Nazalević Čučević, Iva - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375620
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Negacija u vremenskim rečenicama s veznikom dok u hrvatskome jeziku / 2016ROMANOSLAVICA, LII (2016), 2 ; str. 331-341.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 309337
  Cvitanušić, Jelena ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Stavovi makedonskih kroatista i problemi ovladavanja pojedinim hrvatskim jezičnim kategorijama / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 2 (2011), 10 ; str. 167-186.
  http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102426
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 320477
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Studij makedonskoga u Hrvatskoj i hrvatskoga u Makedoniji - studentski stavovi i potrebe / U: Cvikić, L. (ur.). Međunarodni suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zagreb : NZZ, 2010., str. 86-93.
  [Naziv skupa: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe / Prv, vtor, drug jazik: hrvatsko-makedonski sporedbi (14-15.05.2010. ; Skoplje, Makedonija)]
  http://www.ffzg.unizg.hr/fisol/zbornik.pdf
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 317447
  Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić Tvico, Jelena ;
  B1 u teoriji i praksi / U: Elena Krejčová - Pavel Krejčí - Michal Przybylski (ur.). Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2011. , str. 38-47.
  [Naziv skupa: Poučavanje južnoslavenskih jezika u suvremenoj Europi (Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě) (18 − 19. 4. 2011. ; Brno, Češka)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317450
  Nazalević Čučević, Iva ; Korajac, Aida ;
  Prag za sporazumijevanje na hrvatskome jeziku. Referentni stupanj, namjena, specifičnosti izrade / Slavistički studii, br. 14. Skopje : Univerzitet Sv. kiril i Metodij, str. 89-100.
  [Naziv skupa: 3. savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inojezičnoga (SIH) (9 - 10. 7. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317559
  Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić Tvico, Jelena ;
  Načini izražavanja dopusnosti u hrvatskome jeziku / Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 1). Sarajevo, Bosna i Hercegovina : Slavistički komitet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2012, Str. 527-539.
  [Naziv skupa: Prvi bosanskohercogovački slavistički kongres (26-28. 5. 2011. ; Sarajevo)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 316288
  Cvitanušić, Jelena ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik /
  [Naziv skupa: Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga jezika kao inojezičnoga (SIH) (4.-5.7.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393917
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Sredstva izražavanja sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku i njihov položaj / Zbornik radova šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018, str. 503-514.
  edit
 2. 375643
  Nazalević Čučević, Iva ; Udier, Sanda Lucija ;
  Poučavanje sintakse padeža u hrvatskom kao inom i u hrvatskom kao prvom jeziku na akademskoj razini / 2016Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě III. Brno : Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity, 2016., str. 223-230.
  edit
 3. 312206
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Jazični interferencii megju hrvatskiot i makedonskiot jazik kaj Hrvatite vo Makedonija / U: Trenevski, Tomislav ; Sazdov, Simon ; Paunova, Marija (ur.). Petti naučen sobir na mladi makedonisti. Skopje : Univerzitet, 2008, str. 113-123.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 394168
  Cvitanušić Tvico, Jelena ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Opis razine A2 prema Zeroju: komunikacijska kompetencija, jezične aktivnosti i strategije, kontekst korištenja jezikom, tekst Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF press, 2017, str. 51-98.
  edit
 2. 365283
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [aut ] ; Gulešić Machata, Milvia [aut ] ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Jezične funkcije / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 55 - 154.
  edit
 3. 313315
  Aleksovski, Marinela ; Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Jezične funkcije / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 43-106.
  edit
 4. 319464
  Aleksovski, Marinela ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Opći pojmovi. / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 107-156.
  edit
 5. 319465
  Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / U: Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 175.-232..
  edit
 6. 320485
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Pragmatična kompetencija / U: Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Iva Nazalević Čučević (ur.). . Zagreb : FF press, 2013, str. 35-43.
  [Naziv skupa: Hrvatski B1 : opisni okvir referentne razine B1]
  edit
 7. 320486
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Opis razine B1 prema ZEROJ-u : komunikacijska kompetencija, jezične aktivnosti i strategije, kontekst korištenja jezikom, tekst / U: Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Iva Nazalević Čučević (ur.). . Zagreb : FF press, 2013, str. 17-35.
  [Naziv skupa: Hrvatski B1 : opisni okvir referentne razine B1]
  edit
 8. 320503
  Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić, Tvico ;
  Izrada nastavnih materijala za viši srednji stupanj i napredne stupnjeve hrvatskoga kao J2 / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF press, 2012., str. 75-87.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309338
  Cvitanušić, Jelena ; Nazalević Čučević, Iva ; Udier, Sanda Lucija ;
  Uoči pedesete obljetnice Croaticuma - centra za hrvatski kao drugi i strani jezik / Nova Croatica : časopis za hrvatsku književnost i kulturu, 4 (2010), 4 ; str. 99-105.
  http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100031
  edit
 2. 308632
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga jezika kao inojezičnoga (SIH) / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 38 (2009), 1 ; str. 117-119.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 373548
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Sintaktička negacija : usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 177 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531693295.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317448
  Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić, Jelena ;
  Jezične funkcije u Pragu za sporazumijevanje na hrvatskome jeziku /
  [Naziv skupa: HIDIS - Treći znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku (20 – 21. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316640
  Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić, Jelena ;
  Analiza i izrada didaktičkih materijala za nastavu hrvatskoga kao inog jezika za srednje i napredne stupnjeve /
  [Naziv skupa: 2. Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga(SIH) (3. i 4. srpnja 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316260
  Nazalević Čučević, Iva ;
  Problemot na megjujazičnite vlijania vo nastavata pri preveduvanjeto od makedonski na hrvatski jazik kaj studentite po makedonski jazik na Filozofskiot fakultet pri Univerzitetot vo Zagreb (so akcent na upotrebata na aoristot i na perfektot) /
  [Naziv skupa: Šestiot naučen sobir na mladi makedonisti (18. - 20.12.2008. ; Skopje, Republika Makedonija)]
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 291201
  Martinec, Barbara ; [trl]Nazalević Čučević, Iva ; [edt, aut]Grgić, Ana ; [edt, aut]Gulešić Machata, Milvia ; [edt, aut]
  Hrvatski B1 : opisni okviri referentne razine B1 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013. - 315 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754682 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32