Heršak, Emil - bibliografija

Godine:                                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 388593
  Heršak, Emil ;
  Jezik, kultura i historija / SLOVJANI.info, 3 (2018), 1 ; str. 40-51.
  edit
 2. 379801
  Heršak, Emil ;
  Zonal Constructed Language Contacts and Positive Globalisation / Open Journal for Anthropological Studies, 1 (2017), 1 ; str. 1-12.
  Puni tekst | Puni tekst
  edit
 3. 379803
  Heršak, Emil ; Vinšćak, Maks ;
  Jezyčne faktory sut ključne do razvoja družstva i jedinca (Jezični čimbenici su ključni za razvitak društva i pojedinca) / Slovjani.Info, 2 (2017), 2 ; str. 27-43.
  edit
 4. 366880
  Merunka, Vojtěch ; Heršak, Emil ; Molhanec, Martin ;
  Neoslavonic Language / 2016Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft, 57 (2016), 2 ; str. 114-134.
  edit
 5. 366881
  Merunka, Vojtěch ; Molhanec, Martin ; Heršak, Emil ;
  Ontology-Based Translation of the Fusion Free Word Order Languages – Neoslavonic Example / 2016Springer Lecture Notes on Business Information Processing (LNBIP), 272 (2016) ; str. 139-153.

  Scopus ID:2-s2.0-84997113368
  edit
 6. 369944
  Haramija, Predrag ; Heršak, Emil ; Njavro, Đuro ;
  Mogućnosti proizvodnje hrane – prijeteći problemi i nužni koraci / 2013Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, 68 (2013), 3 ; str. 399-415.
  edit
 7. 309553
  Stiperski, Zoran ; Lorber, Lučka ; Ptaček, Pavel ; Kołos, Arkadiusz ; Faričić, Josip ; Vujaković, Ana ; Heršak, Emil ;
  Identity through Urban Nomenclature: Eight Central European Cities / Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 111 (2011), 2 ; str. 149-167.
  http://rdgs.dk/djg.asp?site=djg&pid=1
  edit
 8. 308794
  Heršak, Emil ; Nikšić, Boris ;
  Croatian Ethnogenesis and the Nomadic Element / Chronica, Annual of the Institute of History, University of Szeged, 7-8 (2008), str. 97-111.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28729
  edit
 9. 305546
  Heršak, Emil ; Silić, Ana ;
  Avari : osvrt na njihovu etnogenezu i povijest / Migracijske i etničke teme, 18 (2002), 2/3 ; str. 197-224.
  edit
 10. 305332
  Heršak, Emil ;
  Vulgarum dux Alzeco / Časopis za zgodovino in narodopisje, 72 (37) (2001), 1-2 ; str. 269-278.
  edit
 11. 305333
  Heršak, Emil ;
  Jezične strategije i društvo / Revija za sociologiju, 32 (2001), 3-4 ; str. 175-196.
  edit
 12. 305335
  Heršak, Emil ;
  Podrijetlo i raseljavanje uralskih naroda / Migracijske i etničke teme, 17 (2001), 4 ; str. 377-404.
  edit
 13. 305334
  Heršak, Emil ;
  Iz etničke prapovijesti Evrazije - Altajci, kineski izvori i Turanija / Migracijske teme, 16 (2000), 4 ; str. 359-392.
  edit
 14. 304768
  Heršak, Emil ; Lazanin, Sanja ;
  Etničnost u povijesti: istraživačke mogućnosti i problemi / Migracijske teme, 14 (1998), 3 ; str. 145-154.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 320761
  Haramija, Predrag ; Njavro, Đuro ; Heršak, Emil ;
  Mogućnosti proizvodnje hrane : prijeteći problemi i nužni koraci / Obnovljeni život, Vol.68. No.3. Studeni 2013..
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=162856
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 305613
  Heršak, Emil ;
  Hirvatistan'da Türkler Üzerine Yapilan Çalişmalar Hakkinda Bazi Notlar / Yeni Türkiye, 43 (2002), str. 95-97.
  edit
 2. 304778
  Heršak, Emil ;
  Ivo Rendić Miočević: Zlo velike jetre: povijest i nepovijest Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba / Revija za sociologiju, 28 (1997), 1-2 ; str. 113-125.
  http://bib.irb.hr/datoteka/21349.IRM.zip
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 370019
  Heršak, Emil ;
  Sveučilište, autonomija i akademska korupcija /
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393872
  Heršak, Emil ;
  Jazyk, kul'tura i globalizacija / Russkij jazyk i jazyki narodov Rossii v kontekste razvitija edinogo sociokul'turnogo prostranstva rossijskoj federacii. Moskva : Pravitel'stvo Moskvy / Institut jazyka i kul'tur imeni L'va Tolstogo, 2018, str. 113-129.
