Marković, Ivan, - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393909
  Marković, Ivan ;
  Bilješke o jeziku Ante Starčevića / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, (2018).
  edit
 2. 393910
  Marković, Ivan ;
  Croatian jokes about Bosnians / Croatica, 62 (2018) ; str. 365-380. http://dx.doi.org/10.17234/Croatica.42.23
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 3. 393912
  Marković, Ivan ;
  Onset affricate-stop clusters in Croatian / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 70 (2018) ; str. 21-43. http://dx.doi.org/10.21857/m8vqrtz569
  http://bib.irb.hr/datoteka/928797.Ivan_Markovic_-_Onset_CK_-_2018.pdf | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=312056
  edit
 4. 365394
  Marković, Ivan ;
  Hrvatski cirkumfiks jo-…-ń / Suvremena lingvistika, 42 (2016), 82 ; str. 191-217.
  WOS:000412675500002
  Scopus ID:2-s2.0-85008227641
  edit
 5. 365393
  Marković, Ivan ;
  O grafemu i hrvatskoj abecedi / 2015Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 65 (2015) ; str. 77-112.
  http://bib.irb.hr/datoteka/786755.Ivan_Markovic_-_Grafem_HR_-_2015.pdf

  Scopus ID:2-s2.0-84994627956
  edit
 6. 309669
  Marković, Ivan ;
  O počecima hrvatskoga nogometa / Nova Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 6 (2012), str. 305-328.
  edit
 7. 309371
  Marković, Ivan ;
  Mihovil Pavlinović i Dragutin A. Parčić : Još jedna plodna veza iz 19. stoljeća / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 56 (2011), str. 51-81.
  edit
 8. 308949
  Marković, Ivan ;
  O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome / Folia onomastica Croatica, 19 (2010), str. 175-202.
  edit
 9. 308950
  Marković, Ivan ;
  Hrvatske koordinativne složenice / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36 (2010), 1 ; str. 71-95.
  edit
 10. 308326
  Marković, Ivan ;
  Rezultativni sekundarni predikat u hrvatskome / Suvremena lingvistika, 68 (2009), 2 ; str. 221-246.
  edit
 11. 308327
  Marković, Ivan ;
  Tri nehrvatske tvorbe : infiksacija, reduplikacija, fuzija / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35 (2009), str. 217-241.
  edit
 12. 307880
  Marković, Ivan ;
  Hrvatski posvojni pridjev kao antecedent relativnoj zamjenici / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34 (2008), str. 239-253.
  edit
 13. 307881
  Marković, Ivan ;
  Hrvatska apozitivna sintagma i sintaksa imenâ / Folia onomastica Croatica, 17 (2008), str. 119-137.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 317066
  Marković, Ivan ;
  Tri radna ljuda : O supletivnosti i mogućim hrvatskim riječima / U: Bagić, Krešimir (ur.). Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge!. Kijevo - Zagreb : Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilište Invictus - AGM, 2011, str. 159-187.
  [Naziv skupa: 10. Kijevski književni susreti : Ivan Slamnig (22-23.07.2011. ; Kijevo, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317065
  Marković, Ivan ;
  Kako u hrvatskome brojimo brojevima / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012, str. 99-114.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (XXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a) (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 319811
  Marković, Ivan ;
  Hrvatske stopljenice : novìna u slengu, jeziku reklame i novina / U: Karabalić, Vladimir (ur.). Diskurs i dijalog : teorije, metode i primjene : zbornik radova s 24. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanog na Filozofskom fakultetu u Osijeku 20.‐22. svibnja 2010.. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku : Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2011., str. 223-238.
  [Naziv skupa: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. (24 ; 2010 ; Osijek) ]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365395
  Marković, Ivan ;
  Hrvatski cirkumfiks jo-...-ń / 2016XIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup = XIII. nemzetközi kroatisztikai tudományos konferencia. Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj - Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, 2016, str. 37-38.
  edit
 2. 365397
  Marković, Ivan ;
  Jezikoslovci i vic : Slučaj Charlesa F. Hocketta / 2015Tko se zadnji smije, nije shvatio vic : Humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2015, str. 23-23.
