Molvarec, Lana - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375587
  Molvarec, Lana ;
  Predodžbe djece i mladih u Pričama iz davnine / 2016Libri&Liberi, 5 (2016) ; str. 323-340. http://dx.doi.org/10.21066/carcl.libri.2016-05(02).0001
  http://bib.irb.hr/datoteka/867444.2017-03-25-Libri_et_Liberi_Molvarec.pdf
  WOS:000398294300002
  Scopus ID:2-s2.0-85026214102
  edit
 2. 375589
  Molvarec, Lana ;
  Putovanje i reprezentacije identiteta i alteriteta u dječjem romanu od početka 20. st. do 1941. / 2016Romanoslavica, LII (2016), 2 ; str. 321-330.
  edit
 3. 365479
  Molvarec, Lana ;
  Predodžbe Skandinavije u suvremenom hrvatskom i postjugoslovenskom medijskom i književnom diskursu / 2015Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures, 56 (2015) ; str. 58-89.
  http://www2.moderna.uu.se/slovo/Issue_Pages/2015issue56.html
  edit
 4. 309193
  Molvarec, Lana ;
  Grad i urbanitet u kriminalističkoj prozi Pavla Pavličića / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 1-2 (2011), str. 33-54.
  edit
 5. 309628
  Molvarec, Lana ;
  Kriminalističke kratke priče Milana Osmaka / Književna republika : časopis za književnost, 4-6 (2011), str. 208-211.
  edit
 6. 307804
  Molvarec, Lana ;
  Između ekonomskog i kulturnog kapitala: Životni stil i dokolica u romanima Pravila privlačnosti B. Eastona Ellisa i Soba za razbijanje T. Zajeca / Forum, 1-3 (2009), str. 297-311.
  edit
 7. 307848
  Molvarec, Lana ;
  Između eskapizma i nomadologije / Philological Studies / Filološke studije, 2 (2009), str. 1-9.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=91 | http://philologicalstudies.org/index.php
  edit
 8. 308555
  Molvarec, Lana ;
  Pripovjedački postupci u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša / Književna republika : časopis za književnost, 10-12 (2009), str. 97-105.
  edit
 9. 307815
  Molvarec, Lana ;
  Flaneurski pogled Antuna Gustava Matoša / 15 dana, 3 (2008), str. 6-8.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379039
  Molvarec, Lana ;
  Bogatstvo istraživačkoga višeglasja Marijana Hameršak i Dubravka Zima. 2015. Uvod u dječju književnost. Zagreb: Leykam International. 448 str. ISBN 978-953-340-026-6 / Libri et Liberi, 4 (2016) ; str. 290-292. http://dx.doi.org/10.21066/carcl.libri.2016-05(01).0030
  edit
 2. 379040
  Molvarec, Lana ;
  Raznoliki pristupi višeslojnomu djelu Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač, Sanja Lovrić Kralj, ur. 2015. „Šegrt Hlapić“ od čudnovatog do čudesnog : zbornik radova. / Libri et Liberi, 5 (2016) ; str. 293-294. http://dx.doi.org/10.21066/carcl.libri.2016-05(01).0031
  edit
 3. 309795
  Molvarec, Lana ;
  Detektiv kao heroj svakodnevice / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 482-483 (2012), str. 6-8.
  edit
 4. 309194
  Molvarec, Lana ;
  Mađarski pogled na Gjalskog / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 458 (2011), str. 7-7.
  edit
 5. 309195
  Molvarec, Lana ;
  Lirski intermezzo akademika Stamaća / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 458 (2011), str. 2-2.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365480
  Molvarec, Lana ;
  Cyber ljubav, kao svaka druga. Proturječnost koncepta na primjeru filma Her Spikea Jonzea / 2016Za ljubovta : zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije . Skopje : Udruženje komparativne književnosti i Udruženje klasične filologije, 2016, str. 117-124.
  edit
 2. 365482
  Molvarec, Lana ;
  Imigracija i identitet u književnim tekstovima Aleksandra Hemona / 2015Dviženie i prostranstvo v slaviskite ezici, literaturi i kulturi. Sofija : Univerzitet Sv. Kliment Ohridski , 2015., str. 356-362.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 375584
  Molvarec, Lana ;
  Izmještenje u suvremenoj hrvatskoj prozi / 2016Slowianie w podrozy. Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2016, str. 267-278.
  edit
 2. 375590
  Molvarec, Lana ;
  Nastava radikalne dječje književnosti kao kritika kulture / 2016VI. mezinárodní konference: Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope. Brno : Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity, 2016, str. 293-299.
  edit
 3. 317957
  Molvarec, Lana ;
  Uloga ideologije u razbijanju kanona: Od Kamova do Cesarca / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova, knjiga 2. Rijeka : Filozofski fakultet, 2012, str. 789-797.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 4. 316881
  Molvarec, Lana ;
  Ludilo u noveli Benito Floda von Reltih Ranka Marinkovića / U: Fiamengo, Jakša (ur.). Poetika Ranka Marinkovića. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži, 10.-12. rujna 2010.. Komiža : 2011, str. 121-128.
