Malnar, Marija - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379123
  Malnar, Marija ;
  Iz morfologije govora Tršća / Hrvatski dijalektološki zbornik, 21 (2017) ; str. 203-216.
  http://bib.irb.hr/datoteka/890455.Malnar_Jurisic.pdf
  WOS:000413722900012
  Scopus ID:2-s2.0-85038012357
  edit
 2. 375787
  Bašić, Martina ; Malnar, Marija ;
  Hrvatska dijalektološka istraživanja - ščera, danas, jutra / 2016Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40 (2016), 60 ; str. 63-74.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 3. 375791
  Kovač, Hrvoje ; Malnar, Marija ;
  O fonologiji govora Crnoga Luga / 2016Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42 (2016), 2 ; str. 483-503.
  http://bib.irb.hr/datoteka/868110.10_Kovac__Malnar_Jurisic-1.pdf
  WOS:000413182900010
  Scopus ID:2-s2.0-85016717383
  edit
 4. 365961
  Vukša Nahod, Perina ; Malnar, Marija ;
  Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina / 2016Hrvatski dijalektološki zbornik, 20 (2016) ; str. 225-248.
  http://bib.irb.hr/datoteka/827203.Vuksa_Malnar-_HDZ.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238396
  WOS:000413715800018
  edit
 5. 365965
  Malnar, Marija ; Vukša Nahod, Perina ;
  O čovjeku ukratko – konceptualna analiza frazema čabarskih govora / 2015Jezikoslovni zapiski, 21 (2015), 1; str. 121-136.
  puni tekst rada
  edit
 6. 310137
  Malnar, Marija ;
  Fonologija govora Tršća u Gorskom kotaru / Jezikoslovlje, 14 (2013), 1 ; str. 101-128.
  edit
 7. 310286
  Malnar, Marija ;
  Sjeverni dio gorskokotarske kajkavštine nekad i danas / Hrvatski dijalektološki zbornik, 18 (2013), str. 47-59.
  edit
 8. 309605
  Malnar, Marija ;
  Somatska frazeologija čabarskih govora / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37 (2011), 1 ; str. 101-119.
  edit
 9. 309674
  Malnar, Marija ;
  Poredbeni frazemi u čabarskim govorima / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 57 (2011), str. 155-173.
  edit
 10. 309002
  Malnar, Marija ;
  Dijalekti u Gorskom kotaru / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36 (2010), 1 ; str. 47-69.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 310287
  Malnar, Marija ; Muhvič, Tanja ;
  Somatska frazeologija kostelskega in goranskega narečja / Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact, Europhras 2012, 1 (2013), str. 301-316.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 317214
  Malnar, Marija ;
  Iz frazeologije čabarskih govora / U: Jembrih, Alojz (ur.). Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zagreb : Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, 2011, str. 173-179.
  [Naziv skupa: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju (5.9.2011. ; Krapina, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379120
  Malnar, Marija ;
  Tijelo u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji / Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 45. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2017., str. 75-99.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola. Seminar (45 ; 2016 ; Dubrovnik)]
  edit
 2. 375786
  Malnar, Marija ;
  O frazeološkim istraživanjima u hrvatskoj dijalektologiji / 2016Naučni trudove. Plovdiv : University of Plovdiv, 2016, str. 86-96.
  http://bib.irb.hr/datoteka/856240.Plovdiv_-_rad_finalno.pdf
  edit
 3. 375788
  Vukša Nahod, Perina ; Malnar, Marija ;
  Tko im je mršav, a tko debeo? - crtice iz kominske frazeologije / 2016Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016, str. 421-432.
  http://bib.irb.hr/datoteka/864012.Vuka_Nahod_Malnar_Jurii.pdf
  edit
 4. 316838
  Malnar, Marija ; Vukša, Perina ;
  Postoje li čakavski elementi u fonologiji čabarskih govora? / U: Turk, Marija : Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. Rijeka : 2012, str. 319-328.
  [Naziv skupa: Hrvatski slavistički kongres (5 ; 2010) (07. 0-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 5. 317826
  Menac-Mihalić, Mira ; Malnar, Marija ;
  Novo u tršćanskoj frazeologiji (Tršće, kraj Čabra, Gorski kotar) / U: Bežen, Ante ; Blažeka, Đuro (ur.). 1. Međimurski filološki dani, [Čakovec, 24. - 25. travnja 2009.] . Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 33-39.
  [Naziv skupa: Međimurski filološki dani (1 ; 2009 ; Čakovec)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335671
  Vukša Nahod, Perina ; Malnar, Marija ;
  Tko im je lijep, tko im je dosadan, a tko glup - crtice iz kominske frazeologije / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Šesti hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka.. Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014., str. 119-120.
  [Naziv skupa: Šesti hrvatski slavistički kongres (10-13.09.2014. ; Vukovar i Vinkovci, Hrvatska)]
  edit
 2. 316967
  Malnar, Marija ;
  Problem zapisivanja diftonga u hrvatskim narječjima / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora: Knjiga sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo ,, 2010., str. 47-47.
  [Naziv skupa: Sedmi znanastveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora (9. - 11. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318146
  Malnar, Marija ; Muhvić, Tanja ;
  Somatska frazeologija kostelskega in goranskega narečja / U: Jesenšek, Vida (ur.). Frazeologija in kultura. Maribor : Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2012, str. 117-117.
  [Naziv skupa: Mednarodna konferenca Europhras 2012. (27-31.8.2012. ; Maribor, Ljubljana)]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365967
  Malnar, Marija ;
  Slovensko dijalektalno blago pretočeno u rječnik / 2015Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 27 (2015), 1 ; str. 219-221.
  WOS:000365357200015
  Scopus ID:nema
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30