Slunjski, Edita - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366653
  Slunjski, Edita ; Kolak, Ante ;
  Pedagoški aspekti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, (2016).
  https://hrcak.srce.hr/177327
  edit
 2. 366849
  Slunjski, Edita ;
  Change in the Kindergarten Educational Practice and Curriculum as a Process of Continuous Evolution – Croatian Experiences / Journal of Education and Human Development, 5 (2016), 1 ; str. 134-141.
  edit
 3. 335185
  Ljubetić, Maja ; Visković, Ivana ; Slunjski, Edita ;
  More successful education of preschool teachers by consensus – the delphi method (Croatian experience) / International Journal of Physical & Social Sciences, 4 (2014.), 4 ; str. 217-237.
  edit
 4. 309729
  Ljubetić, Maja ; Slunjski, Edita ;
  From the Traditional to the Modern: The Culture of Kindergartens Communities That Learn (The Croatian Experience) / World Journal of Education, 2 (2012), (3) ; str. 43-49. http://dx.doi.org/10.5430/wje.v2n3pdoi:10.5430/wje.v2n3p
  http://dx.doi.org/10.5430/wje.v2n3p49
  edit
 5. 309737
  Slunjski, Edita ; ;
  Qualitative Researches and Realization of the Project Approach in an Institution of Early Education / Sodobna pedagogika, 63 (2012), 2 ; str. 130-146.
  edit
 6. 309738
  Slunjski, Edita ; ;
  Dijete kao znanstvenik – prirodoslovni aspekti suvremeno koncipiranoga kurikuluma ranog odgoja / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, 61 (2012), 1-2 ; str. 163-178.
  edit
 7. 309421
  Slunjski, Edita ; ;
  Razvoj autonomije djeteta u procesu odgoja i obrazovanja u vrtiću / Pedagogijska istraživanja, 8 (2011), 2 ; str. 217-230.
  edit
 8. 309627
  Slunjski, Edita ; Petrović-Sočo, Biserka ;
  The Reconceptualization of Early Childhood Curriculum and Children's Competences / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 13 (2011), 3 ; str. 88-116.
  edit
 9. 309008
  Slunjski, Edita ; ;
  Mogućnosti razvoja matematičkog mišljenja i učenja u samoorganiziranim aktivnostima djece u vrtiću / Magistra Iadertina, 5 (2010), str. 89-101.
  edit
 10. 308328
  Slunjski, Edita ; ;
  Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog / Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 55 (2009), 22 ; str. 104-115.
  edit
 11. 307909
  Slunjski, Edita ; ;
  Rasprava kao temeljni modalitet suradničkog učenja odgajatelja i stručnih suradnika vrtića / Pedagogijska istraživanja, 5 (2008), 1 ; str. 22-35.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 335143
  Slunjski, Edita ; Ljubetić, Maja ;
  Play and its pedagogical potential in an preschool institutions / Croatian Journal of Education, 16 (2014), sp.ed. ; str. 127-141.
  http://hrcak.srce.hr/117857
  WOS:000334390100010
  Scopus ID:2-s2.0-84897458416
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 310285
  Slunjski, Edita ; Ljubetić, Maja ;
  Treba li (samo)vrednovanje u ustanovi ranog odgoja biti obvezno? / Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 105-106 (2013.), 131-132 ; str. 8-10.
  edit
 2. 308941
  Slunjski, Edita ; ;
  Kurikulum ranog odgoja i obrazovanja / Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu, 21/22 (2011), 93-94 ; str. XX-XX.
  edit
 3. 309735
  Slunjski, Edita ; ;
  Kriteriji kvalitete u situacijama učenja / Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 64 (2011), str. 4-7.
  edit
 4. 309736
  Slunjski, Edita ; ;
  Helping Children Acquire Knowledge Worth Learning / Children in Europe, 21 (2011), str. 20-21.
  edit
 5. 308940
  Slunjski, Edita ; ;
  Bitne značajke kurikuluma: kontekstualiziranost i razvojnost / Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu, 21 (2010), 116-117 ; str. 9-11.
  edit
 6. 309059
  Slunjski, Edita ; ;
  Kako prepoznati kvalitetan vrtić? / Moj vrtić - priručnik za sretnije odrastanje, 10 (2008), str. 8-12.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 316787
  Slunjski, Edita ; ;
  Razvoj jezika i rane pismenosti djeteta u vrtiću / U: Hočevar, Andreja ; Mažgon, Jasna (ur.). Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve. Žalec : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010, str. 38-49.
