Nemec, Krešimir - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379173
  Nemec, Krešimir ;
  Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / [glavni i odgovorni urednik Slavko Mihalić]., 89 (2017), 1-3.
  edit
 2. 375622
  Nemec, Krešimir ;
  Silvije Strahimir Kranjčević u kanonu hrvatske književnosti / 2016Hrvatska misao (Sarajevo), 20 (2016), 1 ; str. 7-14.
  edit
 3. 335172
  Nemec, Krešimir ;
  Andrićeva "Prokleta avlija" kao mundus inversus / Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti, 58 (2014), str. 175-196.
  edit
 4. 335219
  Nemec, Krešimir ;
  Grupni portret s damom / Jezik in Slovstvo, 59, 2-3, 2014, str. 53-55.
  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84917708740&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&imp=t&sid=7068E58BB195828E0F6C4724B6545E49.I0QkgbIjGqqLQ4Nw7dqZ4A%3a340&sot=br&sdt=a&sl=61&s=SOURCE-ID%285800224051%29+AND+PUBYEAR+IS+2014+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29&relpos=23&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=SOURCE-ID%285800224051%29+AND+PUBYEAR+IS+2014+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29

  Scopus ID:2-s2.0-84917708740
  edit
 5. 335240
  Nemec, Krešimir ;
  Antimodernizam u "Kiklopu" / Književna republika : časopis za književnost, 1-6 (2014), str. 96-104.
  edit
 6. 336239
  Nemec, Krešimir ;
  Struktura Krležinih antinomija Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , 76, 4-6, 2014.
  edit
 7. 310259
  Nemec, Krešimir ;
  Dekanonizacija Krleže? / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 58 (2013), 7-9 ; str. 739-757.
  edit
 8. 309861
  Nemec, Krešimir ;
  Sonet kao struka, struka kao sonet / Književna republika : časopis za književnost, 10 (2012), 1-3 ; str. 21-25.
  edit
 9. 309581
  Nemec, Krešimir ;
  Sparks of beauty, persistence of evil. On some aspects of Ivo Andrić's narration. / Most, 1-4 (2011), str. 104-110.
  edit
 10. 309603
  Nemec, Krešimir ;
  Drama vjere u "Nemirima" Ive Andrića / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 83 (2011), 10-12 ; str. 1163-1175.
  edit
 11. 308387
  Nemec, Krešimir ;
  Poludjeti u Zagrebu. Narativna reprezentacija grada u romanima Dalibora Cvitana / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, LXXXII (2010), 1-3 ; str. 157-174. http://dx.doi.org/821.163.42-31.09
  edit
 12. 308825
  Nemec, Krešimir ;
  Varijacije na temu: Krleža i Zagreb / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, LXXXII (2010), 7-9 ; str. 882-908.
  edit
 13. 308831
  Nemec, Krešimir ;
  Grad u tranziciji / Književna republika : časopis za književnost, VIII (2010), 1-3 ; str. 154-164.
  edit
 14. 308832
  Nemec, Krešimir ;
  Ivo Frangeš i konstrukcija hrvatskog književnog kanona / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, LXVI (2010), 6 ; str. 39-43.
  edit
 15. 308282
  Nemec, Krešimir ;
  Vladan Desnica - A Classic of Croatian Modernity / Relations. Literary Magazine, 3-4 (2009), str. 121-127.
  edit
 16. 308330
  Nemec, Krešimir ;
  Grupni portret s gradom / Književna republika : časopis za književnost, 7 (2009), 7-9 ; str. 54-61.
  edit
 17. 308336
  Nemec, Krešimir ;
  Rodna politika u Vojnovićevoj "Dubrovačkoj trilogiji" / Dubrovnik: Časopis za književnost i znanost, 20 (2009), 4 ; str. 226-236.
  edit
 18. 307259
  Nemec, Krešimir ;
  Rueckkehr zur Erzaehlung und zum Erzaehlen / Die Horen. Zeitschrift fuer Literatur, Kunts und Kritik, 1 (2008), 229 ; str. 53-66.
  edit
 19. 307261
  Nemec, Krešimir ;
  Urbana nelagoda / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, LXXIX (2008), 1-3 ; str. 207-219.
  edit
 20. 307687
  Nemec, Krešimir ;
  Nova textualnost. Čas autopoetik a štylovehu pluralizmu / Revue svetovej literatury, 44 (2008), 2 ; str. 43-52.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 335271
  Nemec, Krešimir ;
  Matoš w nowej optyce teoretycznej / Poznanskie Studia Slawistyczne, 7 (2014), str. 322-327.
  edit
 2. 310095
  Nemec, Krešimir ;
