Lukec, Jasmina - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 335288
  Lukec, Jasmina ;
  Ambiciozan slavljenički zbornik ; Perivoj od slave - zbornik u čast akademkinji Dunji Fališevac / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 521 (2014), str. 12-12.
  http://www.matica.hr/vijenac/521/Ambiciozan%20slavljeni%C4%8Dki%20zbornik%20/
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379062
  Dukić, Davor ; Lukec, Jasmina ;
  PJESME ANE KATARINE ZRINSKI – POETIKA I KONTEKST Croatica, 41 (2017) 61 .
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29