  [Naziv skupa: Dani Ranka Marinkovića (10.-12.9.2010. ; Komiža, Hrvatska)]
  edit
 5. 317199
  Molvarec, Lana ;
  Aporija nacionalnog identiteta između Slamnigova sjevera i juga / U: Bagić, Krešimir (ur.). Ivan Slamnig ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. kijevskih književnig susreta. KIjevo-Zagreb : 2011, str. 87-99.
  [Naziv skupa: 10. kijevski književni susreti (22-24.07.2011. ; Kijevo, Hrvatska)]
  edit
 6. 317228
  Molvarec, Lana ;
  Ideologija i epistemologija u Desničinim novelama / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2010.: zbornik radova. Zagreb : Filozoski fakultet u Zagrebu, Plejada, 2011, str. 109-115.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2010. (18-19.09.2010. ; Zadar, Islam grčki)]
  edit
 7. 316740
  Molvarec, Lana ;
  Putovanje kao izraz krize subjekta-putnika / Dani hvarskoga kazališta. Zagreb-Split : 2010, str. 289-313.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta- Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kulturi (6-10.5.2009. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit
 8. 316879
  Molvarec, Lana ;
  Između eskapizma i nomadologije / U: Roksandić, Drago, Cvijović Javorina, Ivana (ur.). . Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2010., str. 164-171.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2007. (21-22.09.2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 316594
  Molvarec, Lana ;
  Hedonizam i feminizam - postfeministički ženski subjekt u Od Barbie do vibratora Ane Tajder / U: Grdešić, Maša (ur.). Mala revolucionarka - Zagorka, feminizam i popularna kultura : radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura". Zagreb : 2009., str. 207-225.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura" (28.-29.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 10. 315972
  Molvarec, Lana ;
  Putovanje i identitet u noveli Miroslava Krleže Hodorlahomor Veliki i u romanu Dubravke Ugrešić Muzej bezuvjetne predaje / U: Prihoda, Marek ; Vankova, Hana (ur.). Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů. Červeny Kostelec/Praha : Univerzity Karlovy, 2008, str. 337-348.
  [Naziv skupa: Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů - řijen 2006 (11.-12.10. 2006. ; Prag, Češka republika)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317218
  Molvarec, Lana ;
  Uloga ideologije u razaranju kanona / Peti hrvatski slavistički kongres. 2010., str. 318-318.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 405467
  Molvarec, Lana ;
  Junak na putu: mitologija, kontrakultura, samopomoć / Metafore u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 47. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : FF Press, 2019 (Zbornici radova seminara Zagrebačke slavističke škole), str. 123-150.
  edit
 2. 335393
  Molvarec, Lana ;
  "Sjevernjačke vizije" Bekima Sejranovića i Davora Špišića. Skandinavci i Drugi. / U: Molvarec, Lana (ur.). Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi.. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2014., str. 97-116.
  edit
 3. 313067
  Molvarec, Lana ;
  Turist i antiturist u romanima Antuna Šoljana / U: Ryznar, Anera (ur.). Vila-kiklop-kauboj: Čitanja hrvatske proze. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2012, str. 89-110.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309749
  Molvarec, Lana ;
  Ključni pojmovi postkolonijalne književnosti / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1-3 (2012), str. 289-293.
  edit
 2. 309205
  Molvarec, Lana ;
  Dvije knjige Terryja Eagletona / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 7-9 (2011), str. 1058-1068.
  edit
 3. 308576
  Molvarec, Lana ;
  Temeljit pristup Žižeku, (Tvrtko Vuković: Ljubi Žižeka svoga) / Književna republika : časopis za književnost, 4-6 (2009), str. 279-281.
  edit
 4. 308746
  Molvarec, Lana ;
  Knjiga koja provocira : Miljenko Jergović: Ruta Tannenbaum, Durieux, Zagreb, 2006. / Književna republika : časopis za književnost, 11-12 (2006), 222-224.
  edit

Uredništva

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 333196
  Molvarec, Lana ; [edt, aut, aui]
  Mjesto, granica, identitet : prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi : zbornik radova / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2014. - 151 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755153 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31