Nikodem, Krunoslav - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391511
  Nikodem, Krunoslav ; Jurlina, Juraj ;
  U očekivanju opadanja religioznosti? Komparativna analiza religioznosti zagrebačkih studenata / Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 56 (2018), 3 ; str. 273-298. http://dx.doi.org/10.5673/sip.56.3.4
  https://hrcak.srce.hr/207762
  edit
 2. 368066
  Nikodem, Krunoslav ; Nikodem Bunjevac Silvija ;
  Zašto protestanti imaju više djece od katolika? Analiza religijskih i sociokulturnih utjecaja na fertilitet u Europi / 2015Revija za sociologiju, 45 (2015), 3 ; str. 249-278. http://dx.doi.org/10.5613/rzs.45.3.2

  Scopus ID:2-s2.0-84973449205
  edit
 3. 309857
  Nikodem, Krunoslav ; Brstilo, Ivana ;
  Kiborzi i »djeca po narudžbi« 2.0 Prihvaćenost koncepcija poslijeljudskog života u hrvatskom društvu / Revija za sociologiju, 42 (2012), 1 ; str. 61-87. http://dx.doi.org/10.5613/rzs.42.1.3
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=132154
  edit
 4. 309652
  Nikodem, Krunoslav ;
  Religija i crkva : pitanja institucionalne religioznosti u suvremenom hrvatskom društvu / Socijalna ekologija, 20 (2011), 1 ; str. 5-30.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100702
  edit
 5. 310434
  Nikodem, Krunoslav ; Valković, Jerko ;
  Mediji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih karakteristika medijskog prostora s obzirom na supsidijarnost / Bogoslovska smotra, (2011).
  edit
 6. 308795
  Nikodem, Krunoslav ; Aračić, Pero ; Džinić, Ivo ;
  Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine / Bogoslovska smotra, 80 (2010), 2 ; str. 623-642.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=49405
  edit
 7. 309653
  Nikodem, Krunoslav ;
  Religija i obitelj : Utjecaj kršćanskog identiteta na percepciju odnosa roditelja i djece / Socijalna ekologija, 19 (2010), 2 ; str. 173-194.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90144
  edit
 8. 308591
  Galić, Branka ; Nikodem, Krunoslav ;
  Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena / Revija za socijalnu politiku, 16 (2009), 3 ; str. 253-270.
  http://bib.irb.hr/datoteka/454906.Galic_Nikodem_Percepcija_rodnih.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75247
  edit
 9. 308207
  Nikodem, Krunoslav ;
  Kiborzi i "djeca po narudžbi" Prilog sociološkom istraživanju osnova cyber kulture / Socijalna ekologija. Časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 18 (2009.), 2 ; str. 107-129.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=64476
  edit
 10. 307469
  Nikodem, Krunoslav ;
  Ljudsko-konačna granica. Biotehnologija (ra)stvaranja i dolazak poslijeljudskoga / Filozofska istraživanja, 28. (2008.), 1. ; str. 209-221.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=36505
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 315740
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Relation to Life as a Bioethical Question / U: Čović, Ante ; Jurić, Hrvoje ; Thomalla, Klaus (ur.). 9th World congress of bioethics. Book of abstracts.. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008., str. 29-29.
  [Naziv skupa: 9th World congress of bioethics. Associated Conference. 4th South-East European Bioethical Forum. "Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism (03-05.09.2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313024
  Nikodem, Krunoslav ;
  Religiosity and marriage : family attitudes in Croatia / U: Pickel, Gert ; Sammet, Kornelia (ur.). Transformations of Religiosity ; Religion and Religiosity in Eastern Europe 1989 – 2010.. Wiesbaden : Springer VS, 2012, str. 175-196.
  edit
 2. 313115
  Nikodem, Krunoslav ; Zrinščak, Siniša ;
  Croatia's religious story : the coexistence of institutionalized and individualized religiosity / U: Pollack, Detlef ; Müller, Olaf ; Pickel, Gert (ur.). The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe ; Secularization, Individualization and Pluralization. Farnham : Ashgate, 2012, str. 207-227.
  edit
 3. 312773
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Attitude towards Life as a Bioethical Challenge / U: Čović, Ante (ur.). Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2010, str. 208-222.
  edit
 4. 312449
  Galić, Branka ; Nikodem, Krunoslav ;
  Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj / U: Franičević, Vojmir ; Puljz, Vlado (ur.). Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti. Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2009 (-------), str. 107-130.
  http://bib.irb.hr/datoteka/454843.Galic_i_Nikodem_poglavlje_4.doc
  edit
 5. 312314
  Zrinščak, Siniša ; Nikodem, Krunoslav ;
  Why, at all, do we need Religion? Religion and Morality in Post-Communist Europe / U: Pickel, Gert ; Müller, Olaf (ur.). Church and Religion in Contemporary Europe: Results from Empirical and Comparative Research. Wiesbaden : VS Verlag, 2009., str. 13-24.
  edit
 6. 311914
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Koncept i dimenzije socijalnog identiteta / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 53-76.
  edit
 7. 311915
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Socijalni identitet u Hrvatskoj / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 79-102.
  edit
 8. 311921
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Obilježja relacijskih identiteta / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka RAZVOJ I OKOLIŠ), str. 245-286.
  edit
 9. 311917
  Nikodem, Krunoslav ;
  Odnos prema Bogu (transcendentnom) u suvremenom hrvatskom društvu / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 113-151.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 340056
  Baloban, Josip ; [edt , aui , aut]Nikodem, Krunoslav ; [edt , aui , aut]Zrinščak, Siniša ; [edt , aui , aut]
  Vrednote u Hrvatskoj i u Europi : komparativna analiza / Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Katolički bogoslovni fakultet, 2014. - 481 str. : graf. prikazi u bojama ; 25 cm. ISBN: 9789531108942 .
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 319592
  Čaldarović, Ognjen ; [edt]Nikodem, Krunoslav ; [edt]Žažar, Krešimir ; [edt]
  Privatno, javno, zajedničko : sociologija i hrvatsko društvo danas : kongres je posvećen obilježavanju 100. godišnjice rođenja Rudija Supeka : knjiga sažetaka i program rada / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. - 99 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536552832.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32