  [Naziv skupa: Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve (7-8.05.2010. ; Žalec, Slovenija)]
  edit
 2. 316878
  Slunjski, Edita ; Ljubetić, Maja ;
  Doing Literary Texts with Young Children / U: Bene, Annamaria (ur.). Modern Methodological Aspects. Subotica : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2010
  [Naziv skupa: Modern Methological Aspects (23-24.09.2010. ; Subotica, Srbija)]
  edit
 3. 316927
  Slunjski, Edita ;
  Perspektive razvoja profesionalnih kompetencija učitelja – razvoj "teorijskog" praktičara / U: Bacalja, Robert (ur.). Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010, str. 24-34.
  [Naziv skupa: Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja (30-31.07.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 316093
  Slunjski, Edita ; ;
  Zajedničko učenje djece i odraslih i vrtiću / U: Babić, Nada ; Redžep Borak, Zora (ur.). Dječji vrtić - mjesto učenja djece i odraslih. Osijek : Centar za predškolski odgoj Osijek, 2009., str. 39-44.
  [Naziv skupa: Dječji vrtić - mjesto učenja djece i odraslih (7-9.05.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317916
  Slunjski, Edita ; ;
  Izazovi i perspektive razvoja kurikuluma ranog odgoja / U: Pehlić, I., Hasanagić, A. (ur.). Teorija i praksa ranog odgoja. Zenica : Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici
  [Naziv skupa: Teorija i praksa ranog odgoja (21.04.2012. ; Zenica, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 317037
  Slunjski, Edita ; ;
  Konstrukcija kurikuluma ranog odgoja /
  [Naziv skupa: Deveti susret pedagoga Hrvatske - Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne ustanove (11-13.04.2011. ; Zadar, Hvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 322290
  Slunjski, Edita ; Buconjić, Anja ;
  Project work and development of children’s competencies in kindergarten : the Croatian experience / U: Dublin, Irska, 16-19.10.2013. (ur.). A Global Gathering for Early Childhood
  [Naziv skupa: A Global Gathering for Early Childhood]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313136
  Slunjski, Edita ;
  «Rast» i «granice rasta» u procesu razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića – hrvatska stvarnost / U: Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.). Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene. Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o., 2012, str. 127-137.
  edit
 2. 313193
  Slunjski, Edita ;
  Izazovi i perspektive razvoja kurikuluma ranog odgoja / U: Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.). Suvremeni tokovi u ranom odgoju. Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012, str. 315-330.
  edit
 3. 322288
  Slunjski, Edita ; Hrvatić, Neven [edt] ;
  Kultura mišljenja i pozicioniranje autoriteta u ranom odgoju i obrazovanju / Pedagogija i kultura / ur. Neven Hrvatić, Anita Klapan. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012., Str. 364-371.
  [Naziv skupa: Pedagogija i kultura]
  edit
 4. 312695
  Slunjski, Edita ; Maleš, Dubravka [edt] ;
  Različiti pristupi istraživanju i tvorbi kurikuluma / U: Maleš, Dubravka (ur.). Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011, str. 179-208.
  edit
 5. 312339
  Slunjski, Edita ; Malašić, Anita ;
  Integrirano učenje djece i dokumentiranje njihovih aktivnosti u vrtiću / U: Vujičić, Lidija ; Matjaž, Duh (ur.). Interdisciplinarni pristup učenju - put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Rijeka : Grafika Zambelli, 2009, str. 223-234.
  edit
 6. 311922
  Slunjski, Edita ;
  Professional development of educators aimed at research and change of their own educational practice / U: Žogla, Irē na (ur.). Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching. Riga : University of Latvia Press, 2008, str. 707-713.
