Trako Poljak, Tijana - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391509
  Trako Poljak, Tijana ; Cifrić, Ivan ; Bukvić-Letica, Antonija ; Tomić, Tea ;
  Prava živog svijeta i etičnost čovjekova djelovanja prema prirodnom svijetu / Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 56 (2018), 212 ; str. 193-226. http://dx.doi.org/10.5673/sip.56.3.1
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=305205
  edit
 2. 366626
  Trako Poljak, Tijana ;
  Change and contestation of meaning in the commemoration of Croatian Statehood Day / 2016The Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology – Compaso, 7 (2016), 1 ; str. 105-125.
  http://compaso.eu/wpd/wp-content/uploads/2016/07/Compaso2016-71-Trako-Poljak.pdf | http://compaso.eu/archive/issue-1-2016-sociology-of-celebration/
  edit
 3. 309748
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Percepcija prava živoga svijeta i motivi čovjekova djelovanja. Usporedba rezultata istraživanja 2005. i 2010. / Socijalna ekologija, 21 (2012), 2 ; str. 123-154.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=125001
  edit
 4. 309119
  Trako Poljak, Tijana ;
  Percepcija religijskih simbola u hrvatskom društvu : križ, polumjesec i Davidova zvijezda / Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 20 (2011), 2 ; str. 147-175.
  http://bib.irb.hr/datoteka/521501.Trako_Poljak.pdf | http://hrcak.srce.hr/70814
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 369798
  Trako Poljak, Tijana ;
  (Ne)poznavanje dizajna državne zastave među hrvatskim građanima / 2014Grb i zastava, 8 (2014), 16 ; str. 5-7, 15.
  edit
 2. 309931
  Trako Poljak, Tijana ;
  Bibliografija radova u časopisu "Socijalna ekologija" 2002.-2011. godine / Socijalna ekologija, 21 (2012), 3 ; str. 345-364.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317271
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Mišljenje Slavonaca/ki o narodima i vjerama / U: Šundalić, Antun ; Zmaić, Krunoslav ; Sudarić, Tihana (ur.). Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta. Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011, str. 11-26.
  [Naziv skupa: Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta (16.09.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379600
  Trako Poljak, Tijana ;
  Socijalna ekologija - revolucija ili mainstream? / Simpozij Reformacije i revolucije : Povodom 500. obljetnice protestantske reformacije i 100. obljetnice Oktobarske revolucije. Zagreb, Hrvatska, 14.-16.12.2017. Program simpozija., str. 59-59.
  http://www.hrfd.hr/documents/publikacija-reformacije.pdf
  edit
 2. 366625
  Trako Poljak, Tijana ;
  Aldo Leopold i etika zemlje kao intelektualno uporište bioetike Van Rensselaera Pottera / 201615. lošinjski dani bioetike. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2016, str. 159-160.
  http://www.hrfd.hr/15-losinjski-dani-bioetike/
  edit
 3. 368136
  Trako Poljak, Tijana ;
  Why don't Croatian citizens celebrate their national days? / 2015Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 12th Conference of the European Socialogical Association 2015.. Prag, 2015, str. 436-436.
  http://http://esa12thconference.eu/
  edit
 4. 335683
  Trako Poljak, Tijana ;
  Hrvatska kuna kao nacionalni simbol: mišljenja hrvatskih građana o uspostavi državne valute 1990ih i njenoj današnjoj upotrebi / U: Sabolović, Marin (ur.). Simbol, identitet i Domovinski rat. Zadar : Grafos print & copy centar, Zadar, 2014, str. 22-22.
  [Naziv skupa: Simbol, identitet i Domovinski rat (31.10.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 369801
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Otuđenost u svakodnevici / Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva "Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas". Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013, str. 33-34.
  edit
 6. 369802
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Turning point - nova socijalno-ekološka paradigma / Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2013, str. 26-26.
  edit
 7. 317270
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Percepcija prava živoga svijeta i motiva čovjekova djelovanja - Usporedba rezultata istraživanja 2005. i 2010. / U: Rukavina, Izvor ; Žažar Krešimir (ur.). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti. Zagreb : FF press, 2011, str. 51-52.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš – perspektive održivosti (6.-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 317024
  Trako Poljak, Tijana ;
  Zastava Europske unije - što nam zapravo simbolizira? / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić (ur.). Sociologija i promjena - izazovi budućnosti / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011. , str. .