  Slavenstvo, novoilirstvo, slovenstvo. Iz povijesti zagrebačke slovenistike / Croatica et Slavica Iadertina, VII/I (2011), str. 181-192.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 335187
  Nemec, Krešimir ;
  Matoš et Paris / Most, 1-2 (2014), str. 81-85.
  edit
 2. 310071
  Nemec, Krešimir ;
  Još o Đuki Begoviću / Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti, 6 (2012), 6 ; str. 287-293.
  edit
 3. 309608
  Nemec, Krešimir ;
  Povratak tekstu i kanonu / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 219 (2011), 6 ; str. 21-24.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316903
  Nemec, Krešimir ;
  Urbana topografija "Kiklopa" / U: Jakša Fiamengo (ur.). Suvremenost Ranka Marinkovića. Komiža : Grad Komiža, 2010, str. 7-17.
  [Naziv skupa: Dani Ranka Marinkovića (13-14. 09. 2008. ; Komiža, Hrvatska)]
  edit
 2. 316959
  Nemec, Krešimir ;
  Von der Insel zum Festland und zurueck / U: Wilfried Potthoff et. al. (ur.). Dalmatien als europaischer Kulturraum. Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2010, str. 327-341.
  [Naziv skupa: Dalmatien als Raum europaischer Kultursynthese (6-10. 10. 2003. ; Bonn, Njemačka)]
  edit
 3. 315857
  Nemec, Krešimir ;
  Urbana topografija hrvatske moderne / U: Maciej Falski-Malgorzata Kryska-Mosur (ur.). Miasto w kulturze chorwackiej. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008, str. 85-94.
  [Naziv skupa: Miasto w kulturze chorwackiej (30.11.-1.12. 2006. ; Warszawa, Poljska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313012
  Nemec, Krešimir ;
  Sekundarni žanrovi u Marinkoviću "Kiklopu" / U: Jakša Fiamengo (ur.). Poetika Ranka Marinkovića. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži 10.-12. rujna 2010. godine. Komiža : Grad Komiža, 2011, str. 57-69.
  edit
 2. 311978
  Nemec, Krešimir ;
  Suvremeni hrvatski roman i popularna kultura / U: Marko Samardžija (ur.). Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo - Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 333-340.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317361
  Nemec, Krešimir ;
  O nekim aspektima novelistike Ive Andrića /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij: Ivo Andrić - u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade (4. - 5. 11. 2011. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379048
  Nemec, Krešimir ;
  Knjige su krive za sve / / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit
 2. 365977
  Nemec, Krešimir ;
  Tri bosanska pisma : Andrićevo, Jergovićevo i Bazduljevo / 2015Ivo Andrić - svugdašnji : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održana 25. studenoga 2005. u Zagrebu . Zagreb : HKD Napredak, 2015., str. 133-142.
  edit
 3. 312715
  Nemec, Krešimir ;
  Staze, lica, predjeli / U: Senker, Boris i dr. (ur.). Trajnost čina. Zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011, str. 250-255.
  edit
 4. 312739
  Nemec, Krešimir ;
  Nova književna paradigma / U: Zvonko Maković (ur.). Strast i bunt. Ekspresionizam u Hrvatskoj. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2011, str. 64-71.
  edit
 5. 312585
  Nemec, Krešimir ;
  Prokletstvo zaborava / U: Roksandić, Drago i Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005.-2008. Zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2010, str. 46-57.
  edit
 6. 312696
  Nemec, Krešimir ;
  Modeli urbane reprezentacije u hrvatskom realizmu / U: Davor Dukić i Mateo Žagar (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb : Matica hrvatska, 2010, str. 469-481.
  edit
 7. 312600
  Nemec, Krešimir ;
  Razdoblje protorealizma i realizma u hrvatskoj književnosti / U: Mislav Ježić (ur.). Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Školska knjiga, 2009 (Hrvatska i Europa), str. 385-399.
  edit
 8. 312604
  Nemec, Krešimir ;
  Udio Slavonije, Baranje i Srijema u hrvatskoj književnosti 19. i 20. stoljeća / U: Branka Šulc (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije. Prvi svezak. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 530-538.