  edit
 7. 311923
  Slunjski, Edita ; ;
  Osposobljavanje odgojno - obrazovne ustanove za kontinuirano usavršavanje tj. uspostavljanje održivog razvoja / U: urednice Vinka Uzelac ; Lidija Vujičić. (ur.). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008, str. 231-236.
  http://www.ufri.uniri.hr/data/book_1.pdf
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 407351
  Slunjski, Edita ; Moss, Peter [aui] ;
  Izvan okvira 5 : pedagoška dokumentacija : procesa učenja djece i odraslih kao alat razvoja kurikuluma / 1. izd. - Zagreb : Element, 2020. - 212 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531976787.
  edit
 2. 285038
  Slunjski, Edita ;
  Tragovima dječjih stopa : [istraživačka perspektiva djeteta u radu na projektu]. Kako bolje razumjeti dijete? Kako mu pomoći da razumije sebe i druge? Kako ga poticati na samostalno i suradničko učenje? / Zagreb : Profil international, 2012. - 170str. : ilustr. ; 24 cm. +CD. ISBN: 9789531212649.
  edit
 3. 265925
  Slunjski, Edita ;
  Kurikulum ranog odgoja : istraživanje i konstrukcija / Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. + 1 zvučni CD. ISBN: 9789530514652 :.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 366669
  Slunjski, Edita ;
  Izvan okvira 2: Promjena : od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja / 1. izd. - Zagreb : Element, 2016. - 262 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531976756 : .
  edit
 2. 324026
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... (p)ostane samostalno i odgovorno : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979610.
  edit
 3. 324027
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... upozna svoje emocije (i nauči njima upravljati) : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979627.
  edit
 4. 324028
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... bude uspješno i razvija samopouzdanje : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979634.
  edit
 5. 324030
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... bude kreativno i da se izražava jezikom umjetnosti : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979641.
  edit
 6. 324031
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... (za)voli učenje i školu : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979658.
  edit
 7. 324032
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... stječe prijatelje i razvija socijalne vještine : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979665.
  edit
 8. 324033
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... bude pametno na različite načine : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979672.
  edit
 9. 324034
  Slunjski, Edita ;
  Kako s djetetom ... razgovarati i razvijati kvalitetan odnos? : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 114 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979689.
  edit
 10. 324035
  Slunjski, Edita ;
  Kako djetetu pomoći da ... (p)ostane tolerantno (razumije i prihvaća različitosti) : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje / 1. izd. - Zagreb : Element, 2013. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531979696.
  edit
 11. 241842
  Slunjski, Edita ;
  Dječji vrtić : zajednica koja uči : mjesto dijaloga, suradnje, i zajedničkog učenja / Zagreb : Nova Gradiška : Spektar media; Arca, 2008. - 223 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm. ISBN: 9789539940612 (Spektar media); 9789537470098 (Arca).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316614
  Slunjski, Edita ; ;
  Ustanova ranog odgoja kao samoorganizirajući otvoreni sustav /
  [Naziv skupa: Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja (16-18.10.2008. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318051
  Slunjski, Edita ;
  Zajednica koja uči: prevladavanje podijeljenosti teorije i prakse /
  [Naziv skupa: ISSA DECET Konferencija 2012 (15.-17.10. 2012. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 2. 316996
  Slunjski, Edita ; ;
  Kvalitetan odgojno-obrazovni kontekst vrtića /
  [Naziv skupa: Međunarodni stručni skup Društva zaposlenika predškolskih zaposlenika FBIH (29-31. 10. 2010. ; Vogošća, Sarajevo, FBIH)]
  edit
 3. 316995
  Slunjski, Edita ; ;
  Suvremeni kurikulum ranog i predškolskog odgoja /
  [Naziv skupa: Međunarodni stručni skup Društva zaposlenika predškolskih zaposlenika FBIH (26-28. 01. 2009. ; Vogošća, Sarajevo, FBIH)]
  edit
 4. 316997
  Slunjski, Edita ; ;
  Dijete i prostor – pedagoški aspekti organizacije i oblikovanja prostora vrtića /
  [Naziv skupa: 3. svjetski simpozij „Arhitektura i djeca“ - Hura arhitektura (25. 04. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36