Previšić, Vlatko - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 305994
  Domović, Vlatka ; Godler, Zlata ; Previšić Vlatko ;
  Srednjoškolci i kultura demokracije / Pedagogijska istraživanja, 1 (2004), 1 ; str. 67-88.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 369266
  Previšić, Vlatko ; Posavec, Koraljka ;
  Hrvatske interkulturno-obrazovne retrospektive / Pedagogijska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Školska knjiga, 2014 , Vol. 11, No. 2 (2014), str. 183-190.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=256768
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309443
  Previšić, Vlatko ; ;
  Uloga pedagoga u implementaciji kurikuluma: temeljna polazišta / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 21 (2010), 116-117 ; str. 4-6.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315673
  Previšić, Vlatko ; ;
  Globalne dimenzije održiva razvoja u nacionalnom školskom kurikulumu / U: Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008, str. 55-65.
  [Naziv skupa: Cjeloživotno učenje za održivi razvoj 2008. (21.-23.05.2008. ; Plitvice, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316810
  Previšić, Vlatko ; ;
  Kontroverze suvremene pedagogije i prakse odgoja i obrazovanja /
  [Naziv skupa: Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja (16.-18.10.2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317244
  Previšić, Vlatko ; ;
  Je li multikulturalizam stvarno mrtav?! /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni kolokvij "Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima" (9.-12.06.2011. ; Zagreb-Virovitica-Pitomača, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34