Mićanović, Krešimir - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375580
  Mićanović, Krešimir ;
  „Dometi jednog priručnika“. O Pravopisnom priručniku hrvatskoga ili srpskoga jezika Vladimira Anića i Josipa Silića / 2016Romanoslavica, LII (2016), 2 ; str. 305-320.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 306891
  Alerić, Marko ; Koharović, Nebojša ; Mićanović, Krešimir ;
  Bibliografija knjiga o hrvatskome jeziku objavljenih u Republici Hrvatskoj od god. 1990. do god. 1995. / Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 30/31 (1996), str. 117-136.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 315426
  Mićanović, Krešimir ;
  Štokavski i hrvatski standardni jezik / U: Lukač, Stjepan (ur.). Međunarodni znanstveni skup Hrvatski Kupido : zbornik radova. Budimpešta : Hrvatska samouprava, 2009, str. 41-45.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Hrvatski Kupido (06.03.2008. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 375577
  Mićanović, Krešimir ;
  Vlast i jezik / 2016Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016, str. 333-341.
  edit
 2. 375579
  Mićanović, Krešimir ;
  Šulekov udio u raspravama o temeljnim standardnojezičnim pitanjima / 2016VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016, str. 29-36.
  edit
 3. 312192
  Mićanović, Krešimir ;
  Novosti u hrvatskome jezikoslovlju (2006-2008) / U: Hladnik, Miran (ur.). Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 149-164.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366043
  Mićanović, Krešimir ;
  "Što hoće novi hrvatski pravopis?" : o Hrvatskom pravopisu iz 1971. / U: urednici Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković (ur.). Jezične, književne i kulturne politike : zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015., str. 31-54.
  edit
 2. 335342
  Mićanović, Krešimir ;
  (Proto)standardizacijski procesi u 18. stoljeću / U: Roksandić, Drago (ur.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: Interkulturni aspekti ‘prosvijećene’ modernizacije. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014, str. 123-130.
  edit
 3. 335424
  Mićanović, Krešimir ;
  Pravopisne politike. Iz povijesti hrvatskoga pravopisa (1945–1960) / U: Pišković, Tatjana, Vuković, Tvrtko, (ur.). Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola, 2014, str. 81-111.
  edit
 4. 319912
  Mićanović, Krešimir ;
  Variationen zum Thema Standardsprache(n) und Varianten : über den kroatisch-serbischen Sprachenstreit / U: Müller, Daniel ; Wingender, Monika (ur.). Typen slavischer Standardsprachen : theoretische, methodische und empirische Zugänge . Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013., str. 197-216.
  edit
 5. 319905
  Mićanović, Krešimir ;
  Osamnaesto stoljeće u hrvatskoj jezičnoj povijesti : standardološka perspektiva / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Povijest hrvatskoga jezika ; Književnost i kultura devedesetih : zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2012., str. 97-113.
  edit
 6. 312759
  Mićanović, Krešimir ;
  Beletristika i standardni jezik / U: Diana Ivanova, Kina Vačkova, Nadka Nikolova (ur.). Vlast i kodifikacija. Plovdiv : Universitetsko izdatelstvo »Paisij Hilendarski«, 2011, str. 157-165.
  edit
 7. 319892
  Mićanović, Krešimir ;
  Jak zachować nazwę języka : lata osiemdziesiąte i debaty na temat języka / U: Małczak, Leszek (ur.). Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku : kultura - język - literatura. Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo Gnome, 2011., str. 115–132.
  edit
 8. 312761
  Mićanović, Krešimir ;
  Sintaktički opis u Silić–Pranjkovićevoj Gramatici hrvatskoga jezika / U: Badurina, Lada, Mihaljević, Vine (ur.). Jezična skladanja. Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije, 2010., str. 47-51.
  edit
 9. 312762
  Mićanović, Krešimir ;
  Język i polityka: przykład chorwacki / U: Małczak, Leszek, Pyciam, Paulina (ur.). Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-Język-Literatura. Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010., str. 60-82.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366163
  Mićanović, Krešimir ;
  Varijacije na temu varijanata, jezika i povijesti. Brozovićeva koncepcija standardnog jezika i hrvatske jezične povijesti. / 2016Jezik današnji: 1965–1968. / Dalibor Brozović. Zagreb : Disput, 2016. (Biblioteka Thesaurus ; knj. 11), str. 11-70.
  edit
 2. 312758
  Mićanović, Krešimir ;
  Novosti iz jezikoslovne kroatistike / U: Krešimir Mićanović (ur.). Prostor u jeziku/Književnost i kultura šezdesetih, Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozfski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2009, str. 157-165.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 381808
  Mićanović, Krešimir ;
  Varijacije na temu jezika i varijanata : standardologija Dalibora Brozovića / Zagreb : Matica hrvatska, 2018. - 143 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533411118.
  edit
 2. 225735
  Badurina, Lada ; Mićanović, Krešimir ; Marković, Ivan ;
  Hrvatski pravopis / 2. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2008. - XV, 662 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531508155.
  edit
 3. 229805
  Mićanović, Krešimir ;
  Hrvatski s naglaskom : standard i jezični varijeteti / [2. izd.] - Zagreb : Disput, 2008. - 172 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532600780.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 279720
  Mićanović, Krešimir ; [edt, aui, aut]
  Povijest hrvatskoga jezika ; Književnost i kultura devedesetih : zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2012. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754316.
  edit
 2. 251211
  Mićanović, Krešimir ; [edt, aui]
  Povijest hrvatskoga jezika ; Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, [Dubrovnik, 24. 08. - 5. 9. 2009.] / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2010. - 294 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753609.
  edit
 3. 241427
  Mićanović, Krešimir ; [edt, aui, aut]
  Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2009. - 191 str., [8] listova s tablama : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753371.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 358715
  Brozović, Dalibor ; Mićanović, Krešimir [com, edt, aui] ; Havoić, Jelena [ctb] ;
  Jezik današnji : 1965-1968. / Zagreb : Disput, 2016. - 678 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532602579.
  edit
 2. 263900
  Mićanović, Krešimir ; [edt]
  Vodič kroz Zagrebačku slavističku školu : četrdeset godina rada (1972-2011) / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2011. - 67 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. ISBN: 9789531753920.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 263282
  Mićanović, Krešimir ; [edt, aui]
  Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2011. - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753937.
  edit

Ostalo

2.02 Stručna monografija

 1. 358715
  Brozović, Dalibor ; Mićanović, Krešimir [com, edt, aui] ; Havoić, Jelena [ctb] ;
  Jezik današnji : 1965-1968. / Zagreb : Disput, 2016. - 678 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532602579.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-17 23:15:40