Zubak Pivarski, Marina - bibliografija

Godine:  

Primarno autorstvo

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

  1. 361021
    Bašić, Ivana ; Majerović, Marko ; Zubak Pivarski, Marina ;
    Grammar workbook for contemporary English language 1 / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. - 224 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531693240.
    edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-23 20:45:38