  edit
 9. 313047
  Nemec, Krešimir ;
  Svjetlo u crnom oklopu. Književni svijet Vjenceslava Novaka / U: Mačković, Đurđa (ur.). Vjenceslav Novak: Otrov u duši. Zagreb : Mozaik knjiga, 2009, str. 5-23.
  edit
 10. 311979
  Nemec, Krešimir ;
  Figura flaneura kod A. G. Matoša / U: Tomislav Bogdan - Cvijeta Pavlović (ur.). Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008, str. 639-651.
  edit
 11. 311151
  Nemec, Krešimir ;
  Slika žene u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća / Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : FF Press, 2003, str. 100-108..
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 366942
  Nemec, Krešimir ;
  Matoš u novoj teorijskoj vizuri : Dubravka Oraić Tolić, Čitanja Matoša, Naklada Ljevak, Zagreb, 2013. / U: Goran Rem (ur.). Antun Gustav Matoš, matrica moderniteta : uz 140-godišnjicu rođenja i 100-godišnjicu smrti radovi sa skupa Dani Antuna Gustava Matoša . Osijek : Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2016., str. 383-388.
  edit
 2. 309310
  Nemec, Krešimir ;
  Intelektualna antologija 20. stoljeća / Književna republika : časopis za književnost, 9 (2011), 1-3 ; str. 312-315.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 380595
  Nemec, Krešimir ;
  Užitak u čitanju / . Zagreb : Matica hrvatska, 2017., str. 5-15.
  [Naziv skupa: Čitanja / Ivo Frangeš ; priredio Krešimir Nemec]
  edit
 2. 312635
  Nemec, Krešimir ;
  Parabola o vlasti i ropstvu / U: Miroslava Vučić (ur.). Ivan Aralica: Psi u trgovištu. Zagreb : Školska knjiga, 2010, str. 367-377.
  edit
 3. 312020
  Nemec, Krešimir ;
  Svijet kao zvjerinjak / U: Miroslava Vučić (ur.). Ranko Marinković: Kiklop. Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Sabrana djela Ranka Marinkovića), str. 551-566.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 376491
  Nemec, Krešimir ;
  Glasovi iz tmine : krležološke rasprave / Zagreb : Naklada Ljevak, 2017. - 256 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789533551340.
  edit
 2. 256596
  Nemec, Krešimir ;
  Čitanje grada : urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti / Zagreb : Naklada Ljevak, 2010. - 271 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533032955 .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 363491
  Nemec, Krešimir ;
  Gospodar priče : poetika Ive Andrića / Zagreb : Školska knjiga, 2016. - 373 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789530609778.
  edit

Uredništva

2.16 Umjetničko djelo

 1. 320067
  Andrić, Ivo ; Nemec, Krešimir [edt, com, aft] ;
  Mara milosnica i druge pripovijetke / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 547 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789530607606.
  edit
 2. 320070
  Andrić, Ivo ; Nemec, Krešimir [edt, aft] ;
  Na Drini ćuprija / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 505 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789530607620.
  edit
 3. 320073
  Andrić, Ivo ; Nemec, Krešimir [edt, aft] ;
  Gospođica / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 303 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789530607637.
  edit
 4. 320076
  Andrić, Ivo ; Nemec, Krešimir [edt, aft] ;
  Prokleta avlija / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 207 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789530607644.
  edit
 5. 320079
  Andrić, Ivo ; Nemec, Krešimir [edt, aft] ;
  Travnička hronika / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 639 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789530607613.
  edit

Ostalo

2.16 Umjetničko djelo

 1. 320067
  Andrić, Ivo ; Nemec, Krešimir [edt, com, aft] ;
  Mara milosnica i druge pripovijetke / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 547 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789530607606.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-08-19 21:00:42