Širanović, Ana - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335194
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Child Participation in Family-School Cooperation / Center for Educational Policy Studies Journal, 4 (2014), 1 ; str. 121-136.
  http://www.cepsj.si/doku.php?id=en:volumes:2014-vol4-no1

  Scopus ID:2-s2.0-84897534376
  edit
 2. 309849
  Bartulović, Marija ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  He, she, it: gender bias in teacher–student interaction at university / Intercultural education, 23 (2012), 2 ; str. 147-159. http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2012.686237
  edit
 3. 319958
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Parental image of the child : based on surveys in families in the Republic of Croatia / Problemy wczesnej edukacji = Issues in early education, 17 (2012), 2 ; str. 80-96.
  edit
 4. 320907
  Širanović, Ana ; ;
  Dijalog s učenicima : temeljna odrednica interkulturno osjetljive škole / Pedagogijska istraživanja, Vol. 9, (1-), 2012, . Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012., Str. 191-204.
  edit
 5. 309996
  Širanović, Ana ; ;
  Prava djeteta između zaštite odraslih i djetetovog vlastitog mišljenja i djelovanja / Pedagogijska istraživanja, 8 (2011), 2 ; str. 311-321.
  edit
 6. 308932
  Širanović, Ana ;
  Participativna prava djeteta u sustavu odgoja i obrazovanja / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 12 (2010), 1/2 ; str. 117-125.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309846
  Širanović, Ana ; ;
  Učenici kao aktivni sudionici individualnih razgovora ("informacija") između njihovih roditelja i učitelja / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 23 (2012), 99-100 ; str. 33-34.
  edit
 2. 309847
  Širanović, Ana ; ;
  Što je to pravo na obrazovanje i kako prepoznati kada se ono krši? / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 23 (2012), 102 ; str. 18-19.
  edit
 3. 308934
  Širanović, Ana ;
  Kriteriji kvalitetnog istraživanja / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 21/22 (2010/2011), 93-94 (119-120) ; str. 41-42.
  edit
 4. 308752
  Širanović, Ana ;
  Škola temeljena na pravima djeteta: Inkluzija kao odraz poštovanja prava djece / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 21 (2010), 90-91 (116-117) ; str. 47-48.
  edit
 5. 308935
  Širanović, Ana ;
  Digitalna pismenost, digitalna participacija i škole / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 21 (2010), 92 (118) ; str. 25-25.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 374387
  Širanović, Ana ;
  Pravo na obrazovanje u trima državama: Italija, Francuska i Hrvatska / Pravo na obrazovanje : obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti. 2. susret ljudskih prava, [Pula], 14. 4. 2016. / [knjigu uredio Lorenzo Luatti]. [Pula : Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove], 2016, str. 35-41.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379136
  Širanović, Ana ;
  Modeli dječje participacije u funkciji pedagoške elaboracije sudjelovanja djece / Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse. Zagreb, 2017, str. 136-151.
  http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf
  edit
 2. 318062
  Širanović, Ana ; ;
  Pravo na obrazovanje između zakonske regulative i prakse / U: Nikolić, Milena (ur.). Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2012, str. 63-73.
  [Naziv skupa: Unapređenje kvalitete života djece i mladih (23-24.06.2012. ; Zlatibor, Republika Srbija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/600873.Siranovic_Pravo_na_obrazovanje.doc
  edit
 3. 317116
  Širanović, Ana ; Maleš, Dubravka ;
  Pravo djeteta na sudjelovanje u procesu suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove / U: Vantić-Tanjić, Medina ; Nikolić, Milena ; Huremović, Alma ; Dizdarević, Alma (ur.). Unapređenje kvalitete života djece i mladih 2011.. Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2011, str. 123-133.
  [Naziv skupa: Unapređenje kvalitete života djece i mladih (11-12.06.2011. ; Tuzla, Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/516775.Ana_Markovinovic_Dubravka_Males_Tuzla_konferencija.doc
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 372592
  Širanović, Ana ;
  Listening to children and hearing them too: potency of forum theatre as critical-pedagogical inquiry into children's views / ERFCON 2017 - The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb. Book of abstracts. Zagreb, 17-19 May, 2017, str. 74.
  http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf
