Žunec, Ozren - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320696
  Žunec, Ozren ;
  Kapitalizam i komunizam ili tvrda i tekuća modernost? / Quorum : časopis za književnost, 28(2012), 1-2-3, 270-306.
  edit
 2. 307971
  Žunec, Ozren ;
  Socijalna konstrukcija pobune Srba u Hrvatskoj 1990.-1995. godine / Časopis za suvremenu povijest, 40 (2008), 1 ; str. 33-46.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=42888
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308667
  Žunec, Ozren ;
  Domovinski rat u sociološkom kontekstu / Hrvatska revija, 9 (2009), 3 ; str. 36-39.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366787
  Žunec, Ozren ;
  Humanistika za kraj povijesti / Vijenac, XXIV (2016), 572 ; str. 15-16.
  edit
 2. 308605
  Žunec, Ozren ; Bačić, Mašenjka ;
  Mediteran je stvrorio zapadnu civilizaciju / Civilnodrustvo.hr, 8 (2009), 22 ; str. 27-29.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 392565
  Žunec, Ozren ;
  Duh i pojam / Postojeći pojam : Hegelov „Predgovor“ Fenomenologiji duha : prijevod i interpretacije / uredili Petar Šegedin i Ozren Žunec., 255-288 str..
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379383
  Božić, Jasmina ; Žunec, Ozren ; Vukelić, Anton ; Ilić, Iva Marija ; Čulig, Benjamin ;
  Redistributivni učinak zaklada u Hrvatskoj / VI. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva: Struktura i dinamika društvenih nejednakosti. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2017, str. 24-25.
  http://hsd.hr/wp-content/uploads/sites/598/2017/03/ks_B5_10_s_coverom.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366783
  Žunec, Ozren ;
  Rad i kapital / 2016 Prema povijesnom mišljenju : uz djelo Vanje Sutlića / priredio Damir Barbarić. Zagreb : Matica hrvatska, 2016., str. 61-84.
  edit
 2. 320630
  Žunec, Ozren ;
  Ta physei onta-bića po naravi : Aristotel : predavanja o fizici / U: Ozren Žunec i Petar Šegedin (ur.) (ur.). Zbližavanja : zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića / . Zagreb : Matica hrvatska, 2012., str.73-93.
  edit
 3. 320458
  Žunec, Ozren ;
  Sveučilište i cjelina događanja / U: Barbarić, Damir (ur.). Čemu obrazovanje : Razmatranja o budućnosti sveučilišta. Zagreb : Matica hrvatska, 2011 (Zbornici i monografije), str. 67-84.Čemu obrazovanje danas: Razmatranja o budućnosti sveučilište
  [Naziv skupa: Odjel za filozofiju Matice hrvatske: Znanstveno-filozofijski simpozij "Čemu obrazovanje danas i komu je ono potrebno?" (5.-6. 3. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 321802
  Bjelajac, Mile ; Žunec, Ozren ;
  Rat u Hrvatskoj : 1991-1995 / U: Ingrao. Charles ; Emmert, Thomas A. (ur.). Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama : inicijativa naučnika. Sarajevo : Buybook, 2010., str. 228-265.U: Ingrao. Charles ; Emmert, Thomas A. (ur.). Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholar's Initiative . Washington / West Lafayette : Unites States Institute of Peace Press / Purdue University Press, 2009 , str. 231-270 .
  edit
 5. 320629
  Žunec, Ozren ;
  Bitak i duša / U: Barbarić, Damir ; Šegedin, Petar (ur.). Platonov nauk o duši. Zagreb : Demetra, 2010, str. 1-22.
  edit
 6. 312137
  Bjelajac, Mile ; Žunec, Ozren ;
  The war in Croatia, 1991-1995 / U: Ingrao. Charles ; Emmert, Thomas A. (ur.). Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholar's Initiative. Washington / West Lafayette : Unites States Institute of Peace Press / Purdue University Press, 2009, str. 231-270.
  edit
 7. 320628
  Žunec, Ozren ;
  Intelektualna diferencija / U: Barbarić, Damir (ur.). Vrijeme metamorfoza. Uz Metamorofoze metafizike Marijana Cipre. Zagreb : Matica hrvatska, 2009, str. 109-122.
  edit
 8. 320627
  Žunec, Ozren ;
  Aeinautoi : moreplovstvo i polis u Platonovoj Politeji i kasnim dijalozima / U: priredili Petar Šegedin i Ozren Žunec. (ur.). S ove strane beskonačnosti : filozofiranje i more.. Zagreb : Demetra, 2008. , 241-294.
  [Naziv skupa: Skup Filozofiranje i more (4.-7. listopada 2007., Orebić, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366779
  Platužić, Andrija ; Žunec, Ozren ;
  Inverzna geometrija i Bitka za Vukovar / 2016Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi? / [uredili Dražen Živić ... et al.].. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Vukovar : Matica hrvatska, OgranakFF Press, 2016., str. 51-65.
  edit
 2. 312980
  Žunec, Ozren ;
  Maloprodajna cijena rata / U: Kardov, Kruno ; Lalić, Dražen ; Teršelič, Vesna (ur.). Suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj. Stavovi i mišljenja aktera i javnosti u poraću. Zagreb : Documenta, 2010, str. 141-146.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 353059
  Žunec, Ozren ; Barbarić, Damir [oth] ;
  Iskonska narav : Aristofanov govor u Platonovu Simpoziju i Parmenidova dva puta / Zagreb : Matica hrvatska, 2015. - 189 str. ; 17 cm. ISBN: 9789533410449 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317707
  Žunec, Ozren ;
  Banalnost dobra : što je ostalo od politike? /
  [Naziv skupa: Ideja politike (18.-19. 11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 320461
  Horvat, Romana ; [edt]Šegedin, Petar ; [edt, aut]Žunec, Ozren ; [edt, aut]
  Zbližavanja : zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića / Zagreb : Matica hrvatska, 2012. - 350 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531509909.
  edit
 2. 234255
  Šegedin, Petar ; [edt, aut]Žunec, Ozren ; [edt, aut]
  S ove strane beskonačnosti : filozofiranje i more / Zagreb : Demetra, 2008. - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789532250985.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 390488
  Šegedin, Petar ; [edt , aut , aui]Žunec, Ozren ; [edt , aut , aui]
  Postojeći pojam : Hegelov „Predgovor“ Fenomenologiji duha : prijevod i interpretacije / Zagreb : Matica hrvatska, 2018. - 292 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533411194 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:40