktička koncepcija, organizacija i praksa u Montessori školi / U: Hicela, Ivon ; Krolo, Ligija ; Mendeš, Branimir (ur.). Pedagogija Marije Montessori – poticaj za razvoj pedagoškog pluralizma, znanstvena monografija. Split : Dječji vrtić Montessori dječja kuća, Udruga Montessori pedagogije, 2011, str. 167-178.
  edit
 5. 322304
  Jurčić, Marko ; ;
  Didaktički modeli u stvaranju produktivnih procesa poučavanja i učenja / Towards establishing a framework of values and standards of quality: selected theoretical-methodological concepts / ur. Olivera Gajić.. Novi Sad : KriMel ; Budisava, 2011, Str. 69-82.
  [Naziv skupa: Towards establishing a framework of values and standards of quality]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 285040
  Jurčić, Marko ;
  Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja / Zagreb : Recedo, 2012. - 268 str. ; 23 cm. ISBN: 9789535707318.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 15:00:34