  http://leotolstoyinstitute.ru/wp-content/uploads/2018/11/sbornik_tolstoi_electron.pdf
  edit
 2. 366813
  Heršak, Emil ; Muftić, Edin ;
  O Ksenofontu i ekonomiji / 2016Ogledi o ekonomiji / Ksenofont . Zagreb : MATE, 2016., str. 104-131.
  edit
 3. 366879
  Heršak, Emil ;
  Eksperiment konstruiranih zonalnih jezika / 2016Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo. Rim : Aracne, 2016, str. 533-545.
  edit
 4. 311887
  Heršak, Emil ; Njavro, Đuro ;
  Gospodarske osnove prava / U: Mintas Hodak, Ljerka (ur.). Osnove prava (predavanja za studente ekonomije). Zagreb : MATE, 2008, str. 184-297.
  edit
 5. 311888
  Heršak, Emil ;
  Povijest korupcije u Hrvatskoj ili 'vrag peklenski vu svetloj oprave horvatskoj opravljen' / U: Čičin-Šain, Ante ; Šonje, Velimir (ur.). Hrvatska na raskrižju. Izazovi dugoročnog razvitka u konkurentnom okružju. Zagreb : MATE, 2007, str. 289-333.
  edit
 6. 311889
  Heršak, Emil ;
  Hrvati od gusarske države do samostalnosti / U: Brioschi, Carlo Alberto (ur.). Kratka povijest korupcije. Zagreb : MATE, 2007, str. 225-276.
  edit
 7. 310713
  Heršak, Emil ; Lazanin, Sanja ;
  Granice u Evropi / U: Mežnarić, Silva (ur.). Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću: položaj i uloga Hrvatske. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 2002 (Sociološka biblioteka), str. 143-155.
  edit
 8. 310846
  Heršak, Emil ;
  Avarlar : Etnik Yaradılış Tarihlerine Bir Bakış Türkler / U: Halaçoğlu, Yusuf (ur.). Türkler. Hacim 2. Ankara : Yeni Türkiye, 2002, str. 641-657.
  edit
 9. 310847
  Heršak, Emil ;
  The Avars : An Overview of Their Ethnogenesis and History / U: Halaçoğlu, Yusuf (ur.). The Turks. Vol. 1. Ankara : Yeni Türkiye, 2002, str. 590-606.
  edit
 10. 310855
  Heršak, Emil ;
  Globalizacija i hrvatski kôd / U: Meštrović, Matko (ur.). Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj. Zagreb : Ekonomski institut, 2001, str. 83-94.
  edit
 11. 310712
  Heršak, Emil ;
  Etničnost u prošlosti / U: Heršak, Emil (ur.). Etničnost i povijest. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 1999 (Biblioteka Revije za sociologiju), str. 25-35.
  edit
 12. 310649
  Heršak, Emil ;
  Značenje etnosa i oblici etničnosti u Europi / U: Čičak-Chand, Ružica ; Kumpes, Josip (ur.). Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 1998 (Biblioteka Revije za sociologiju), str. 13-27.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 370028
  Heršak, Emil ;
  Grešni jarac / Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod «Miroslav Krleža», 2008.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 369891
  Heršak, Emil ;
  In memoriam : . Milan Mesić (1948.–2016.) / Migracijske i etničke teme , 32 (2016), 1; 123-127.
  edit
 2. 369892
  Heršak, Emil ;
  Laura Šakaja : Uvod u kulturnu geografiju / Studia ethnologica Croatica; . Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Flozofski fakultet Sveučilišta, 2016., 28 (2016), str. 385-406.
  edit
 3. 336211
  Heršak, Emil ;
  Neoslavonic Zonal Constructed Language ; recenzija knjige - Vojtěch Merunka / . České Budějovice, Nová Forma s. r. o., 2012.
  http://www.neoslavonic.org/book/reviews
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 366882
  Heršak, Emil ; Jalšenjak, Borna ;
  Pogovor: Borba za nadmoć ili za što? / Brendan Simms: Europa. Borba za nadmoć od 1453. do danas. Zagreb : MATE, 2016, str. 648-653.
  edit
 2. 313011
  Nikšić, Boris ; Heršak, Emil ;
  Sir Moses Finley: Utemeljitelj nove paradigme u istraživanju ekonomske povijesti / U: Njavro, Đuro (ur.). Antička ekonomija / M. [Moses] I. Finley. Zagreb : MATE, 2011, str. 267-279.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 336133
  Heršak, Emil ;
  Identitet - različite misli / Migracijske i etničke teme
  edit
 2. 336137
  Heršak, Emil ;
  Globalizacija, misli i jezik /
  [Naziv skupa: 10. Kongres europske esperantske unije (Rijeka 7. srpnja 2014.)]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 319472
  Heršak, Emil ; Adžija, Maja ;
  Sveta pića : od medovine do čaja / Zagreb : TIM press, 2013. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537177775.
