Maleš, Dubravka - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393892
  Maleš, Dubravka ; Romstein, Ksenija ;
  Parents’ View on Parenting - a Survey of Croatian Parents / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, (2015).
  edit
 2. 335194
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Child Participation in Family-School Cooperation / Center for Educational Policy Studies Journal, 4 (2014), 1 ; str. 121-136.
  http://www.cepsj.si/doku.php?id=en:volumes:2014-vol4-no1

  Scopus ID:2-s2.0-84897534376
  edit
 3. 319958
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Parental image of the child : based on surveys in families in the Republic of Croatia / Problemy wczesnej edukacji = Issues in early education, 17 (2012), 2 ; str. 80-96.
  edit
 4. 307584
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ;
  Kako djeca doživljavaju kažnjavanje u obitelji? / Dijete i društvo - časopis za promicanje prava djeteta, 10 (2008), 1/2 ; str. 49-70.
  edit
 5. 307085
  Jurić, Vladimir ; Maleš, Dubravka ;
  Škola i roditelji / Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 135 (1994), 2 ; str. 133-140.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308863
  Maleš, Dubravka ; Stričević, Ivanka ; Ljubetić, Maja ;
  Osposobljavanje budućih pedagoga za rad s roditeljima / Život i škola, 56 (2010), 24 ; str. 35-44.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317116
  Širanović, Ana ; Maleš, Dubravka ;
  Pravo djeteta na sudjelovanje u procesu suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove / U: Vantić-Tanjić, Medina ; Nikolić, Milena ; Huremović, Alma ; Dizdarević, Alma (ur.). Unapređenje kvalitete života djece i mladih 2011.. Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2011, str. 123-133.
  [Naziv skupa: Unapređenje kvalitete života djece i mladih (11-12.06.2011. ; Tuzla, Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/516775.Ana_Markovinovic_Dubravka_Males_Tuzla_konferencija.doc
  edit
 2. 316912
  Maleš, Dubravka ; Ljubetić, Maja ; Stričević, Ivanka ;
  Osposobljavanje budućih odgojitelja za rad s roditeljima / U: Bacalja, Robert (ur.). Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010, str. 321-336.
  [Naziv skupa: Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja (30-31.07.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 3. 315813
  Ljubetić, Maja ; Kušević, Barbara ; Maleš, Dubravka ;
  Osposobljavanje budućih učitelja razredne nastave za rad s roditeljima / U: Cindrić, Mijo ; Domović, Vlatka ; Matijević, Milan (ur.). Pedagogija i društvo znanja. Zagreb : Producent, 2008, str. 211-219.
  [Naziv skupa: Pedagogija i društvo znanja (13-14.11.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 4. 315820
  Maleš, Dubravka ; Romstein, Ksenija ; Balić, Tijana ;
  Obiteljska pedagogija i suradnja s roditeljima u programima studija predškolskog odgoja / U: Cindrić, Mijo ; Domović, Vlatka ; Matijević, Milan (ur.). Pedagogija i društvo znanja. Zagreb : Producent, 2008, str. 221-228.
  [Naziv skupa: Pedagogija i društvo znanja (13-14.11.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  http://http://www.ufzg.hr/wp-content/uploads/2010/09/Pedagogy-and-the-Knowledge-Society-vol.-1.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316789
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Child Participation in Family-School Cooperation /
  [Naziv skupa: Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society (14-18.06.2010. ; Istanbul, Turska)]
  edit
 2. 315677
  Maleš, Dubravka ; Ljubetić, Maja ; Stričević, Ivanka ;
  Osposobljavanje budućih odgajatelja za rad s roditeljima / U: Robert Bacalja (ur.). Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja. Zadar : Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2008., str. 30-31.
  [Naziv skupa: Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja (30. i 31. svibnja 2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366649
  Maleš, Dubravka ;
  Partnerstvom obitelji i škole do uspješnog odgojno-obrazovnog rada / 2015Odgoj u školi. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 45-74.
  edit
 2. 319959
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ;
  Nova paradigma obiteljskoga odgoja / U: Maleš, Dubravka (ur.). Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011, str. 41-66.
  edit
 3. 312302
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ;
  How do children perceive punishment in the family? / U: Kornhauser, Pavle (ed.) (ur.). Youth without corporal punishment for our children. Ljubljana : Slovenian Association of Friends of Youth, 2009, str. 113-133.
  edit
 4. 311947
  Maleš, Dubravka ;
  Afirmacija roditeljstva / U: Puljiz, Vlade ; Bouillet, Dejana (ur.). Nacionalna obiteljska politika. Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003, (2003), str. 277-301.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316380
  Maleš, Dubravka ; Stričević, Ivanka ; Ljubetić, Maja ;
  Osposobljavanje budućih pedagoga za rad s roditeljima /
  [Naziv skupa: Međunarodna znanstvena konferencija Kontroverze suvremene pedagogije (16 -18. 10. 2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 315703
  Ljubetić, Maja ; Stričević, Ivanka ; Maleš, Dubravka ;
  Osposobljavanje i osnaživanje odgajatelja i učitelja za adekvatno odgovaranje na potrebe roditelja /
  [Naziv skupa: I. Simpozij stručnjaka i praktičara s područja ranog razvoja djece te predstavnika roditelja (2. srpnja 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312695
  Slunjski, Edita ; Maleš, Dubravka [edt] ;
  Različiti pristupi istraživanju i tvorbi kurikuluma / U: Maleš, Dubravka (ur.). Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011, str. 179-208.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 265594
  Maleš, Dubravka ; [edt, aut]
  Nove paradigme ranoga odgoja / Zagreb : Filozofski fakultet ; Zavod za pedagogiju, 2011. - 303 str. : graf. prikazi ; 23 cm. ISBN: 9789531753944.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 379138
  Maleš, Dubravka ; [edt]Širanović, Ana ; [edt]Višnjić-Jevtić, Adrijana ; [edt]
  Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje teorije, politike i prakse / [Elektronička građa] : Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, cop. 2017. - 1 online jedinica građe ( MB). ISBN: 9789531756617.
  Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje | http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30