  edit
 3. 365398
  Marković, Ivan ;
  Filološka slijepa pjega zvana "grafem" / 2015Zaboravljeni počeci : Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za kroatistiku, str. 51-51.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318434
  Jelaska, Zrinka ; Marković, Ivan ;
  Semantics of Croatian Neuter Class Nouns /
  [Naziv skupa: 9th Mediterranean Morphology Meeting (MMM 9) (15-18.09.2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 2. 320611
  Marković, Ivan ;
  Kako u hrvatskome brojimo, i čime? / Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici : knjižica sažetaka = Applied Linguistics Today : Research and Perspectives : Book of Abstracts = Angewandte Linguistik heute : Forschungsstand und Perspektiven : Zusammenfassungen. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , 2011., str. 73-74.
  edit
 3. 316750
  Marković, Ivan ; Pišković, Tatjana ;
  Hrvatske stopljenice : novìna u slengu, jeziku reklame i novina / . Osijek : HDPL, 2010., str. 223-238.
  [Naziv skupa: Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene (XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a) (20-22.05.2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 365391
  Marković, Ivan ;
  Od Oca do Ćaće : 150 godina hrvatskih stopljenica / 2016Hrvatski rječnik stopljenica / Marković, Ivan ; Klindić, Ivana ; Borković, Iva. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2016, str. 1-26.
  http://stilistika.org/od-oca-do-cace
  edit
 2. 312306
  Marković, Ivan ;
  111 prepone : Na naličju kalupa / U: Marković, Ivan (ur.). Naličje kalupa : Sabrani spisi / Vladimir Anić. Zagreb : Disput, 2009 (Biblioteka Thesaurus ; knj. 4), str. 11-44.
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 393913
  Marković, Ivan ; Krešimir, Mićanović ;
  Dopune bibliografiji Vladimira Anića / Filologija br. 70, str. 135-139, ISSN 0449-363X
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 319812
  Marković, Ivan ;
  Hrvatska morfonologija / Zagreb : Disput, 2013. - XIV, 206 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532601947.
  edit
 2. 319814
  Marković, Ivan ;
  Uvod u jezičnu morfologiju / 2. izd. - Zagreb : Disput, 2013. - XVII, 555 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532601862 : .
  edit
 3. 273133
  Marković, Ivan ;
  Uvod u jezičnu morfologiju / Zagreb : Disput, 2012. - 555 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532601541.
  edit
 4. 248585
  Marković, Ivan ;
  Uvod u pridjev / Zagreb : Disput, 2010. - 321 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601039.
  edit
 5. 225735
  Badurina, Lada ; Mićanović, Krešimir ; Marković, Ivan ;
  Hrvatski pravopis / 2. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2008. - XV, 662 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531508155.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 365387
  Marković, Ivan ; Klindžić, Ivana ; Borković, Iva ;
  Hrvatski rječnik stopljenica / [Elektronička građa] / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2016 ISBN: 9789531756211.
  Hrvatski rječnik stopljenica e-knjiga
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318037
  Marković, Ivan ;
  O najvećim (i) mogućim hrvatskim riječima /
  [Naziv skupa: XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup = XI. nemzetközi kroatisztikai tudományos konferencia (Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj - Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu) (12-13.10.2012. ; Pečuh, Mađarska)]
  edit
 2. 318245
  Marković, Ivan ;
  Najsloženije hrvatske riječi /
  [Naziv skupa: IV. HIDIS (Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik) (Odjel za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkoga društva - Hrvatska matica iseljenika - Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu) (19-20.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316581
  Marković, Ivan ;
  Hrvatski dvandva /
  [Naziv skupa: Nomadi margine (međunarodni znanstveni skup, Katedra za slavističku filologiju Filozofskoga Fakulteta "Loránd Eötvös" u Budimpešti – Hrvatska samouprava II. okruga Budimpešte) (24.03.2010. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317489
  Marković, Ivan ;
  Vrste morfova, osnove i "nastavci" /
  [Naziv skupa: 4. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga jezika kao inojezičnoga (SIH) (08-09.07.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 241750
  Anić, Vladimir ; Marković, Ivan [edt, ctb] ;
  Naličje kalupa : sabrani spisi / Zagreb : Disput, 2009. - 715 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789532600896.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 241750
  Anić, Vladimir ; Marković, Ivan [edt, ctb] ;
  Naličje kalupa : sabrani spisi / Zagreb : Disput, 2009. - 715 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789532600896.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30