  edit
 2. 68327
  Heršak, Emil ;
  Drevne seobe : prapovijest i stari vijek / Zagreb : Školska knjiga, 2005. - 550 str., [24] str. s tablama : ilustr., zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 25 cm. ISBN: 9530615302.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317779
  Heršak, Emil ;
  Identitet i dalje /
  [Naziv skupa: Identiteti i kulture u ranome novom vijeku (17.12.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/567970.Identitet_i_dalje.pptx
  edit
 2. 316334
  Heršak, Emil ; Nikšić, Boris ;
  Some Aspects of War and Migration (the Croatian Case) /
  [Naziv skupa: Conflict And Migration: the Georgian-Abkhaz Case in the European Context (18-19.06.2008. ; Istanbul, Turska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 203255
  Heršak, Emil ; [edt.]
  Etničnost i povijest / Zagreb : Institut za migracije i narodnosti : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 1999. - 213 str. ; 21 cm + [16] str. s ispravcima. ISBN: 953-6028-12-3 (Institut za migracije i narodnosti); 953-6483-49-1 (Naklada Jesenski i Turk); 953-6552-25-6 (Hrvatsko sociološko društvo).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 64146
  Heršak, Emil ; [edt, aui]
  Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja / Zagreb : Institut za migracije i narodnosti : Školska knjiga, 1998. - XVIII, 313 str. ; 20 cm. ISBN: 9536028069.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 363586
  Bush, George Walker ; Bušljeta Banks, Ivana [trl] ; Heršak, Emil [trl] ;
  Trenuci odlučivanja / Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2013. - 498, [32] str. s tablama : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789532461763 .
  edit
 2. 159685
  Brioschi, Carlo Alberto ; Heršak, Emil [trl.] ;
  Kratka povijest korupcije : od staroga vijeka do naših dana / Zagreb : Mate, 2007. - VI, 280 str. ; 20 cm. ISBN: 978-953-246-038-4.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 363584
  Simms, Brendan ; Heršak, Emil [trl] ;
  Europa : borba za prevlast / Zagreb : Mate, 2016. - 732 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532462449.
  edit
 2. 370008
  Clinton, William Jefferson ; Heršak, Emil [trl] ; Glaurdić, Josip [aui] ;
  Natrag na posao : zašto trebamo pametnu državu za snažnu ekonomiju / Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2012. - XII, 196 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532461688.
  edit
 3. 370009
  Nye, Joseph Samuel ; Heršak, Emil [trl] ; Glaurdić, Josip [aui] ;
  Budućnost moći / Zagreb : Mate, 2012. - XIV, 300 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532461336.
  edit
 4. 272889
  Finley, Moses I ; Morris, Ian [aui] ; Nikšić, Boris [aui] ; Heršak, Emil [trl, aui] ;
  Antička ekonomija / Zagreb : Mate, cop.2011. - XXXVIII, 279 str. : zemljop. crtež ; 23 cm. ISBN: 9780520219465; 9789532461275; 9789532461268.
  edit
 5. 370011
  Robbins, Stephen P ; Judge, Timothy A ; Heršak, Emil [trl] ;
  Organizacijsko ponašanje / 12. izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2010. - XXXI, 765 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 28 cm. ISBN: 9789532460339 .
  edit
 6. 370012
  Shavell, Steven ; Heršak, Emil [trl] ; Nikšić, Boris [trl] ;
  Temelji ekonomske analize prava / Zagreb : Mate, 2009. - 740 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532460636.
  edit
 7. 370014
  Mahajan, Vijay ; Banga, Kamini ; Gunther, Robert E ; Heršak, Emil [trl] ;
  Rješenje za 86 posto : kako uspjeti s najvećom tržišnom prilikom u idućih 50 godina / Zagreb : Mate, 2007. - XXVII, 224 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789532460407.
  edit
 8. 158203
  Swedberg, Richard ; Heršak, Emil [trl.] ;
  Načela ekonomske sociologije / Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2006. - XIV, 366 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-246-011-X.
  edit
 9. 236876
  Stiperski, Zoran ; Yamamoto, Yasuo [edt., trl.] ; Njavro, Đuro ; Heršak, Emil [trl.] ;
  Samuraj i vitez : kako se Japan uspio ekonomski razviti - hrvatski put prema uspjehu / 1. izd. - Samobor : Meridijani, 2005. - 145 str., 282 p. : col. ill. ; 22 cm. ISBN: 9532390081.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:25