Vukelić, Anton - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310221
  Poje, Miroslav ; Han Dovedan, Ines ; Vukelić, Anton ;
  Perception of flower beds in public green areas / Agriculturae Conspectus Scientificus, 78 (2013), 2 ; str. 125-129.
  https://acs.agr.hr/acs/index.php/acs/article/download/837/628
  edit
 2. 309839
  Maslić Seršić, Darja ; Vukelić, Anton ;
  Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta / Revija za sociologiju, 42 (2012), 1 ; str. 31-59.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84868102071
  edit
 3. 307355
  Vukelić, Anton ;
  Percepcija savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o čimbenicima zapošljavanja nezaposlenih / Informatologia, 41 (2008), str. 23-32.
  http://bib.irb.hr/datoteka/344493.Nezaposlene_osobe_kraj2_VERZIJA_POSLANA_INFORMATOLOGIJI.doc
  edit
 4. 307818
  Vukelić, Anton ;
  Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba / Društvena istraživanja, 17 (2008), 6 ; str. 1089-1108.
  http://bib.irb.hr/datoteka/397292.PRITISAK_ispravljena_verzija_05.lipnja_2008.doc
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318531
  Bikić-Carić, Gorana ; Rakušić, Petra ; Vukelić, Anton ;
  The sociological themes in french as a foreign language class / International Conference on Information Technology and Development of Education ITRO 2013. Zrenjanin : University of Novi Sad, Tehnical Faculty, 2013, str. 274-277.
  [Naziv skupa: International Conference on Information Technology and Development of Education ITRO 2013 (28.06.2013. ; Zrenjanin, Srbija)]
  edit
 2. 318533
  Mikeš, Maja ; Vukelić, Anton ;
  Comparative analysis of the school program (and curriculum) teaching sociology in Croatian and French secondary schools / International Conference on Information Technology and Development of Education ITRO 2013. Zrenjanin, Srbija : University of Novi Sad, Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin", Djure Djakovica bb, Zrenjanin, Republica of Serbia, 2013, str. 278-282.
  [Naziv skupa: International Conference on Information Technology and Development of Education ITRO 2013 (28.06.2013. ; Zrenjanin, Srbija)]
  edit
 3. 315846
  Vukelić, Anton ; Štefanić, Nedeljko ; Hubinkova, Zuzana ;
  Single aspects of job satisfaction among engineers / U: Vladimir Šimović, Ljubica Bakić-Tomić, Zuzana Hubinkova (ur.). Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communication, Information and Economic Science in Knowledge Society, Baden-Baden, July 28-29, 2008 : 20th International Conference on Systems Research, Informatiocs and Cybernetics, (July 24th -30th, 2008, Baden-Baden). Zagreb, str. 168-174.
  [Naziv skupa: 20th international conference on system research, informatics and cybernetics (24-30. 07. 2008. ; Baden-Baden, Njemačka)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/377621.zadovoljstvoENGL_kraj2222_.doc
  edit
 4. 315976
  Vukelić, Anton ;
  Teorije anomije / U: V. Šimović ; Lj. Bakić-Tomić ; Z. Hubinkova (ur.). CONFERENCE PROCEEDINGS of Special Focus Symposiums on ICSKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2008. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008, str. 211-221.
  [Naziv skupa: Symposiums on ICSKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society (13.09.2008. do 15.09.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/397419.TEORIJE_ANOMIJE-LEKTORIRANO3.doc
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379383
  Božić, Jasmina ; Žunec, Ozren ; Vukelić, Anton ; Ilić, Iva Marija ; Čulig, Benjamin ;
  Redistributivni učinak zaklada u Hrvatskoj / VI. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva: Struktura i dinamika društvenih nejednakosti. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2017, str. 24-25.
  http://hsd.hr/wp-content/uploads/sites/598/2017/03/ks_B5_10_s_coverom.pdf
  edit
 2. 316243
  Vukelić, Anton ; Maslić Seršić, Darja ;
  Eksperimentalna provjera jednakosti prilika u traženju posla / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. dani Zorana i Ramira Bujasa. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 185-185.
  [Naziv skupa: 19. dani Zorana i Ramira Bujasa (22-25.04. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 3. 316562
  Vukelić, Anton ; Maslić Seršić, Darja ;
  Zapošljava li se lakše Vojislav Trifunović ili Ivan Lučić? Diskriminacija pri zapošljavanju po nacionalnoj i dobnoj osnovi / Društvene promjene i Društvena struktura, Hrvatska 20 godina kasnije. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2009, str. 37-37.
  [Naziv skupa: Društvene promjene i Društvena struktura, Hrvatska 20 godina kasnije (3-4.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39