  edit
 2. 316789
  Maleš, Dubravka ; Kušević, Barbara ; Širanović, Ana ;
  Child Participation in Family-School Cooperation /
  [Naziv skupa: Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society (14-18.06.2010. ; Istanbul, Turska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 392737
  Širanović, Ana ;
  Socijalno konstruiranje djeteta kao vrijednosti / Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti. Zagreb : Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2018, str. 169-177.
  edit
 2. 322724
  Širanović, Ana ;
  Dijalog - zrcalo kulture zajednice učenika i učitelja / Pedagogija i kultura. Znanstvena monografija / ur. Maja Ljubetić, Smiljana Zrilić.. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012., Str. 294-301.
  [Naziv skupa: Pedagogija i kultura]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366644
  Širanović, Ana ;
  Pravo na obrazovanje : normativno određenje i stanje u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi / U: ur. Lorenzo Luatti (ur.). Pravo na obrazovanje: obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti. II. susret ljudskih prava; udžbenik za srednje škole, str. 35-41.
  http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Dossier_o_ljudskim_pravima_-_Pravo_na_obrazovanje1.pdf
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 372577
  Širanović, Ana ;
  The Sage Handbook of Human Rights, vol 1 & 2 / 2015Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 24 (2015), 2 ; str. 303-306. http://dx.doi.org/10.5559/di.24.2.07
  http://hrcak.srce.hr/144489
  WOS:000361645100007
  Scopus ID:nema
  edit
 2. 322725
  Širanović, Ana ; ;
  Ioanna Palaiologou (ur.) , Ethical practice in early childhood / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 22 (2013), 3; str. 539-542.
  edit
 3. 309848
  Širanović, Ana ; ;
  Dubravka Maleš (ur.) Nove paradigme ranoga odgoja / Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 58 (2012), 27 ; str. 277-281.
  edit
 4. 309850
  Širanović, Ana ; ;
  Slika djeteta u medijima: žrtva, nasilnik ili nešto drugo? / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 23 (2012), 102 ; str. 30-31.
  edit
 5. 308933
  Širanović, Ana ;
  Pristup socijalnim pravima za osobe s invaliditetom u Europi. Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing, 2006. / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 12 (2010), 1/2 ; str. 399-400.
  edit
 6. 308942
  Širanović, Ana ;
  Druga konferencija "Podrškom do škole za sve" / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 21 (2010), 90-91 (116-117) ; str. 57-57.
  edit
 7. 308939
  Širanović, Ana ;
  Miljak, A. (2009) Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada d.o.o. / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 20 (2009), 87 (113) ; str. 27-27.
  edit
 8. 308937
  Širanović, Ana ;
  Međunarodna konferencija o dječjim pravima i zaštiti od nasilja / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 20/21 (2009/2010), 88-89 (114-115) ; str. 56-56.
  edit
 9. 308938
  Širanović, Ana ;
  Maleš, D. ; Stričević, I. (2009) Rad na projektu: izazov za djecu i odrasle. Zagreb: Udruženje Djeca Prva / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 20/21 (2009/2010), 88-89 (114-115) ; str. 60-60.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 360678
  Širanović, Ana ; Maleš, Dubravka [ths] ;
  Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitet odnosa učenika i učitelja : doktorski rad = Respect for the rights of the child as an indicator of the quality of student-teacher ralatinship : docotoral thesis / Zagreb, 2016
  Rad u repozitoriju
  edit

2.13 Traktat, prelimiarna studija, studija

 1. 371504
  Jeđud Borić, Ivana ; Mirosavljević, Anja ; Koller-Trbović, Nivex ; Širanović, Ana ; Car, Sandra ; Kušević, Barbara ;
  Poštujmo, uključimo, uvažimo : analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj / Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789537702366.
  http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/Analiza_stanja_djecje_participacije_u_Hrvatskoj.pdf
  edit

Uredništva

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 379138
  Maleš, Dubravka ; [edt]Širanović, Ana ; [edt]Višnjić-Jevtić, Adrijana ; [edt]
  Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje teorije, politike i prakse / [Elektronička građa] : Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, cop. 2017. - 1 online jedinica građe ( MB). ISBN: 9789531756617.
  Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje | http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:37