Kušević, Barbara - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 380684
  Kušević, Barbara ;
  Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj... Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima studenata pedagogije / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, Vol. 66, No.3 (2018).
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=285208
  edit
 2. 372543
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ;
  Queering the White Picket Fence: a social justice take on heteronormative parenting / 2017Multicultural Education Review, 9 (2017), 1 ; str. 11-29.
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2016.1276672
  WOS:000407459400002
  Scopus ID:2-s2.0-85010006269
  edit
 3. 365369
  Kušević, Barbara ;
  Zainteresirani roditelji uvijek nađu vremena za dolazak u školu! Suradnja obitelji i škole u kontekstu reprodukcije društvenih nejednakosti / 2016Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 25 (2016), 2 ; str. 179-198. http://dx.doi.org/10.5559/di.25.2.02
  http://bib.irb.hr/datoteka/828007.di132_02kusevic.pdf | http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238553
  WOS:000383355400002
  Scopus ID:2-s2.0-84979506258
  edit
 4. 335194
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Child Participation in Family-School Cooperation / Center for Educational Policy Studies Journal, 4 (2014), 1 ; str. 121-136.
  http://www.cepsj.si/doku.php?id=en:volumes:2014-vol4-no1

  Scopus ID:2-s2.0-84897534376
  edit
 5. 372553
  Kušević, Barbara ;
  Odgojne implikacije odgođenoga roditeljstva / Pedagogijska istraživanja, Pedagogijska istraživanja, Vol.10 No.1 Svibanj 2013..
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=186875
  edit
 6. 309849
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  He, she, it: gender bias in teacher–student interaction at university / Intercultural education, 23 (2012), 2 ; str. 147-159. http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2012.686237
  edit
 7. 319958
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Parental image of the child : based on surveys in families in the Republic of Croatia / Problemy wczesnej edukacji = Issues in early education, 17 (2012), 2 ; str. 80-96.
  edit
 8. 308943
  Kušević, Barbara ; ;
  (Ne)uvažavanje participativnih prava djeteta: suvremeni obiteljski odgoj između poslušnosti i odgovornosti / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 12 (2010), 1/2 ; str. 105-116.
  edit
 9. 308273
  Kušević, Barbara ; ;
  Tjelesno kažnjavanje kao odraz roditeljskog shvaćanja djeteta / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 11 (2009), 1/2 ; str. 121-134.
  edit
 10. 308762
  Kušević, Barbara ; ;
  Licencija za roditeljstvo - buduća realnost ili utopijska projekcija? / Pedagogijska istraživanja, 6 (2009), 1-2 ; str. 191-202.
  edit
 11. 307584
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ;
  Kako djeca doživljavaju kažnjavanje u obitelji? / Dijete i društvo - časopis za promicanje prava djeteta, 10 (2008), 1/2 ; str. 49-70.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 369264
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ;
  Interkulturna homofobija: LGBTIQ (ne)vidljivost u odgojno-obrazovnom kontekstu / Pedagogijska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Školska knjiga, 2014, Vol. 11, No. 2 (2014), str. 229-246.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=256799
  edit
 2. 309422
  Kušević, Barbara ; ;
  Socijalna konstrukcija roditeljstva – implikacije za obiteljsku pedagogiju / Pedagogijska istraživanja, 8 (2011), 2 ; str. 297-309.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172464
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 319957
  Kušević, Barbara ; ;
  Suradnja s očevima – trajni izazov za odgojno-obrazovne ustanove / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 99-100 (2012), 125-126 ; str. 35-37.
  edit
 2. 308763
  Kušević, Barbara ; ;
  Licencija za roditeljstvo / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 116-117 (2010), 90-91 ; str. 25-26.
  edit
 3. 308764
  Kušević, Barbara ; ;
  Pluralizam obiteljskih struktura - novi izazov u suradnji učitelja i roditelja / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 116-117 (2010), 90-91 ; str. 49-60.
  edit
 4. 307850
  Kušević, Barbara ;
  IPOD u ranom djetinjstvu: mobilna tehnologija i pričanje priča / Zrno - časopis za obitelj, vrtić i školu, 20 (2009), 85-86 ; str. 15-15.
  edit
 5. 307851
  Kušević, Barbara ; ;
  Poboljšanje dječje sigurnosti pri korištenju online tehnologije / Zrno - časopis za obitelj, vrtić i školu, 20 (2009), 85-86 ; str. 32-33.
