Posavec, Koraljka - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 369266
  Previšić, Vlatko ; Posavec, Koraljka ;
  Hrvatske interkulturno-obrazovne retrospektive / Pedagogijska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Školska knjiga, 2014 , Vol. 11, No. 2 (2014), str. 183-190.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=256768
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 316412
  Hrvatić, Neven ; Posavec, Koraljka ;
  Obrazovanje učitelja : prema novim kompetencijama / U: Czékus, Géza (ur.). A tanítóképzés jövőképe : eljárás = Budućnost obrazovanja učitelja : zbornik radova. Subotica : Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2009., str. 473-479.
  [Naziv skupa: A tanítóképzés jövőképe - Budućnost obrazovanja učitelja (18.-20.09.2008. ; Subotica, Srbija)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316505
  Hrvatić, Neven ; Posavec, Koraljka ;
  Romi u Hrvatskoj i društvena skrb za Rome /
  [Naziv skupa: Prvi nacionalni susret djelatnika i suradnika u pastoralu Roma (14.10.2009. ; Đakovo, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-07-16 13:45:38