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 7.-8. travnja 2011]
  http://www.hsd.hr/portal/images/stories/kongres/trako_poljak_tijana.pdf
  edit
 9. 317069
  Trako Poljak, Tijana ;
  Odnos prema živom svijetu : rezultati empirijskog istraživanja 2010. godine / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 10. lošinjski dani bioetike. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 144-145.
  [Naziv skupa: 10. lošinjski dani bioetike "Integrativna bioetika i nova epoha" (16.-18.05.2011. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366639
  Trako Poljak, Tijana ;
  Hrvatska valuta: nacionalni simbol ili puko platežno sredstvo? / 2016Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Simbol, identitet i Domovinski rat. Zagreb : Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo Zagreb, 2016, str. 119-140.
  http://hgzd.hr/wp-content/uploads/sites/290/2016/09/Zbornik-SIDR-2014-final-web.pdf
  edit
 2. 375478
  Trako Poljak, Tijana ;
  The Role of Music in the Formation of Croatian Nation-State: Macro- and Micro-Perspectives / 2016El pentagrama político. Ensayos sobre música y nacionalismo. Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, 2016, str. 136-172.
  http://grens.weebly.com/publicacions.html
  edit
 3. 313258
  Klasnić, Ksenija ; Trako Poljak, Tijana ;
  Koncept i metodologija istraživanja / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013 (Knjiga 20), str. 13-20.
  edit
 4. 313262
  Trako Poljak, Tijana ;
  Simboli kršćanstva, islama i židovstva u hrvatskom društvu / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo ; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013, str. 149-176.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 369803
  Trako Poljak, Tijana ;
  Jo Shaw i Igor Štiks (ur.): Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije / 2013Sociologija i prostor, 51 (2013), 2 ; str. 435-439.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161528
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 369800
  Trako Poljak, Tijana ;
  Bibliografija. Radovi objavljeni na projektu „Modernizacija i identitet hrvatskog društva: socio-kulturne integracije i razvoj“ (130-1301180-0915) 2007.-2012. / 2013Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo ; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2013, str. 269-277.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 359439
  Trako Poljak, Tijana ;
  Hrvatski simbolički identitet : značenja nacionalnih simbola iz perspektive hrvatskih građana / Zagreb : TIM press, 2016. - 313 str., VIII str. s tablama u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789538075063.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 324239
  Trako Poljak, Tijana ; Cifrić, Ivan [ths] ;
  Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva : doktorski rad / Zagreb, 2013
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318365
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Tri teze u društvu i tehnici / U: Mario Plenković (ur.). Društvo i tehnologija - Dr. Juraj Plenković. Zagreb : HKD, NONACOM, 2013, str. 96-96.
  [Naziv skupa: XX. Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija - Dr. Juraj Plenković" (28.-30.06.2013. ; Lovran/Opatija, Hrvatska)]
  edit
 2. 318436
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Baština čovječanstva - održanje, korištenje i stvaranje / U: Pilić, Šime (ur.). Međunarodni znanstveni skup "Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti". Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013, str. 22-23.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup "Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti" (27-28.09.2013. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 317827
  Trako Poljak, Tijana ;
  The Symbolic Meanings of the European Union Flag : The Case of Croatia /
  [Naziv skupa: Couch-Stone Symposium: Streams of Symbolic Interactionism (20.-22.04.2012. ; Northwestern University, Evanston, Illinois, SAD)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 320407
  Cifrić, Ivan ; [edt , aut]Klasnić, Ksenija ; [edt , aut]Trako Poljak, Tijana ; [edt , aut]
  Hrvatski identitet u promjeni? : relacijski identiteti 2 / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Institut za društvena istraživanja (IDIZ), Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013. - 295 str. : ilustr., graf. prikazi ; 20 cm. ISBN: 9789536552818 (Hrvatsko sociološko društvo); 9789536552818 (Institut za društvena istraživanja).
  edit

Prijevodi

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 379601
  Bauman, Zygmunt ; Donskis, Leonidas ; Trako Poljak, Tijana [trl] ;
  Tekuće zlo : život u svijetu bez alternative / Zagreb : TIM press, 2017. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789538075377.
  edit
 2. 351574
  Bauman, Zygmunt ; Trako Poljak, Tijana [trl , aft] ;
  Čemu sociologija? : razgovori s Michaelom Hviidom Jacobsenom i Keithom Testerom / Zagreb : TIM press, 2015. - 149 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537177997 : .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-19 19:30:50