  edit
 6. 307852
  Kušević, Barbara ; ;
  Razmišljanja o prijelazu u školu / Zrno - časopis za obitelj, vrtić i školu, 20 (2009), 85-86 ; str. 42-43.
  edit
 7. 307588
  Kušević, Barbara ; ;
  Kako roditelji kažnjavaju djecu i što djeca misle o tome / Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu, 19 (2008), 82 ; str. 30-31.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317908
  Kušević, Barbara ; ;
  Demistifikacija privatnosti obitelji kao prilog povećanju kvalitete života djece / Unapređenje kvalitete života djece i mladih. 2012, str. 161-170.
  [Naziv skupa: Unapređenje kvalitete života djece i mladih (23-24.06.2012. ; Zlatibor, Srbija)]
  edit
 2. 315943
  Kušević, Barbara ; ;
  Teškoće u suradnji jednoroditeljskih obitelji i dječjeg vrtića / U: Babić, Nada ; Redžep Borak, Zora (ur.). Dječji vrtić - mjesto učenja djece i odraslih. Osijek : Centar za predškolski odgoj Osijek, 2009, str. 353-359.
  [Naziv skupa: Dječji vrtić - mjesto učenja djece i odraslih (07-09.05.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 316503
  Kušević, Barbara ; ;
  Obitelj - pomoć ili prepreka otkrivanju darovitosti? / U: Kaich, Katalin (ur.). A tehetseggondozastol az elethosszig tarto tanulasig. Novi Sad : Forum Konyvkiado, Magyar Tannyelvu Tanitokepzo Kar, 2009, str. 9-15.
  [Naziv skupa: Az Eselyegyenloseg Es A Felzarkoztatas Vetuletei Az Oktatasban (17-19.09.2009. ; Subotica, Srbija)]
  edit
 4. 315813
  Ljubetić, Maja ; Kušević, Barbara ; Maleš, Dubravka ;
  Osposobljavanje budućih učitelja razredne nastave za rad s roditeljima / U: Cindrić, Mijo ; Domović, Vlatka ; Matijević, Milan (ur.). Pedagogija i društvo znanja. Zagreb : Producent, 2008, str. 211-219.
  [Naziv skupa: Pedagogija i društvo znanja (13-14.11.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316789
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Child Participation in Family-School Cooperation /
  [Naziv skupa: Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society (14-18.06.2010. ; Istanbul, Turska)]
  edit
 2. 316094
  Kušević, Barbara ; ;
  Obitelj u dječjim slikovnicama /
  [Naziv skupa: Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja (16-18.10.2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 319960
  Kušević, Barbara ; ;
  Kultura intenzivnoga majčinstva kao izazov za suvremenu pedagogiju / U: Ljubetić, Maja ; Zrilić, Smiljana (ur.). Pedagogija i kultura. Znanstvena monografija. Kultura kao polje pedagoške akcije: odgoj, obrazovanje, kurikulum. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013, str. 98-106.
  edit
 2. 319959
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ;
  Nova paradigma obiteljskoga odgoja / U: Maleš, Dubravka (ur.). Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011, str. 41-66.
  edit
 3. 312302
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ;
  How do children perceive punishment in the family? / U: Kornhauser, Pavle (ed.) (ur.). Youth without corporal punishment for our children. Ljubljana : Slovenian Association of Friends of Youth, 2009, str. 113-133.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 307585
  Kušević, Barbara ; ;
  Daly, M. (ur.) Roditeljstvo u suvremenoj Europi: pozitivan pristup. Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing, 2007. / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 10 (2008), 1/2 ; str. 511-515.
  edit
 2. 307586
  Kušević, Barbara ; ;
  McLeod, A.(2008) Slušati djecu: vodič za stručnjake. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. / Dijete i društvo: časopis za promicanje prava djeteta, 10 (2008), 1/2 ; str. 531-534.
  edit
 3. 307587
  Kušević, Barbara ; ;
  Sielert, U. (2008) Uvod u seksualnu pedagogiju. Zagreb: Educa. / Pedagogijska istraživanja, 5 (2008), 1 ; str. 115-117.
  edit
 4. 307600
  Kušević, Barbara ; ;
  William i Martha Sears (2008): Povezujuće roditeljstvo / Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu, 19-20 (2008), 83-84 ; str. 46-47.
  edit
 5. 307601
  Kušević, Barbara ; ;
  Međunarodna znanstvena konferencija "Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja" / Zrno, 19-20 (2008), 83-84 ; str. 49-49.
  edit

2.13 Traktat, prelimiarna studija, studija

 1. 371504
  Jeđud Borić, Ivana ; Mirosavljević, Anja ; Koller-Trbović, Nivex ; Širanović, Ana ; Car, Sandra ; Kušević, Barbara ;
  Poštujmo, uključimo, uvažimo : analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj / Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789537702366.
  http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/Analiza_stanja_djecje_participacije_u_Hrvatskoj.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29